Koordynator w Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2016-03-24 14:55:06
Powrót do projektu

Remont elewacji przedszkola nr. 317 "Smykolandia"

status:


Odmalowanie elewacji budynku przedszkola i ozdobienie elementami bajkowymi

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.000798046589
szerokość geograficzna: 52.170252208064

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

ul. Gruszczyńskiego 11

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Użytkownicy przedszkola oraz okoliczni mieszkańcy skorzystają z efektów projektu dzięki:

- poprawie estetyki otoczenia

- poprawie wizerunku przedszkola i dzielnicy

- promocji placówki

- aktywizacji okolicznych mieszkańców poprzez rozpisanie konkursu na projekt graficzny-


Pełny opis projektu

W ramach projektu planowane jest odnowienie elewacji budynku przedszkola. W tym celu w pierwszym etapie zostanie ogłoszony konkurs wśród rodziców dzieci przedszkola oraz okolicznych mieszkańców na projekt graficzny, spełniający kryteria takie jak:

- przyjazne barwy

- bajkowe motywy

- atrakcyjna kompozycja

Po wyborze projektu zostanie on zrealizowany w postaci odmalowanej fasady.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Celem projektu jest aby estetyczny i atrakcyjny wygląd budynku zmniejszał stres przedszkolaków wywołany rozłąką z rodzicami, umilał im pobyt a także, komponował się z architekturą otaczającego osiedla i zauważalnie wpływał na wygląd przestrzeni publicznej.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Podane poniżej koszty zakładają renowację elewacji o powierzchni 610 m2.- Projekt graficzny - 5'000,00 zł

- Materiały - 3'600,00 zł

- Robocizna - 16'150,00 zł

Razem: 24'750,00 zł


Całkowity koszt projektu: 24 750,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki