Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2016-06-01 15:06:16
Powrót do projektu

Murale Ireny Sendlerowej i Marka EdelmanaLeopolda Tyrmanda

status:


Projekt zakłada namalowanie murali dwóch szczególnych postaci, które wpisały się w historię Warszawy. Projekty murali zostaną wybrane w konkursie, przy czym komisja konkursowa wybierze po dwa projekty, z których to mieszkańcy wybiorą mural, który ostatecznie zostanie namalowany.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.024860143661
szerokość geograficzna: 52.238383467011

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Dynasy 6 i Zajęcza 8.

Istotne informacje o lokalizacji

Ściany budynków przy ulicy Dynasy 6 i Zajęczej 8 (zdjęcia budynków w załączniku). Lokalizacje mogą jednak ulec zmianie.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Murale będą ogólnodostępne.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada namalowanie murali dwóch szczególnych postaci, które wpisały się w historię Warszawy. Projekty murali zostaną wybrane w konkursie, przy czym komisja konkursowa wybierze po dwa projekty, z których to mieszkańcy wybiorą mural, który ostatecznie zostanie namalowany. Nagrodą dla artysty, który zaproponuje wybrany projekt muralu, będzie możliwość jego wykonania oraz towarzyszące temu wynagrodzenie. Z uwagi na zaawansowane działania, podejmowane w chwili obecnej, a zmierzające do powstania muralu upamiętniającego osobę Marka Edelmana, zastrzegam iż jeśli taki mural powstanie, w ramach konsultacji z mieszkańcami zostanie wybrany inny patron zasługujący na upamiętnienie. Mural Ireny Sendlerowej jeszcze w Warszawie nie powstał, zaś mural Marka Edelmana w ramach projektu ma zostać odtworzony.

Do projektu dołączam przykłady dotychczasowych upamiętnień tych postaci, których autorem

jest Dariusz Paczkowski.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Murale Ireny Sendlerowej i Marka Edelmana Leopolda Tyrmanda posłużą upamiętnieniu tych ważnych dla historii naszego kraju warszawiaków.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zakup materiałów malarskich, wynajęcie podnośnika 600 zł/m2 ściany (401 m2 x 600 zł/m2) -240 600, 00 zł. Wynagrodzenie artysty, który zaprojektuje i wykona murale - 30 000,00 zł Zakup farb i akcesoriów malarskich - 16 000,00 zł Wynajęcie podnośnika - 10 000,00 zł

Przeprowadzenie konkursu - 10 000,00 zł Akcja edukacyjno -promocyjna - 3 promocyjna : promocja przez fb, www; zaproszenia na uroczystość odsłonięcia murali, 2 spotkania (eventy) towarzyszace odsłonięciu murali np. wycieczka z przewodnikiem szlakiem L. Tyrmanda, oprawa muzyczna dot. historii, życia ww. postaci, - 8 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 69 000288 600,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Dynasy 6.png
  • Zajęcza 8.png
  • Irena Sendlerowa.jpg
  • Irena Sendlerowa 2.jpg