Koordynator w dzielnicy Bielany - zmiany z 2016-05-12 13:35:32
Powrót do projektu

Zazieleńmy Marymoncką i Podleśną

status:


Nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ul. Podleśnej (na całej długości po obu stronach) i Marymonckiej (na całej długości po stronie wschodniej)

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.967299938202
szerokość geograficzna: 52.283754709005

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Marymoncka i Podleśna

Istotne informacje o lokalizacji

Pas drogowy ulic Marymonckiej i Podleśnej


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Bez ograniczeń


Pełny opis projektu

Projekt obejmuje następujące elementy:

1. Zebranie opinii mieszkańców na temat pożądanych miejsc nasadzeń (opcjonalne)

2. Zlecenie projektu nasadzeń drzew i krzewów wzdłuż ul. Podleśnej (na całej długości po obu stronach) i Marymonckiej (na całej długości po stronie wschodniej)

3. Zakup sadzonek

4. Zlecenie wykonania nasadzeń


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Pasy drogowe uluic Podleśnej i Marymonckiej są na tyle szerokie, że wskazane jest wprowadzenie większej ilości zieleni niskopiennej (krzewy) i wysokopiennej (drzewa). Rosnących wzdłuż ul. Marymonckiej topól stale ubywa i będzie ubywać. Konieczne jest uzupełnienie drzew z wyprzedzeniem (np. w istniejących odstępach).

Zieleń przyuliczna pełni liczne pozytywne funkcje – podnosi estetykę, tłumi hałas, pochłania zanieczyszczenia, ochładza mikroklimat i daje cień podczas upałów.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychKoszt projektu nasadzeń – 2 tys. zł Koszt zakupu 100 sadzonek krzewów – 100*100 zł = 10 tys. zł Koszt zakupu 50 sadzonek drzew – 50*500 zł = 25 tys. zł Koszt wykonania – 20 tys. zł

Nasadzenia:

- krzewy - 9 500zł

- drzewa - 22 100zł

- przygotowanie terenu - 650,00zł

- mulczowanie korą 680 zł
Całkowity koszt projektu: 32 930,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

3-letnia pielęgnacja

drzew - 5200zł

krzewów - 6 748zł


Całkowity koszt eksploatacji: 6 748,00 zł

Załączniki