Koordynator w dzielnicy Ochota - zmiany z 2016-04-18 09:29:04
Powrót do projektu

Wolna wola – nauka odpierania manipulacji dla mieszkańców Ochoty

status:


Zaszczepienie odpornością na manipulację przy pomocy gry prezentującej zagrożenia manipulacji, a także sposoby ich odpierania w trakcie dwóch sesji:

1. nauczenia zasad

2. skontrolowania skuteczności

W następstwie uczestnicy gry wciągną do niej osoby ze swego otoczenia przekazując umiejętności.Warsztaty dotyczą dostrzegania wpływu społecznego oraz reagowania na psychomanipulację, techniki promocyjne i marketingowe.


Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Cała Ochota

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • inna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Bezpłatne zajęcia fakultatywne dla 30 grup młodzieży licealnej i studenckiej, oraz 20 sesji dla chętnych osób starszych przeprowadzonych w salach szkolnych i domach kultury. Dostępność dla chętnych przez profil na FB, ogłoszenia w liceach i ośrodkach kultury.


Pełny opis projektu

Wszyscy wokół usiłują wpływać na naszą wolę. Handlowcy, politycy, media, nawet bliscy starają się przekonać nas do swoich racji. Niebezpieczeństwo pojawia się, kiedy są to racje i cele inne od naszych, a wpływ jest wywierany za pomocą sposobów i wyrafinowanych technik, o których nie wiemy, których nie dostrzegamy lub nie rozumiemy.

Chcemy, aby odpowiednio dobrane osoby przeprowadziły cykl spotkań grupowych z młodzieżą licealną i osobami dorosłymi, które pozwolą zrozumieć podstawy stosowanych wobec nich technik wpływu oraz nauczyć odpierania manipulacji.

Sesja składa się z dwóch spotkań. Na pierwszym zostają zaprezentowane zagrożenia w formie lekkiej gry szkoleniowej, pozwalającej zapamiętać podstawowe techniki wpływu i manipulacji oraz zasady ich działania.

Uczestnicy gry, po zakończeniu pierwszego epizodu, potrafią odwołać się w życiu codziennym do znanych zagrożeń i zidentyfikować je z technikami poznanymi w grze. Wiedzą też, że mogą sięgnąć po odpowiednie zachowania, które przypomną im, jak odeprzeć każdy poszczególny przypadek próby zawłaszczenia ich woli. W trakcie pierwszej sesji warsztatu uczestnicy otrzymują pomoce edukacyjne w formie kart do gry, które będą pozwalały wyszukiwać i ćwiczyć dostrzeganie wybranych technik manipulacji poza salą szkoleniową.

Drugie spotkanie to; sprawdzenie jak zostały zapamiętane mechanizmy, zebranie uwag o konkretnych przypadkach odpartej z jej pomocą manipulacji, a także korekta nieskutecznych zachowań. Na tym etapie sprawni w grze uczestnicy mogą już szczepić następne osoby, swoich bliskich i przyjaciół w dostrzeganiu prób manipulowania nimi i unikania zagrożeń.

Przygotowanie scenariusza gry i jej zasad ma być oparte na pracach uznanych specjalistów: Drew Westena, Roberta Cialdiniego, Duglasa Kenricka, Paula Ekmana, Davida McRaneya a także wynikach badań noblistów Daniela Kahnemana i Amosa Tversky’ego nad mechanizmami nieracjonalnych oddziaływań na proces decyzyjny. Rezerwuję dla projektodawcy kontrolę autorską nad poziomem merytorycznym i zadaniami wykonywanymi w ramach projektu przez osoby lub firmy wybrane w procedurze przetargowej


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ulegając manipulacji przeprowadzanej przez sprawnych specjalistów zostajemy zmuszeni do dokonywania niekorzystnych dla nas wyborów. Każdy z nas doświadczył żalu po zakupie niepotrzebnych lub złej jakości towarów, do których zachęciła nas reklama lub aktywna promocja w sklepach. Trudno odeprzeć działanie ekspertów oparte na wyrafinowanych i naukowo opracowanych technikach. Dlatego też uważamy, że warto zapoczątkować proces odzyskiwania wolnej woli.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

UWAGA! W trakcie weryfikacji projektu kosztorys zostanie uzupełniony o koszty wykonania oznakowania graficznego.

Opracowanie scenariusza, grafiki i druk gry edukacyjnej: 3 000 zł

Realizacja warsztatów w układzie:

30 grup licealnych x 2 spotkania x 1,5 h = 5 400 zł

20 grup dla dorosłych x 2 spotkania x 1,5 h = 3 600 zł

Druk materiałów dla uczestników:

50 grup x 15 osób x 8 zł na osobę = ok. 6 000 zł

Promocja projektu (druk plakatów, ulotek, prowadzenie strony projektu) – 3 000 zł

Koordynacja i księgowość – 2 100 zł


Całkowity koszt projektu: 23 100,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki