Koordynator w dzielnicy Bielany - zmiany z 2016-06-09 16:05:14
Powrót do projektu

Wygodniej rowerem między Marymoncką i Twardowską

status:


Wygodne powiązanie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Marymonckiej z ul. Twardowską, na zasadzie tzw. czwartego ramienia skrzyżowania wraz z oznakowaniem na jezdni.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.954217463732
szerokość geograficzna: 52.285661384549

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

ul. Marymoncka przy skrzyżowaniu z ul. Twardowską

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Bez ograniczeń


Pełny opis projektu

Projekt obejmuje następujące elementy:

1. Projekt organizacji ruchu dla łącznika drogi rowerowej na ul. Marymonckiej z ul. Twardowską

2. Obniżenie wsch. krawężnika ul. Marymonckiej w miejscach zjazdu na jezdnię / wjazdu z jezdni na ścieżkę

3. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, w tym drogowskazów

Z uwagi na niewielką ingerencję w jezdnię wykonywane projektu budowlanego nie powinno być konieczne.

W załączeniu: fragment projektu drogi rowerowej na ul. Marymonckiej (z 2010 r.) z zaznaczeniem zaniechanych łączników z ul. Twardowską.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ul. Twardowska jest atrakcyjną, bezpieczną i potrzebną trasą dla rowerzystów. Niestety, nie ma obecnie możliwości wjechania z niej na drogę rowerową wzdłuż Marymonckiej ani odwrotnie (zob. zał. zdjęcie) Projekt ma na celu uzupełnienie tego braku i tym samym lepsze skomunikowanie Starych Bielan, Wolumenu, Wawrzyszewa z Marymoncką, a pośrednio innymi obszarami.Niski koszt tego udogodnienia kontrastuje z bardzo dużym zyskiem dla dostępności i bezpośredniości sieci rowerowej. Dowiązanie uliczek lokalnych do dróg rowerowych krótkimi łącznikami masowo stosuje się w Europie Zachodniej. Projekt drogi rowerowej na Marymonckiej zawierał takie dwa krótkie odcinki zapewniające połączenie z Twardowską, ale ich nie zrealizowano.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wykonanie łączników drogi rowerowej na ul. Marymonckiej z ul. Twardowską (obniżenie krawężników i wyprofilowanie nawierzchni) – 10 tys. zł

Koszt projektu organizacji ruchu wraz z wdrożeniem, w tym drogowskazy – 3 tys. zł


Całkowity koszt projektu: 13 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • fragment_projektu_z_2010_marymoncka_twardowska.jpg
  • marymoncka_twardowska_rowery.jpg