Autor projektu - zmiany z 2016-01-15 18:41:27
Powrót do projektu

Sprzęt sportowy dla Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi do prowadzenia zajęć sportowych

status:


Założenie projektu: wyposażenie sali gimnastycznej w nowoczesny sprzęt i akcesoria sportowe, wspomagające rozwój i doskonalenie technik różnorodnych dyscyplin sportowych prowadzących do uatrakcyjnienia zajęć wychowania fizycznego.

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

ul. Juliana Bruna 11, Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji

SP nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi znajduje się na Starym Mokotowie, przy stacji metra Pole Mokotowskie, w bezpośrednim sąsiedztwie Pól Mokotowskich. Atrakcyjność lokalizacji i dostępność szkoły powoduje, że z pomieszczeń szkoły, poza zajęciami lekcyjnymi, korzystają okoliczni mieszkańcy, organizacje pozarządowe i podmioty prywatne organizujące zajęcia dla dzieci i mieszkańców.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ze sprzętu sportowego korzystać będą:

- codziennie uczniowie Szkoły Podstawowej (ponad 300 400 uczniów) w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz zorganizowanych sportowych zajęć pozalekcyjnych.

- po ustaleniu warunków i zarezerwowaniu sprzętu u administracji szkoły, będą mogli korzystać: organizacje pozarządowe i podmioty prywatne organizujące zajęcia dla dzieci i mieszkańców Mokotowa, seniorzy.

Szkoła jest otwarta na wszelkie propozycje mieszkańców Mokotowa, dni i godziny świadczenia usług będą uzgadniane i dostosowywane do ich potrzeb i możliwości placówki.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada zakup nowego i wzbogacenie już obecnie istniejącego zestawu pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 70 na Mokotowie. Następnie, udostępnieniu zakupionego sprzętu sportowego na terenie szkoły (po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją) mieszkańcom Mokotowa i organizacjom pozarządowym. W związku z tym, że przybory się zużywają lub ulegają zniszczeniu proponuje zakup następujących pomocy: Piłki do piłki nożnej rozmiar "4" (10sztuk), piłki do piłki ręcznej 10 sztuk, drążek gimnastyczny mocowany do drabinek (3 sztuki), pachołki treningowe z otworami 46cm (20 sztuk), płotek treningowy z regulowaną poprzeczką (6szuk), znaczniki treningowe 4 kolory (24 sztuki), podstawka do tyczek treningowych (10 sztuk), piłka piankowa 18cm (10 sztuk), płotki koordynacyjne z regulowaną wysokością (6 sztuk), podstawki do obręczy koordynacyjnych (10sztuk), skakanki (20 sztuk), worek treningowy na 12 piłek (2 sztuki), drabinka koordynacyjna w kształcie hula-hop, zestaw koordynacyjny wyspy + tyczki, worki do skakania, kamienie sensoryczne (24 sztuki), drabinka koordynacyjna 6m (2 sztuki), pachołki treningowe 15cm (30 sztuk), maty znakujące (48 sztuk), zaciski do obręczy koordynacyjnych (30 sztuk), pachołki treningowe "grzybki" ( 80 sztuk), laski gimnastyczne 120cm (10 sztuk), obręcze koordynacyjne 40cm tzw ringi(12 sztuk), woreczki z grochem (16 sztuk), szarfy (24 sztuki), chusta bambino (2 sztuki), lina do przeciągania 10m, zestaw do ćwiczenia równowagi, odskocznia, koń gimnastyczny, równoważnia 3 m, ścieżka gimnastyczna.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Założeniem projektu jest uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych, oraz oferty szkoły jako placówki publicznej. Wykorzystanie nowoczesnego sprzętu do zajęć sportowych w procesie edukacyjnym – która łączy naukę z zabawą i rozbudza ciekawość dzieci. Różnorodne pomoce dydaktyczne do zajęć sportowych, mają na celu motywować i zwiększać zainteresowanie aktywnością fizyczną i zdrowym stylem życia.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Lista do budżetu:

1. Piłki do piłki nożnej rozmiar "4" (10sztuk): 750zł

2. Piłki do piłki ręcznej 10 sztuk: 750zł

3. Drążek gimnastyczny mocowany do drabinek (3 sztuki): 750zł

4. Pachołki treningowe z otworami 46cm (20 sztuk): 440zł

5. Płotek treningowy z regulowaną poprzeczką (6szuk): 420zł

6. Znaczniki treningowe 4 kolory (24 sztuki): 480zł

7. Podstawka do tyczek treningowych (10 sztuk): 250zł

8. Piłka piankowa 18cm (10 sztuk) 250zł

9. Płotki koordynacyjne z regulowana wysokością (6 sztuk): 190zł

10. Podstawki do obręczy koordynacyjnych (10sztuk): 200zł

11. Skakanki (20 sztuk): 240zł

12. Worek treningowy na 12 piłek (2 sztuki): 170zł

13. Drabinka koordynacyjna hula-hop: 120zł

14. Zestaw koordynacyjny wyspy + tyczki: 130zł

15. Worki do skakania (4 sztuki) 140zł

16. Kamienie sensoryczne (24 sztuk): 320zł

17. Drabinka koordynacyjna 6m (2 sztuki): 160zł

18. Pachołki treningowe 15cm (30 sztuk): 120zł

19. Maty znakujące (48 sztuk): 120zł

20. Zaciski do obręczy koordynacyjnych (30 sztuk): 130zł

21. Pachołki treningowe "grzybki" ( 80 sztuk): 110zł

22. Laski gimnastyczne 120cm (10 sztuk): 90zł

23. Obręcze koordynacyjne 40cm (12 sztuk): 80zł

24. Woreczki z grochem (16 sztuk): 50zł

25. Szarfy (24 sztuki): 50zł

26. Chusta bambino 2 sztuki: 120zł

27. Lina 10m: 50zł

28. Zestaw do ćwiczenia równowagi: 60zł

29. równoważnia niska 3 m: 1 100 zł

30. ścieżka gimnastyczna 2m (2 szt.): 740 zł

31. odskocznia: 740 zł

32. kozioł gimnastyczny: 1 580zł

33. wstążka jednokolorowa 2 m (15 szt): 420 zł


Całkowity koszt projektu: 11 320,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki