Koordynator w dzielnicy Bielany - zmiany z 2016-06-09 14:18:51
Powrót do projektu

Projekt 50+ Kurs języka angielskiego dla dorosłych.

status:


Kurs języka angielskiego dla osób dorosłych powyżej 50 roku życia.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.939737558365
szerokość geograficzna: 52.283168923469

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie, Al. Reymonta 25.

Istotne informacje o lokalizacji

Pełne zaplecze dydaktyczne (sale lekcyjne przystosowane do nauki języka angielskiego).


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

1. Kurs języka angielskiego jest przeznaczony dla osób powyżej 50 roku życia.

2. Do kursu mogą przystąpić zarówno osoby zatrudnione jak i bezrobotne zamieszkałe na terenie m. st. Warszawy.

3. Limit miejsc: 24 osoby (2 grupy po 12 osób).

4. W rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń.


Pełny opis projektu

Kurs języka angielskiego dla osób powyżej 50 roku życia. Kurs na poziomie podstawowym (A1/A2). Kurs będzie się odbywał w budynku Szkoły Podstawowej nr 209 im. Hanki Ordonówny przy Al. Władysława Reymonta 25 w Warszawie. Planowana ilość kursantów to 24 osoby (z podziałem na dwie grupy). Każda grupa uczęszcza na zajęcia dwa razy w tygodniu. Do dyspozycji kursantów oddane zostaną sale lekcyjne, w pełni przystosowane do nauki języków obcych, w tym języka angielskiego.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

1. Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie znajomości języków obcych.

2. Upowszechnienie kształcenia się osób dorosłych.

3. Wyeliminowanie zjawiska wykluczenia społecznego osób po 50 roku życia.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Dwa komputery komputer typu "laptop" - 2 x 2000 zł. 2. Wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia - 7000 zł (70 godzin na każdą z grup x 50 zł brutto). 3. Materiały szkoleniowe i dydaktyczne (podręczniki, ćwiczenia, książka nauczyciela, oprogramowanie tablicy interaktywnej) - 3000 zł. 4. Materiały piśmiennicze i papiernicze (papier, ksero, tonery) - 1000 zł.laptop x 2 - 3 598,00 zł

2. wynagrodzenie prowadzących - 7 000,00 zł

3. materiały szkoleniowe

- podręczniki Straightforward Elementary 2nd edition + CD x 24 - 1 497,84 zł

- ćwiczenia Straightforward Elementary 2nd edition + CD x 24 - 879,36 zł

- Podręcznik Nauczyciela Straightforward Elementary 2 edycja - 66,36 zł

- Oprogramowanie do tablicy interaktywnej - 929,00 zł

4. Materiały piśmiennicze:

- toner do ksero - 541,41 zł

- ryza papieru - 249,75 zł


Całkowity koszt projektu: 14 511,97

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki