Koordynator w dzielnicy Wola - zmiany z 2016-04-21 15:53:44
Powrót do projektu

Siłownia dla matki, tatki i całej gromadki na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 222

status:


Projekt zakłada zakup i montaż na terenie boiska szkolnego zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej z przeznaczeniem dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych. Proponowany zestaw: 1) drążek (dwie wysokości), 2) poręcze, 3) twister, 4) orbitrek, 5) prostownik pleców / ławeczka.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.97887635231
szerokość geograficzna: 52.245311916407

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


Lokalizacja projektu

Esperanto 7A

Istotne informacje o lokalizacji

Teren boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 222


Klasyfikacja projektu

  • sport
  • przestrzeń publiczna
  • inna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Szkoła dysponuje rozbudowaną zewnętrzną infrastrukturą sportową (ścieżka zdrowia, bieżnia, 2 boiska), która umożliwia bezpieczne (teren ogrodzony / cała infrastruktura w zasięgu wzroku) i wygodne (w sąsiedztwie, bezpłatne) połączenie międzypokoleniowego uprawiania sportu z zabawą dzieci młodszych (plac zabaw).Szkoła planuje wygospodarować część terenu boiska na siłownię pod chmurką i udostępnić ją ogółowi mieszkańców (w dni powszednie w godzinach 18-20, w soboty i niedziele w godzinach 10-20 z wyłączeniem terminów najmu obiektu oraz z uwzględnieniem Regulaminu), dzięki czemu stanie się miejscem do uprawiania sportu i rekreacji dla całej rodziny.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada zakup i montaż na wygospodarowanej na ten cel części terenu zewnętrznego szkoły (wolna przestrzeń o wymiarach min. 20 x 6 m; plan boiska w załączeniu) zestawu 5 urządzeń siłowni zewnętrznej z przeznaczeniem dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych.Proponowany zestaw urządzeń: 1) drążek (dwie wysokości), 2) poręcze, 3) twister, 4) orbitrek, 5) prostownik pleców / ławeczka.W zależności od wybranej oferty oraz ostatecznego ustawienia urządzeń względem siebie, urządzanie mogą być łączone w zestawy typu 2w1 lub 3w1.Urządzenia powinny:

- posiadać certyfikat zgodności z normą: PN-EN 16630:2015

- być przystosowane do montażu i korzystania w środowisku naturalnym

- być zabezpieczone są przed korozją

- posiadać instrukcje do ćwiczeń

- być estetyczne i trwale wykonane.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Szkoła od lat propaguje zdrowy styl życia oraz kultywuje ideę integracji przez sport (prowadzi oddziały sportowe, posiada tytuł “Szkoła w Ruchu”, współpracuje z instytucjami non-profit zajmującymi się aktywizacją dzieci i młodzieży). Poprzez uzupełnienie infrastruktury o ogólnodostępną siłownię zewnętrzną, szkoła rozszerzy zakres działań skierowanych do społeczności pozaszkolnej.Jest to szczególnie ciekawa propozycja dla rodziców z małymi dziećmi, którzy w obrębie zamkniętego terenu będą mogli ćwiczyć mając w zasięgu wzroku dzieci bawiące się na placu zabaw.Umiejscowienie siłowni na terenie szkoły zwiększa bezpieczeństwo korzystania oraz minimalizuje ryzyko zniszczeń.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zakup i montaż urządzeń: 20’000 PLN (brutto)


Całkowity koszt projektu: 20 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty przeglądów i konserwacji urządzeń.


Całkowity koszt eksploatacji: 1 500,00 zł

Załączniki

  • BP2017_rzut_boiska.pdf