Koordynator w dzielnicy Wola - zmiany z 2016-04-21 15:57:12
Powrót do projektu

Bezpiecznie łapiemy zająca - modernizacja nawierzchni oraz infrastruktury placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 222

status:


Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom ze szkoły oraz okolicznych domów podczas korzystania z urządzeń zabawowych poprzez 1) zastąpienie obecnej nawierzchni placu zabaw (piasek wypłukany i utwardzony na skutek długoletniego użytkowania o obniżonych właściwościach amortyzacji upadku) bezspoinową nawierzchnią syntetyczną, 2) przeprowadzenie audytu technicznego oraz konserwację lub wymianę zniszczonych elementów urządzeń rekreacyjno-zabawowych.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.978978276253
szerokość geograficzna: 52.245622714581

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


Lokalizacja projektu

Esperanto 7A

Istotne informacje o lokalizacji

Teren boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 222


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • inna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Plac zabaw będzie dostępny dla uczniów szkoły oraz społeczności lokalnej (w dni powszednie w godzinach 18-20, w soboty i niedziele w godzinach 10-20 z wyłączeniem terminów najmu obiektu oraz z uwzględnieniem Regulaminu).


Pełny opis projektu

Zastąpienie obecnej nawierzchni placu zabaw, która wskutek wieloletniego użytkowania utraciła swoje pierwotne właściwości amortyzacji upadku nowoczesną nawierzchnią wykonaną na bazie granulatu gumowego i kleju poliuretanowego.Nawierzchnia ma być trwała i odporna na działanie warunków atmosferycznych, tak aby zapewniała przez wiele lat niezmienny poziom bezpieczeństwa oraz estetyki.Z uwagi na ukształtowanie terenu placu zabaw istotne jest, aby była możliwość układania jej na różniącym się poziomami podłożu. Powierzchnia ma być przepuszczalna dla wody, co pozwoli na korzystanie z niej nawet tuż po opadach deszczu.Proponowane własności użytkowe nawierzchni:

- redukuje skutki upadków - grubość nawierzchni dobrana do wysokości swobodnego upadku w zależności od urządzeń znajdujących się na placu zabaw (pomiędzy 1m a 2,74m)

- bezspoinowość

- antypoślizgowość

- elastyczność

- odporność na starzenie i promienie UV

- minimalne koszty eksploatacji

- estetyczny wygląd

- zgodność z normą PN EN 1177.Projekt przewiduje również przeprowadzenie audytu technicznego urządzeń sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na placu zabaw (m.in. zestawu Apollo - nr kat. 150200, zestawu Athena - nr kat. 150111 firmy LAPPSET, karuzeli oraz huśtawki), konserwację lub wymianę elementów infrastruktury w zależności od potrzeby.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Realizacja projektu zwiększy bezpieczeństwo i komfort korzystania z placu zabaw przez społeczność szkolną i pozaszkolną.Zlokalizowanie placu zabaw na terenie boiska o bogatej infrastrukturze sportowej (ścieżka zdrowia, bieżnia, dwa boiska), umożliwia połączenie opieki nad najmłodszymi z uprawianiem sportu przez całą rodzinę - teren zamknięty / infrastruktura w zasięgu wzroku - rodzice, dziadkowie, starsze rodzeństwo mogą uprawiać sport podczas gdy młodsze dzieci bawią się bezpiecznie na placu zabaw.Dzięki temu szkoła ma szansę stać się miejscem rekreacji dla całej rodziny oraz przeciwdziałać wykluczeniu, wspierać walkę z uzależnieniami oraz sprzyjać integracji międzypokoleniowej i lokalnej.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1) Nawierzchnia monolityczna o grubości uzależnionej od rodzaju urządzeń zabawowo-rekreacyjnych - 45’000 zł (brutto)

2) Audyt, naprawa lub wymiana urządzeń zabawowo-rekreacyjnych - 20’000 zł (brutto)


Całkowity koszt projektu: 65 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • BP2017_rzut_boiska.pdf