Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2016-05-12 12:44:40
Powrót do projektu
3 razy 10 metrów kwadratowych przestrzeni publicznej. Parklety na Śródmieściu

Parklet przy ulicy Złotej.

status:


Parklet to instalacja wykorzystująca fragment przestrzeni ulicy, który dotychczas

wykorzystywany był do parkowania. Dzięki parkletom można stworzyć namiastkę przestrzeni

publicznej (10 m2 ‐ 2mx5m). Platformy zawierają najczęściej siedziska, stoliki lub zieleń i są dostępne

dla wszystkich mieszkańców. Parklet to pomysł na podniesienie atrakcyjności ulicy, popularny w USA i

Europie zachodniej.

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Np. na ul. Złotej lub Widok. Lokalizacja powinna być wyłoniona w porozumieniu z mieszkańcami i lokalnymi przedsiębiorcami. Projekt zakłada budowę trzech parkletów. Proponuje się lokalizację parkietu przy ulicy Złotej.

Istotne informacje o lokalizacji

Parklety powinny być lokalizowane można lokalizować na istniejących terenach parkingowych . Mogą zajmować obszar jednego, dwóch lub trzech miejsc parkingowychlub niewykorzystywanych do ruchu pieszego częściach chodników. Parklety powinny być lokalizowane w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego, w miejscach użytkowanych przez mieszkańców ale gdzie jednocześnie czytelny jest brak przestrzeni publicznej takiej jak zieleńce czy mniejsze miejsca z ławkami. W Śródmieściu przykładowa lokalizacja parkletu parkietu to ulica Widok lub odcinek ulicy Złotej Złota przy Domach Towarowych Centrum.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • komunikacja/drogi
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • osoby z niepełnosprawnością
  • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Parklety są wykorzystywane w sezonie letnim (kwiecień-październik), oddając przestrzeń publiczną do użytku mieszkańcom w okresie w którym przebywanie na świeżym powietrzu jest najbardziej pożądane. W okresie zimowym, przestrzeń parkingowa byłaby ponownie wykorzystana na parkingi.Parklety mogą być wykorzystywane zarówno przez osoby chcące po prostu przeczytać gazetę, posiedzieć z psem czy poplotkować z mieszkańcami. Ma być to przestrzeń ogólnodostępna nie tworząca barier dla osób o ograniczonej mobilności. Ma być to przestrzeń przyjazna dla wszystkich. Parklety powinny być lokalizowane na ulicach gdzie brakuje miejsca do spędzania czasu. Dzięki temu będą mogły stworzyć przestrzeń publiczną w miejscach gdzie w tej chwili jej brakuje.


Pełny opis projektuPieniądze przeznaczone na projekt służą sfinansowaniu konkursu, budowy oraz utrzymania 3 parkletów w obrębie dzielnicy. Na początku w konkursie dla projektantów wybrane zostaną 3 lokalizacje i projekty 3 parkletów czyli niewielkich mobilnych platform. Projekty powinny być wybrane przy udziale mieszkańców dzielnicy w konkursie.

Do wykonania projektu zostaną zaproszone podmioty (architekci, pracownie), które wykonywały już tego typu zadania. Ideą będzie wykonanie indywidualnego projektu dla danej lokalizacji.

Techniczne rozwiązania budowy parkletu powinny być poszerzeniem przestrzeni chodnika, będąc na tym samym poziomie co chodnik, by płynnie łączyć się ze strefą pieszą. Co powoduje, że podstawowymi elementami parkletu są: platforma na której ulokowane będą zaprojektowane elementy małej architektury w tym ławki, stoliki, siedziska, zieleń niska lub wysoka. Zieleń pojawiająca się w parkletach powinna być mobilna (łatwa do przenoszenia) i odporna na niekorzystne warunki miejskie. Preferowane są projekty wykorzystujące miejsca parkingowe do równoległego parkowania co tworzy większą linie styku pomiędzy parkletem, a chodnikiem. Dopuszcza się jednak także wykorzystanie miejsc ukośnych i prostopadłych. Projektowana przestrzeń powinna zapewniać dostępność dla osób o ograniczonej mobilności.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Parklety odpowiadają na potrzebę braku przestrzeni publicznej w ciasnych przestrzeniach miejskich.

Umożliwiają czasową transformację miejsc parkingowych w przestrzeń publiczną w miejscach, gdzie

brakuje miejsca na inne rozwiązania.

Ze względu na unikatowy wygląd są atrakcyjnym elementem przestrzeni ulicy, kształtującym jej

tożsamość. Niewielkie wymiary umożliwiają ich zlokalizowanie nawet przypadku wąskich ulic z wykształconymi pierzejami. Możliwość dowolnej konfiguracji umożliwia dostosowanie do lokalnych potrzeb mieszkańców. 1 parklet może zawierać wiele elementów (np. stojak rowerowy, zieleń, ławka, tablica informacyjna). Parklety umożliwiają zamianę przestrzeni wykorzystywanej przez pojedyncze osoby (miejsca parkingowe) w przestrzeń, z której mogą korzystać wszyscy mieszkańcy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychLokalizacje i ostateczny kształt parkletów zostaną wyłonione drogą konkursu ogłoszonego przez dzielnice. W założeniu konkurs ma być szansą dla lokalnych artystów i projektantów na zaprojektowanie przestrzeni publicznej. Założono następujące koszty: ‐Koszt organizacji i rozstrzygnięcia konkursu ‐ 25 000 zł. ‐Maksymalny koszt budowy 1 parkletu ‐ 25 000 zł. ‐Koszt budowy 3 parkletów ‐ 3x 25 000 zł = 750000 zł. Łączny koszt realizacji 3 lokalizacji parkletów ‐ 100 000 zł

Koszt wykonania projektu 20 000 zł brutto

Koszt budowy parkietu 40 000 zł brutto.
Całkowity koszt projektu: 100 60 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latachKoszty

Koszt eksploatacji parkletów to przede wszystkim cykliczne mycie platformy, podlewanie roślin, ewentualny demontaż i składowanie parkletu w okresie zimowym oraz ewentualne prace naprawcze. Szacuje się,że roczny koszt rocznego utrzymania parkletu parkietu to ok. 5 tysięcy 000 . Roczne utrzymanie trzech parkletów to 15 tysięcy złotych.brutto.


Całkowity koszt eksploatacji: 15 5 000,00 zł

Załączniki

  • parklet schemat.jpg
  • parklet1.jpg
  • parklet2.jpg
  • parklet3.jpg