Koordynator w Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2016-01-21 14:43:53
Powrót do projektu

Cykl wyprzedaży garażowych. Sprzedajmy zbędne rzeczy, kupmy coś atrakcyjnego, poznajmy sąsiadów.

status:


Wszyscy mamy w domach niepotrzebne przedmioty, które mogą przydać się innym. Dajmy im drugie życie, przy okazji spotkajmy się z sąsiadami z Sadyby i Stegien. Urządźmy sobotnią integracyjno-ekologiczno-ekonomiczną akcję jednoczesnych wyprzedaży garażowych. Sprzedajmy, kupmy, nawiążmy sąsiedzkie kontakty. Planowane dwie edycje: wiosenna i jesienna.

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Sadyba i Stegny

Istotne informacje o lokalizacji

cały rejon D


Klasyfikacja projektu

  • pomoc społeczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt jest ogólnodostępny - każdy może się zgłosić do wyprzedaży i wszyscy mogą z niej korzystać. Planowane są dwie edycje: wiosenna i jesienna, każda obejmuje imprezę, która odbywa się w jedną sobotę w godz. 10:00-15:00.


Pełny opis projektu

Projekt obejmuje przygotowania oraz działania informacyjne i promocyjne związane z organizacją dwóch (wiosennej oraz jesiennej) edycji wyprzedaży garażowych na Sadybie i Stegnach. Najpóźniej 6 tygodni przed wydarzeniem planowana jest akcja informacyjna dla mieszkańców i zaproszenie do zgłaszania się chętnych do wyprzedaży: promocja przez internet oraz druk i rozwieszenie 50 szt. plakatów. Po zebraniu zgłoszeń przygotowane i wydrukowane zostaną ulotki-mapki (1500 szt.) z listą adresów posesji biorących w nich udział. 2 tygodnie przed sobotą wyprzedaży przewiduje się rozwieszenie 50 szt. plakatów oraz kolportaż ulotek-mapek. Po imprezie plakaty muszą zostać zdjęte w ciągu maksymalnie 3 dni. Organizator musi zapewnić koordynatora projektu podczas trwania całej akcji promocyjnej, aż do zakończenia danej edycji, czyli przez minimum 6 tygodni dla każdej z dwóch edycji.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Mieszkańcy często zgłaszają chęć wzięcia udziału w wyprzedaży garażowej, lecz trudno im to samodzielnie zorganizować. Coroczny pchli targ podczas Festiwalu Otwarte Ogrody Sadyby cieszy się dużym powodzeniem, ale np. seniorom ciężko jest przynieść rzeczy na sprzedaż. Wyprzedaże garażowe połączyłyby korzyści ekonomiczne z ekologicznymi (drugie życie zbędnych rzeczy), dodatkowo pozwalając na nawiązanie nowych i zacieśnienie istniejących znajomości, integrując mieszkańców Sadyby i Stegien.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Przewidywane koszty brutto:

* przygotowanie i prowadzenie informacji internetowej, zbieranie zgłoszeń, koordynacja projektu - 1800 zł

* przygotowanie, druk i rozwieszenie plakatów 30 x 40cm - 50 szt. x 2 akcje (6 i 2 tyg. przed imprezą) x 2 edycje (wiosna i jesień) = 200 szt. - 2000 zł

* przygotowanie, druk i kolportaż ulotek 15 x 20cm - 1500 szt. x 2 edycje = 3000 szt. - 1600 zł


Całkowity koszt projektu: 5 400,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki