Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2016-03-14 12:58:35
Powrót do projektu

PIĘKNA KRUCZA - Nowe miejsce w Śródmiesciu Południowym

status:


Projekt zmiany funkcji ulicy polegający na wyznaczeniu tymczasowego (miesiące maj - październik) skweru z stolikami i krzesełkami otoczonego zielenią opartego na podejściu placemaking mającego na celu ożywienie Śródmieścia Południowego. Proponowane miejsce (ulica Krucza na południe od Pięknej) wybrano tak, aby zmaksymalizować korzyści przy minimalnych kosztach.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.019999980927
szerokość geograficzna: 52.223409329397

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

ul. Krucza na odc. ul. Piękna - ul. Mokotowska

Istotne informacje o lokalizacji

ul. Krucza na odc. ul. Piękna - ul. Mokotowska


Klasyfikacja projektu

  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt będzie ogólnodostępny 24h w czasie trwania projektu (maj - październik)


Pełny opis projektu

Projekt mający na celu ożywienie Śródmieścia Południowego polega na zmianie funkcji ulicy poprzez organizację tymczasowego (od maja do października) skweru miejskiego na odcinku ul. Kruczej wzorem podobnych pomysłów z Nowego Jorku, Filadelfii, Los Angeles, a także skrzyżowania ul. Chmielnej i ul. Zgoda w Warszawie.W Śródmieściu Południowym bardzo brakuje skwerków i placów miejskich, gdzie lokale gastronomiczne mogłyby sukcesywnie wystawiać ogródki. Przy ulicy Kruczej i Mokotowskiej istnieją bary, restauracje i puby, nie ma jednak miejsca, aby usiąść w letnim ogródku i przestrzeni dla działalności kulturalnej.

Projekt ma na celu zapewnienie takiego miejsca.Tymczasowa organizacja ruchu będzie polegać na zamknięciu ul. Kruczej na odcinku ul. Piękna - ul. Mokotowska. Przejazd przez skrzyżowanie będzie zachowany sąsiednią jezdnią ulicy Mokotowskiej. Zostaną zapewnione miejsca postojowe.Na objętym projektem fragmencie ulicy Kruczej zostanie rozłożona tymczasowa, ożywiająca wizualnie miejsce, nawierzchnia antypoślizgowa. Pojawią się krzesełka do siedzenia, stoliki, drzewa w donicach oraz kosze na śmieci. Będzie także można zaparkować rower.W budżecie projektu zawarty będzie program rekreacyjny, artystyczny i kulturalny np.:

• kiermasze książek

• turnieje szachowe, brydża, ping-ponga

• panele dyskusyjne

• występy kuglarskie

• i inne, które nie są uciążliwe dla okolicznych mieszkańców.Po zakończeniu projektu stała organizacja ruchu będzie mogła zostać przywrócona.Ostateczny wygląd projektu (np. ustawienie elementów, decyzje typu krzesła czy ławki, szczegóły program artystycznego) należy opracować z mieszkańcami w formie warsztatów zorganizowanych na początku roku.Przykładowe aranżacje podobnych miejsc z innych miast w załącznikach.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Śródmieście Południowe cierpi na brak miejsc o wysokiej jakości przestrzeni publicznej, gdzie można usiąść i odpocząć. Wskazane jest więc aby takie miejsca stopniowo pojawiały się w tej części dzielnicy. Jednocześnie w całym Śródmieściu występuje natężony ruch samochodowy, który stopniowo należy uspokajać.Proponuję przeznaczyć dla pieszych fragment skrzyżowania ulic Kruczej i Pięknej. Posiada on marginalne znaczenie komunikacyjne oraz bezpośrednią możliwość objazdu.Niewielkim kosztem można uspokoić ruch, zmniejszyć uciążliwość transportu samochodowego i stworzyć nową przestrzeń publiczną dla mieszkańców. Jest to zgodne z miejskimi strategiami podkreślającymi priorytet dla ruchu pieszego w Śródmieściu


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu i czasowego zagospodarowania skweru: 30 000 zł

Wdrożenie zmian w organizacji ruchu (przestawienie sygnalizacji, barierki itd.): 20 000 zł

Zagospodarowanie skweru (400 m kw., ławki, stoliki, donice z roślinami): 40 000 zł

Organizacja imprez i wydarzeń: 60 000 zł

Koszty w następnych latach: 0 zł


Całkowity koszt projektu: 150 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki