Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2016-05-13 10:16:44
Powrót do projektu

PIĘKNA KRUCZA - Nowe miejsce w Śródmiesciu PołudniowymSzerszy chodnik przy skrzyżowaniu

status:


Projekt zmiany funkcji ulicy polegający na wyznaczeniu tymczasowego (miesiące maj - październik) skweru z stolikami i krzesełkami otoczonego zielenią opartego na podejściu placemaking mającego na celu ożywienie Śródmieścia Południowego. Proponowane miejsce (ulica Krucza na południe od Pięknej) wybrano tak, aby zmaksymalizować korzyści przy minimalnych kosztachpolega na przeniesieniu parkowania z chodnika na jezdnię na ul. Kruczej na południe od ul. Pięknej.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.019999980927
szerokość geograficzna: 52.223409329397

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

ul. Krucza na odc. ul. Piękna - ul. Mokotowska

Istotne informacje o lokalizacji

ul. Krucza na odc. ul. Piękna - ul. Mokotowska


Klasyfikacja projektu

  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt będzie ogólnodostępny 24h w czasie trwania projektu (maj - październik)


Pełny opis projektu

Projekt mający na celu ożywienie Śródmieścia Południowego polega na zmianie funkcji ulicy poprzez organizację tymczasowego (od maja do października) skweru miejskiego na odcinku ul. Kruczej wzorem podobnych pomysłów z Nowego Jorku, Filadelfii, Los Angeles, a także skrzyżowania ul. Chmielnej i ul. Zgoda w Warszawie. W Śródmieściu Południowym bardzo brakuje skwerków i placów miejskich, gdzie lokale gastronomiczne mogłyby sukcesywnie wystawiać ogródki. Przy ulicy Kruczej i Mokotowskiej istnieją bary, restauracje i puby, nie ma jednak miejsca, aby usiąść w letnim ogródku i przestrzeni dla działalności kulturalnej. Projekt ma na celu zapewnienie takiego miejsca. Tymczasowa organizacja ruchu będzie polegać na zamknięciu ul. Kruczej na odcinku ul. Piękna - ul. Mokotowska. Przejazd przez skrzyżowanie będzie zachowany sąsiednią jezdnią ulicy Mokotowskiej. Zostaną zapewnione miejsca postojowe. Na objętym projektem fragmencie ulicy Kruczej zostanie rozłożona tymczasowa, ożywiająca wizualnie miejsce, nawierzchnia antypoślizgowa. Pojawią się krzesełka do siedzenia, stoliki, drzewa w donicach oraz kosze na śmieci. Będzie także można zaparkować rower. W budżecie projektu zawarty będzie program rekreacyjny, artystyczny i kulturalny np.: • kiermasze książek • turnieje szachowe, brydża, ping-ponga • panele dyskusyjne • występy kuglarskie • i inne, które nie są uciążliwe dla okolicznych mieszkańców. Po zakończeniu projektu stała organizacja ruchu będzie mogła zostać przywrócona. Ostateczny wygląd projektu (np. ustawienie elementów, decyzje typu krzesła czy ławki, szczegóły program artystycznego) należy opracować z mieszkańcami w formie warsztatów zorganizowanych na początku roku. Przykładowe aranżacje podobnych miejsc z innych miast w załącznikach.dotyczy przeniesienia parkowania z chodnika na jezdnię ul. Kruczej na południowym wylocie z ul. Pięknej. Zakłada także związane z tym korekty oznakowania pionowego i poziomego, a także programów sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rozwiązanie jest spójne z przygotowywanym przez ZDM projektem dla ul. Mokotowskiej na odc. Koszykowa – Chopina


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt pozwoli na poszerzenie wąskiego chodnika wzdłuż kamienic na tym odcinku Kruczej. Mieści się tam wiele lokali usługowych, a ruch pieszy jest intensywny. Chodnik jest w dużej mierze zajęty przez parkujące samochody, co utrudnia przejście i ogranicza możliwość ustawienia ogródków gastronomicznych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu i czasowego zagospodarowania skweru: 30 000 zł Wdrożenie , wdrożenie zmian w organizacji ruchu (przestawienie sygnalizacji, barierki itd.): 20 000 zł Zagospodarowanie skweru (400 m kw., ławki, stoliki, donice z roślinami): 40 000 zł Organizacja imprez i wydarzeń: 60 000 zł Koszty w następnych latach: 0 znaków itd.): 50 000


Całkowity koszt projektu: 150 50 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki