Wydział Edukacji i Wychowania dla Dzielnicy Targówek - zmiany z 2016-05-05 13:02:50
Powrót do projektu

Angielski z native speakerem dla mieszkańców Targówka Mieszkaniowego

status:


Projekt zakłada naukę języka angielskiego w dwóch grupach na poziomie podstawowym średniozaawansowanym i zaawansowanym.

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny , Targówek


Lokalizacja projektu

Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka, ul. Remiszewska 40

Istotne informacje o lokalizacji

ul. Remiszewska 40


Klasyfikacja projektu

  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia dla dorosłych, seniorów, młodzieży.

Raz w tygodniu, godziny po 17.00. Będą się odbywały od lutego do grudnia z przerwą na miesiące wakacyjne.


Pełny opis projektu

Przed rozpoczęciem zajęć przeprowadzony zostanie test kompetencyjny - by zorganizować grupy na podobnym poziomie umiejętności.

Każdy uczestnik powinien podpisać zobowiązanie do uczestnictwa z dopuszczeniem określonej liczby nieobecności. Po przekroczeniu tej liczby uczestnik powinien zostać z kursu wykluczony a na jego miejsce może wejść kolejna osoba albo zwrócić koszt kursu, a środki te powinny zostać wykorzystane na kolejne godziny zajęć.

Przed rozpoczęciem rekrutacji podmiot realizujący kurs w porozumienie z Urzędem Dzielnicy Targówek opracuje regulamin, który dokładnie będzie określał zasady uczestnictwa w bezpłatnych lekcjach.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Szansa zdobycia nowych umiejętności obecnie najczęściej niezbędnych w pracy zawodowej i podróżach zagranicznych. Możliwość nawiązania nowych kontaktów. Native speaker ułatwi konwersacje w języku angielskim.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wynagrodzenie lektora 80 godzin zajęć po 100 złotych.

Koszty eksploatacji sali i obsługi 1000 zł.


Całkowity koszt projektu: 9 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki