Autor projektu - zmiany z 2016-03-13 19:48:27
Powrót do projektu

Angielski z native speakerem dla mieszkańców Bródna

status:


Angielski z native speakerem dla mieszkańców

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny , Targówek


Lokalizacja projektu

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 206 im. W. Reymonta ul. Bartnicza 2 lub Dom Kultury "Świt" ul. Wysockiego 11

Istotne informacje o lokalizacji

ul. Bartnicza 2 lub Wysockiego 11


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia dla dorosłych, seniorów, młodzieży.

Raz w tygodniu, godziny po 17.00. Będą się odbywały od lutego do grudnia z przerwą na miesiące wakacyjne.


Pełny opis projektu

Bezpłatne zajęcia dla osób dorosłych, raz w tygodniu po 60 minut dla każdej z grup. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wielkość grup będzie zależała od wielkości sali (maks. 15-20 osób).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Szansa zdobycia nowych umiejętności obecnie najczęściej niezbędnych w pracy zawodowej i podróżach zagranicznych. Możliwość nawiązania nowych kontaktów. Native speaker ułatwi konwersacje w języku angielskim.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychWynagrodzenie lektora 80 godzin zajęć po 80 złotych. Koszty eksploatacji sali i obsługi 1000 zł

Przed rozpoczęciem zajęć przeprowadzony zostanie test kompetencyjny - by zorganizować grupy na podobnym poziomie umiejętności.

Każdy uczestnik powinien podpisać zobowiązanie do uczestnictwa z dopuszczeniem określonej liczby nieobecności. Po przekroczeniu tej liczby uczestnik powinien zostać z kursu wykluczony a na jego miejsce może wejść kolejna osoba albo zwrócić koszt kursu, a środki te powinny zostać wykorzystane na kolejne godziny zajęć.

Przed rozpoczęciem rekrutacji podmiot realizujący kurs w porozumienie z Urzędem Dzielnicy Targówek opracuje regulamin, który dokładnie będzie określał zasady uczestnictwa w bezpłatnych lekcjach.


Całkowity koszt projektu: 9 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki