Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2016-05-31 11:42:23
Powrót do projektu

GRA PLANSZOWA/ZESTAW-INTEGRACJA, ĆWICZENIE PAMIĘCI, FUNKCJI POZNAWCZYCH, WSPARCIE RODZIN, W KTÓRYCH WYSTĄPIŁ UDAR MÓZGU/DEMENCJA

status:


Pod terminem "Gra" kryje się zestaw integrujący rodziny, zapobiegający izolacji społecznej, do treningu umysłowego (usprawnianie pamięci, koncentracji, uwagi, orientacji, myślenia) w warunkach domowych. Łączy elementy układanek logicznych, treningu pamięci, muzykoterapii. Przeznaczony przede wszystkim dla Rodzin, w których zdiagnozowano chorobę otępienną u jednego bądź więcej członków rodziny.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Urząd Dystrybucja wedle zgłoszeń w granicach całego obszaru Dzielnicy Ursynów.

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Gra przeznaczona przede wszystkim dla Rodzinrodzin, w których zdiagnozowano chorobę otępienną u jednego bądź więcej członków rodziny.

Gra do przekazania na własność (za darmo). Informacja o takiej możliwości w ZOZ-ach, Klinikach klinikach i Urzędzie Dzielnicy oraz podległych mu placówkach, w mediach społecznościowych. Do 30.09. 2017 gra przekazywana na podstawie zaświadczenia lekarskiego (zaświadczenie o otępieniu każdego rodzaju), po tym terminie gra przekazywana Osobom 65+.


Pełny opis projektu

Pod terminem "Gragra" kryje się zestaw do terapii umysłowej (usprawnianie pamięci, koncentracji, uwagi, orientacji, myślenia) w warunkach domowych. Zestaw łączy elementy układanek logicznych, treningu pamięci, muzykoterapii. Gra zawieraw zamyśle ma zawierać: dwustronną planszę, karty "potrząsania pamięcią", śpiewnik z piosenkami w podziale na popularne i znane piosenki w podziale na dekady, 6 pionków, kostkę do gry, instrukcję obsługi, ankietę ewaluacyjną. Elementy / trzcionki są duże, kolorowe. Zestaw można wykorzystywać . Założenie projektu jest takie, aby gra była wieloelementowa i wieloaspektowa, uwzględniała plansze, pionki, karty czy łamigłówki, natomiast ostateczny jej kształt zostanie opracowany przez ekspertów - projektantów, zgodnie z nakreślonym celem i specyfiką. Elementy/trzcionki gry mają być duże i kolorowe. Zestaw do gry w założeniu ma być wykorzystywany na wiele sposobów, w zależności od stopnia zaawansowania choroby, co specyfikuje dokładnie precyzować będzie załączona instrukcja obsługi.

Grę projektują zaprojektują i nadzorują jej wykonanie Osoby osoby mające wieloletnie , dogłębne teoretyczne i praktyczne doświadczenie w indywidualnej i grupowej pracy z osobami chorymi na choroby otępienne oraz ich rodzinami. W zespole projektującym musi znaleźć się psycholog praktyk, z doświadczeniem i kompetencjami jak wyżej, który sprawuje merytoryczny nadzór nad zgodnością aktywności , zaproponowanych w ramach gry , z zadaniami realizowanymi w ramach treningu pamięci, treningu funkcji poznawczych, muzykoterapii.

Gra ma na celu promocję zdrowia i zdrowego stylu życia, integrację rodziny, wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na rynku polskim nie istnieje dedykowany materiał stymulujący funkcje poznawcze Osób osób z chorobami otępiennymi, jednocześnie wspierający otoczenie chorego w organizacji czasu chorego i zapobiegający izolacji wewnątrz rodziny. Na rynkach zagranicznych takie produkty są powszechne - od puzzli, przez poprzez gry planszowe, po sztućce w odpowiednim kolorze. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Parlament Europejski traktują jako priorytet choroby otępienne i rekomendują maksymalnie aktywizowanie chorych. Do tego potrzebne są narzędzia. Pomysł powstał na bazie kontaktów z Rodzinami Osób rodzinami osób chorych. Rodzin, które zderzają się z brakiem narzędzi. Powszechna światowa wiedza i praktyka zmierza do maksymalnie długiego podtrzymywania aktywności fizycznej, umysłowej , i społecznej. Projekt Niniejszy projekt wychodzi temu naprzeciw.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychMaksymalne wartość zaprojektowania, produkcji, dystrybucji = 40

50 000 pln za 1000 sztuk gier Z uwagi na odległy potencjalny czas realizacji precyzyjna specyfikacja kosztów na etapie konkursu. 1000 sztuk gier minimum produkcyjne (wg informacji od wiodącego na rynku polskim producenta gier planszowych). Koszt obejmuje projekt, produkcję, dystrybucję Produkcja - ok. 72,5% wartości projektu Projektanci - max. 3 osoby, w tym obligatoryjnie psycholog z doświadczeniem opisanym powyżej (wynagrodzenie projektantów max 25% wartości projektu zgodnie z rynkowym rozkładem udziału pracy autora) Dystrybucja 30 godzin - 2,5 % wartości projektu: projekt obejmuje zaprojektowanie i wyprodukowanie gry, koordynację projektu, promocję i dystrybucję.


Całkowity koszt projektu: 50 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki