Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2016-06-09 10:52:13
Powrót do projektu

GRA PLANSZOWA/ZESTAW-INTEGRACJA, ĆWICZENIE PAMIĘCI, FUNKCJI POZNAWCZYCH, WSPARCIE RODZIN, W KTÓRYCH WYSTĄPIŁ UDAR MÓZGU/DEMENCJA

status:


Pod terminem "Gra" kryje się zestaw integrujący rodziny, zapobiegający izolacji społecznej, do treningu umysłowego (usprawnianie pamięci, koncentracji, uwagi, orientacji, myślenia) w warunkach domowych. Łączy elementy układanek logicznych, treningu pamięci, muzykoterapii. Przeznaczony przede wszystkim dla Rodzin, w których zdiagnozowano chorobę otępienną u jednego bądź więcej członków rodziny.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Dystrybucja wedle zgłoszeń w granicach całego obszaru Dzielnicy Ursynów.

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Gra przeznaczona przede wszystkim dla rodzin, w których zdiagnozowano chorobę otępienną u jednego bądź więcej członków rodziny.

Gra do przekazania na własność (za darmo). Informacja o takiej możliwości w ZOZ-ach, klinikach i Urzędzie Dzielnicy oraz podległych mu placówkach, w mediach społecznościowych.


Pełny opis projektu

Pod terminem "gra" kryje się zestaw do terapii umysłowej (usprawnianie pamięci, koncentracji, uwagi, orientacji, myślenia) w warunkach domowych. Zestaw łączy elementy układanek logicznych, treningu pamięci, muzykoterapii. Gra w zamyśle ma zawierać np: dwustronną planszę, karty "potrząsania pamięcią", śpiewnik z piosenkami w podziale na popularne i znane piosenki w podziale na dekady, 6 pionkówpionki, kostkę do gry, instrukcję obsługi, ankietę ewaluacyjną. Założenie projektu jest takie, aby gra była wieloelementowa i wieloaspektowa, uwzględniała plansze, pionki, karty czy łamigłówki, natomiast ostateczny jej kształt zostanie opracowany przez ekspertów - projektantów, zgodnie z nakreślonym celem i specyfiką. Elementy/trzcionki gry mają być duże i kolorowe. Zestaw do gry w założeniu ma być wykorzystywany na wiele sposobów, w zależności od stopnia zaawansowania choroby, co dokładnie precyzować będzie załączona instrukcja obsługi.

Grę zaprojektują i nadzorują jej wykonanie osoby mające wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami chorymi na choroby otępienne oraz ich rodzinami. W zespole projektującym musi znaleźć się psycholog praktyk, z doświadczeniem i kompetencjami jak wyżej, który sprawuje merytoryczny nadzór nad zgodnością aktywności zaproponowanych w ramach gry z zadaniami realizowanymi w ramach treningu pamięci, treningu funkcji poznawczych, muzykoterapii.

Gra ma na celu promocję zdrowia i zdrowego stylu życia, integrację rodziny, wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na rynku polskim nie istnieje dedykowany materiał stymulujący funkcje poznawcze osób z chorobami otępiennymi, jednocześnie wspierający otoczenie chorego w organizacji czasu chorego i zapobiegający izolacji wewnątrz rodziny. Na rynkach zagranicznych takie tego rodzaju produkty są powszechne - od puzzli, poprzez gry planszowe, po sztućce w odpowiednim kolorze. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Parlament Europejski traktują jako priorytet priorytetowo choroby otępienne i rekomendują maksymalnie aktywizowanie chorych. Do tego potrzebne są narzędzia. Pomysł powstał na bazie kontaktów z rodzinami osób chorych. Rodzin, które zderzają się z brakiem narzędzi. Powszechna światowa Światowa wiedza i praktyka zmierza do maksymalnie długiego podtrzymywania aktywności fizycznej, umysłowej i społecznej . Niniejszy osób chorych, a niniejszy projekt wychodzi temu naprzeciw.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

50 000 pln za 1000 sztuk gier: projekt obejmuje zaprojektowanie i wyprodukowanie gry, koordynację projektu, promocję i dystrybucję.


Całkowity koszt projektu: 50 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki