Autor projektu - zmiany z 2016-02-24 01:24:02
Powrót do projektu

Bezpieczny Kącik Ucznia (BeK@)

status:


Projekt Bezpieczny Kącik Ucznia tzw. „Bek@” to stworzenie komfortowego miejsca spotkań przeznaczonego dla Uczniów Zespołu Szkół nr 94 w Warszawie, gdzie w przerwach między lekcjami mogliby Oni korzystać z urządzeń elektronicznych, zapoznawać się z materiałami edukacyjnymi i poszerzać swą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa poruszania się i egzystencji w Cyfrowym Świecie

Dzielnica

Wesoła


Charakter projektu

Lokalny , Wesoła


Lokalizacja projektu

ul. Krótka 1

Istotne informacje o lokalizacji

Zespół Szkół nr 94

Szkoła Podstawowa Nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej

Gimnazjum Nr 118 im. Pierwszej Kompanii Kadrowej

ul. Krótka 1

05-075 Warszawa Wesoła

tel: (022) 773 42 04

zs94wesola@o2.pl

zs94@edu.um.warszawa.pl


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Bezpieczny Kącik Ucznia przeznaczony byłby dla wszystkich Uczniów Zespołu Szkół nr 94.


Pełny opis projektu

W Zespole Szkół nr 94 w Warszawie wydzielona zostanie specjalna przestrzeń, odpowiednio zaaranżowana i dostosowana do wykorzystania przez Uczniów w przerwach między lekcjami. Wyłącznie w tej strefie na terenie szkoły Uczniowie będą mogli korzystać z urządzeń elektronicznych. Bezpieczny Kącik Ucznia spełniać będzie przede wszystkim rolę edukacyjną i uświadamiającą. To miejsce, które w swym założeniu, dzięki interesującej i nowoczesnej aranżacji oraz formie przekazu informacji edukacyjnych, zachęcałoby Uczniów do socjalizowania się, wymiany doświadczeń oraz prowokowało do dyskusji o wirtualnej rzeczywistości w tzw. Realu. Z odpowiednio zaprojektowanych i wykonanych materiałów edukacyjnych zamieszczonych w stworzonej strefie, dzieci i młodzież dowiedzą się min: czym jest CyberEtyka, w jaki sposób bezpiecznie korzystać z nowych technologii, jak się zachować i gdzie uzyskać pomoc w sytuacji zagrożenia wynikającego z obcowania z cyfrową rzeczywistością. Forma i treść materiałów edukacyjnych udostępnionych w powyższej strefie będą wspierać rozwój intelektualny dzieci i młodzieży, min. poprzez rozbudzanie w nich zainteresowań technicznych, by jak najlepiej rozumiały otaczający je cyfrowy świat. Materiały edukacyjne i akcje uświadamiające bazowałyby na autorskim programie edukacyjnym Fundacji CyberEtyka, a forma ich prezentacji przystosowana będzie dla wszystkich uczniów w wieku 6+i konsultowana z Kadrą Pedagogiczną Szkoły.

Ograniczenie korzystania z urządzeń typu smartfony czy tablety na terenie szkoły, do specjalnie wydzielonej strefy spowoduje, że dzieci więcej czasu będą spędzały wspólnie w tzw. realnym świecie, łatwiej będzie kontrolować sposób korzystania przez nie z technologii oraz prowadzić działania edukacyjne na temat bezpiecznego ich wykorzystania. Strefa ta zgromadzi osoby szczególnie zainteresowane technologiami, co pozwoli w łatwy sposób docierać do nich z przekazem edukacyjnym. Materiały edukacyjne dostępne w strefie, w nieinwazyjny sposób będą docierały do zainteresowanych.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W obecnych czasach praktycznie każdy, nawet najmłodszy obywatel, ma dostęp do sieci Internet. Jednoczesny wzrost dostępności nowych technologii nie idzie w parze z działaniami edukacyjnymi, dzięki którym mali obywatele byliby świadomi zagrożeń, potrafili je identyfikować oraz im przeciwdziałać. W efekcie, każdego roku w wyniku nieumiejętnego korzystania z nowych technologii, coraz więcej osób staje się ofiarami cyberprzestępców, cyberprzemocy i nieetycznych działań (wyłudzenia, kradzież pieniędzy, nagrywanie i umieszczanie w sieci kompromitujących materiałów, pedofilia) Na działania przestępcze przy wykorzystaniu nowych technologii narażeni są również najmłodsi użytkownicy. Dodatkowo, coraz częstsze obcowanie z cyberprzestrzenią powoduje zanik umiejętności społecznych - dzieci zamykają się w wirtualnym świecie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. pufy z certyfikatem 30 szt x 150pln/szt. 4 500,00 zł

2. Materiały edukacyjne (plakaty, foldery informacyjne, wlepki, ulotki, materiały multimedialne i inne ) – przygotowanie do produkcji 1500,00 zł

3. Materiały edukacyjne - produkcja 1500,00 zł

4. TV 32” do projekcji materiałów video wraz mocowaniem (certyfikowanym), konfiguracją, montażem i nośnikiem usb na materiały 15002000,00 zł

5. Koordynacja i nadzór projektowy 1 000500,00 zł

6. Wydzielenie strefy (prace przygotowawcze, malowanie, okablowanie, oświetlenie itp.) 3 4 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 13 15 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki