Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2016-04-21 16:57:08
Powrót do projektu

Bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów

status:


Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściach i rowerzystów na przejazdach poprzez ich wyniesienie do poziomu chodnika i drogi dla rowerów.

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

1. Świętokrzyska / Mariańska (po stronie południowej)

2. Świętokrzyska / Bagno (po stronie północnej)

3. Świętokrzyska / Szkolna (po stronie północnej)

4. pl. Konstytucji / Śniadeckich

5. al. Ujazdowskie / Matejki

6. al. Armii Ludowej / Mokotowska (po stronie północnej)

7. al. Armii Ludowej / Polna (po stronie południowej)

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Efekty realizacji projektu będą zlokalizowane na drogach publicznych, więc będę dostępne dla ogółu mieszkańców.


Pełny opis projektu

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na wybranych przejazdach dla rowerzystów i towarzyszących im przejściach dla pieszych. Wloty lokalnych ulic podporządkowanych bez sygnalizacji świetlnej zostaną wyniesione do poziomu chodnika i drogi dla rowerów. Dotyczy to następujących przejść i przejazdów na głównych trasach rowerowych, gdzie często dochodzi do wymuszeń pierwszeństwa:1. Świętokrzyska / Mariańska (po stronie południowej)

2. Świętokrzyska / Bagno (po stronie północnej)

3. Świętokrzyska / Szkolna (po stronie północnej)

4. pl. Konstytucji / Śniadeckich

5. al. Ujazdowskie / Matejki

6. al. Armii Ludowej / Mokotowska (po stronie północnej)

7. al. Armii Ludowej / Polna (po stronie południowej) PrzyW lokalizacji 2. proponuję dodatkowo likwidację sygnalizacji świetlnej na wlocie ul. Bagno, która przed niczym nie chroni - samochody wyjeżdżające z ul. Bagno i tak korzystają z zielonej strzałki, a skręcające ze Świętokrzyskiej w Bagno mają zielone w tej samej fazie co piesi i rowerzyści na kolizyjnym przejściu i przejeździe. PrzyW lokalizacji 7. obecnie nie ma przejazdu dla rowerzystów - proponuję jego wyznaczenie wraz z łącznikiem do ronda Jazdy Polskiej w jedną stronę i do ul. Marszałkowskiej w drugą. Umożliwi to dojazd rowerem do południowej części ul. Polnej (m.in. do OSiR) i bezkolizyjny przejazd nad Trasą Łazienkowską.Wyniesione przejścia i przejazdy, z zachowaniem ciągłości nawierzchni chodnika i drogi dla rowerów to rozwiązanie radykalnie poprawiające bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Zwraca uwagę kierowców skuteczniej niż dowolna liczba znaków i wymusza zmniejszenie prędkości przejazdu przez przejście. Jest zalecane m.in. w podręczniku "Ochrona pieszych", . Przykłady realizacji z kraju i zagranicy - w załączniku.Wybrane zostały przejścia w ciągach głównych tras rowerowych, bo są uczęszczane zarówno przez pieszych jak i rowerzystów, więc korzyść z ich wyniesienia będzie podwójna. Na przejazdach przez Matejki i Mokotowską dochodziło już do wypadków i kolizji rowerowych spowodowanych nieustąpieniem pierwszeństwa przejazdu przez kierowców samochodów. Wzdłuż ul. Świętokrzyskiej z kolei i tak przebudowy wymagają wystające krawężniki


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Rozwiązanie poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Ułatwi korzystanie z przejść dla pieszych, w szczególności osobom niepełnosprawnym. Poprawi jakość głównych tras rowerowych w Śródmieściu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Na podstawie zweryfikowanego kosztorysu projektu do BP 2016 - BPA.XVIII.I.P/199/15.ELE (Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Broniewskiego i Braci Załuskich) koszt wyniesienia przejścia i przejazdu wynosi:wyniesienie przejścia 10000

dostosowanie odwodnienia 25000

oznakowanie drogowe pionowe 6000

oznakowanie poziome 4000Razem: 45 tys. zł. x 7 lokalizacji = 315 tys. złBudowa 100 m drogi dla rowerów (na pozostałym odcinku oznakowanie na istniejącej nawierzchni): 50 tys. złRazem: 365 tys. zł
Całkowity koszt projektu: 365 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • bezpieczne_przejazdy-Wars.jpg
  • rjp.png
  • przyklady-wyniesione_przejazdy.pdf