Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta - zmiany z 2016-05-25 09:10:25
Powrót do projektu

Zielony parawan - ochrona przed hałasem i zanieczyszczeniami na Solcu.

status:


Projekt zakłada dosadzenie roślinności tworzącej "zielony parawan" na nasypie Al. Armii Ludowej na od ulicy Rozbrat do zakończenia ul. Fabrycznej na Solcu. Celem projektu jest znaczne zagęszczenie roślinności wysokiej (drzew) i niższej (krzewów, żywopłotów) poprzez nowe nasadzenia. Będą one zmniejszały uciążliwości (hałas, zanieczyszczenie pyłami) wynikające z bliskości drogi szybkiego ruchu.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.038024425507
szerokość geograficzna: 52.222849035998

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Solec - Rozbrat, Koźmińska, Fabryczna, Przemysłowa

Istotne informacje o lokalizacji

Nasyp Al. Armii Ludowej na odcinku Rozbrat - zakończenie Fabrycznej oraz ul. Koźmińska od nasypu do ul. Fabrycznej.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ogólnodostępna zieleń miejska - nasadzenia drzew i krzewów, które stworzą lepsze warunki akustyczne i poprawią lokalnie jakość powietrza.


Pełny opis projektu

Aleja Armii Ludowej jest bardzo ruchliwą trasą szybkiego ruchu, która oddziałuje negatywnie na komfort akustyczny oraz jakość powietrza na Solcu. Nasyp przy drodze od strony osiedli mieszkaniowych i szkół (strona północna) jest idealnym miejscem na gęste nasadzenia roślin, zarówno drzew jak i krzewów, które będą częściowo chronić mieszkańców osiedla przed hałasem i zanieczyszczeniem oferując także przyjemne dla oka, estetyczne zasłonięcie zielenią trasy. W ramach projektu przewiduję:

1. Gęste nasadzenia drzew i krzewów na całym odcinku nasypu od ul. Rozbrat (Ronda Sedlaczka) do zakończenia ul. Fabrycznej. Szczególnie fragment od ul. Koźmińskiej do fabrycznej daje potencjał wielu nowych nasadzeń, tworzących spójną zieloną "kurtynę" (dziś są tam dość rozproszone nasadzenia).

2. Żywopłot tuż za barierką przystanku Rozbrat 02 (w stronę pl. Na Rozdrożu)

3. Dosadzenie drzew i żywopłotów na trawnikach ul. Koźmińskiej do ul. Fabrycznej.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt jest dedykowany szczególnie mieszkańcom Solca, dzieciom ze szkoły Specjalnej 62 oraz Szkoły Podstawowej 29 przy ul. Koźmińskiej i Fabrycznej. "Zielony parawan" będzie także ważny dla komfortu pracujących w pobliskich biurowcach (Metlife, Rzecznik Praw Dziecka) oraz osób korzystających z Ośrodka Pracy Środowiskowej nr 2. Większa ilość drzew i krzewów przy ulicy, stanowiąc barierę dla hałasu i zanieczyszczeń, może w dłuższej perspektywie wpłynąć pozytywnie na zdrowie mieszkańców osiedla oraz dzieci uczęszczających do szkoły.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychposadzenie 30 drzew obwód pnia 50cm - 30 x 1500zł = 45000 posadzenie 150-200 mb żywopłotu - = 8000 posadzenie 80 średniej wielkości krzewów - 80 x 50 zł = 4000 w koszty wliczony transport, miejscowa wymiana ziemi całość = 57000

Kosztorys dotyczący lokalizacji Al. Armii Ludowej na od ulicy Rozbrat do zakończenia ul. Fabrycznej:

-20 drzew o obwodach pni 16 – 18 cm, wraz z posadzeniem i trzyletnia pielęgnacją - 31.800,000 zł

-200 m2 krzewów wraz z posadzeniem i trzyletnia pielęgnacją - 37.134,00 zł

-oznakowanie projektu – 1000,00 zł

Koszt projektu: 69.934,00 zł

Kosztorys przesłany przez Zarząd Terenów Publicznych dotyczący ulicy Koźmińskiej:

- posadzenie krzewów 300 m2 – 21.000,00 zł

- ogrodzenie metalowe ( 290 mb) – 43.500,00 zł

- tablice, naklejki informacyjne z oznaczeniem Budżetu Partycypacyjnego – 3000,00 zł

Pielęgnacja po posadzeniu:

- pielęgnacja krzewów – 7.500,00 zł

- naprawa metalowego wygrodzenia – 1000,00 zł

Koszt projektu: 76.000,00 zł

Po uzgodnieniu z autorem projektu zmieniono ilość oraz powierzchnię nasadzeń krzewów.


Całkowity koszt projektu: 145 934,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Pielęgnacja i podlewanie: 5000nasadzeń:

2018 - 13 648,00 zł

2019 - 13 648,00 zł

2020 - 13 648,00 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 5 00040 944,00 zł

Załączniki

  • dosadzenia.jpg
  • PRZED-PO.jpg