Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2016-05-11 11:04:13
Powrót do projektu

Dodatkowe polany ogniskowe

status:


Projekt przewiduje wyznaczenie na Ursynowie dodatkowych miejsc na ogniska (wraz z infrastrukturą towarzyszącą – wiata, stoły piknikowe, kosze na śmieci i odpady segregowane)

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Proponowane lokalizacje to okolice górki Kazurki w stronę Lasu Kabackiego, polana między Parkiem Kultury w Powsinie a Lasem Kabackim

Istotne informacje o lokalizacji

Okolice "górki Kazurki" w stronę Lasu Kabackiego, polana między Parkiem Kultury w Powsinie a Lasem Kabackim


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Tereny niegrodzone, otwarte dla wszystkich non-stop zgodnie z przyjętymi zasadami


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje wyznaczenie dodatkowych miejsc na ogniska (wraz z infrastrukturą towarzyszącą – wiaty, stoły piknikowe, oznaczone paleniska, siedziska wokół kosze na śmieci i odpady segregowane) w okolicy "górki Kazurki" oraz na polance przy Lesie Kabackim. Oznaczenie palenisk pozwoli również na lepsze utrzymanie porządku. Przydały się również siedziska wokół palenisk (bale, pniaczki).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W chwili obecnej w sezonie polanka przy Lesie Kabackim jest bardzo zatłoczona, brakuje innych wyznaczonych miejsc na organizowanie ognisk. Przy istniejącej polance brakuje koszy na śmieci (błyskawicznie się przepełniają). Przydałyby się również pojemniki na odpady segregowane (przede wszystkim na szkło, plastik i metal).
Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wiaty i stoły piknikowe - 4 x 2 000 zł = 8000 zł

Kosze na śmieci 5 x 500 zł = 2 500

Pojemniki na odpady segregowane - 4 x 1 000 zł = 4 000 zł

Bale i kamienie wokół palenisk - 1 000 zł

Razem - 15 500 zł


Całkowity koszt projektu: 15 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty sprzątania, remontu, konserwacji - 5 000 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

Załączniki