Koordynator w Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2016-05-11 19:28:09
Powrót do projektu

Zajęcia sportowe dla seniorów

status:


Sportowe zajęcia prozdrowotne dla seniorów. Gimnastyka podczas której wykorzystywane będą elementy jogi i pilates, rozciągania oraz wzmacniania mięśni. Instruktor na bieżąco będzie dostosowywał rodzaj i poziom zajęć zgodnie z zapotrzebowaniem i umiejętnościami uczestników.

Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu przez cały rok.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.040060222149
szerokość geograficzna: 52.20124647293

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

w okresie letnim - Park Sielecki

w okresie zimowym - Centrum Kultury Teatr Baza, ul. Podchorążych 39

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia będą ogólnodostępne dla wszystkich seniorów. Mile widziane również osoby z innych grup wiekowych, aczkolwiek poziom zajęć będzie dostosowany szczególnie do potrzeb seniorów.


Pełny opis projektu

Sportowe zajęcia prozdrowotne dla seniorów. Gimnastyka podczas której wykorzystywane będą elementy jogi i pilates, rozciągania oraz wzmacniania mięśni. Instruktor na bieżąco będzie dostosowywał rodzaj i poziom zajęć zgodnie z zapotrzebowaniem i umiejętnościami uczestników. Przed każdymi zajęciami odbywa się będzie rozgrzewka. Po zajęciach instruktor będzie przekazywał zalecenia do wykonywania samodzielnych treningów w domu oraz informacje dotyczące zdrowego trybu życia. Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu przez cały rok (w każdą niedzielę). Zajęcia będą trwać 1 godzinę zegarową. W okresie letnim zajęcia będą odbywać się w Parku Sieleckim, natomiast w okresie zimowym w Centrum Kultury Baza przy ul. Podchorążych 39.

Projekt zakłada także promocję zajęć:

- kolportaż plakatów w instytucjach, sklepach, miejscach użyteczności publicznej, bibliotekach, domach seniora etc.

- umieszczenie informacji o zajęciach na stronie internetowej oraz fanpage'u Urzędu Dzielnicy Mokotów


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Mieszkańcy uzyskają możliwość aktywnego, zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego. Bezpłatny dostęp zachęci mieszkańców do ćwiczeń.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. koszt jednych zajęć = 60 zł, 52 zajęcia = 52*60= 3120 zł

2. Promocja:

2a Projekt i skład plakatu - 1000 zł

2b Wydruk 200 plakatów format A3 - 500 zł

2c Kolportaż plakatów - 10 godzin po 15 zł/h = 150 zł

3. wynajem sali : 40 zł/h x 52 = 2080Łączny koszt: 4 770 zł


Całkowity koszt projektu: 4 7706 850,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki