Koordynator w Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2016-05-13 10:55:02
Powrót do projektu

Zróbmy sobie skwer na Sielcach!

status:


Projekt zakłada urządzenie skweru znajdującego się pomiędzy ul. Podchorążych, Iwicką a Badowską.

W ramach projektu na skwerze zostaną ustawione trzy ławki, trójkątny stół, trzy kosze na śmieci oraz zasadzone trzy drzewa owocowe (stare odmiany wiśni), a zamiast trawnika posiany zostanie łan łąki kwietnej.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.043374091387
szerokość geograficzna: 52.208733636451

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Rejon ulic Podchorążych, Iwicka, Badowska

Istotne informacje o lokalizacji

Trójkątny skwer pomiędzy budynkami Podchorążych 38, Iwicka 38 i Iwicka 40. Teren miejski.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Skwer będzie ogólnodostępny, bez ograniczeń czasowych.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada urządzenie skweru znajdującego się pomiędzy ul. Podchorążych, Iwicką a Badowską.

W ramach projektu na skwerze zostaną ustawione trzy ławki, trójkątny stół o boku 2 metry, trzy kosze na śmieci oraz zasadzone trzy drzewa owocowe (wiśnie obwodzie minimum 18 cm.), natomiast zamiast trawnika posiany zostanie łan łąki kwietnej.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W okolicy brakuje miejsc do zgromadzeń towarzyskich i odpoczynku. Skwer stanowić będzie zarówno świetną przestrzeń do spotkania i zgromadzeń w miesiącach wiosenno-letnich i wczesną jesienią, a przez cały rok będzie służył osobom starszym do niezbędnego odpoczynku w drodze do załatwiania codziennych sprawunków. Na skwerze będą również kosze na śmieci, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie ilości śmieci i psich kup w okolicy. Drzewa owocowe na wiosnę pięknie kwitną i są źródłem pożywienia dla pożytecznych owadów zapylających, zaś latem stanowią źródło cienia dla odpoczywających, pożywienia dla ptaków i cieszą oko mieszkańców.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Montaż i zakup trzech ławek z oparciem= 3*999 zł = 2997 zł

2. Montaż i zakup trójkątnego stołu o boku 2 metry = 3000 zł

3. Montaż i zakup trzech koszy na śmieci = 3*551 zł = 1653 zł

4. Zakup i zasadzenie trzech drzew owocowych - wiśni o obwodzie min. 18 cm (+kompost + woda do podlania po posadzeniu + instalacja wspierająco-chroniąca sadzonkę) = 500*3= 1500

5. zasadzenie łąki kwietnej o powierzchni 90m^2 = 40*90=3600 zł

6. podlewanie - 500złŁączny koszt: 12 750 zł


Całkowity koszt projektu: 12 75013 250,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki