Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2016-03-17 12:26:52
Powrót do projektu

Czystość na Zielonym Ursynowie - kosze na śmieci na ulicy Trombity

status:


Ustawienie koszy na śmieci wzdłuż ulicy Trombity, Nawłockiej, Baletowej, Dumki

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

ul. Trombity, Nawłockiej, Baletowej, Dumki

Istotne informacje o lokalizacji

-


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

projekt ogólnodostępny


Pełny opis projektu

Projekt obejmuje ulice Trombity, Nawłocka, Baletowa, Dumki. Ulice obecnie bardzo użytkowane przez mieszkańców i gości. Ustawienie koszy wzdluż ulic. W okresie letnim prośba o częste opróżnianie koszy zgodnie z harmonogramem pracy SITA.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Brak takiej infrastruktury na terenie naszego osiedla w rejonie tych ulic.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

20 szt. koszy x 551zł= 11020


Całkowity koszt projektu: 11 020,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszt opróżniania koszy ok. 100 zł / miesiąc


Całkowity koszt eksploatacji: 1 200,00 zł

Załączniki