Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Białołęka - zmiany z 2016-04-22 12:48:39
Powrót do projektu

Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami - II edycja. Dotknij Parku Picassa

status:


Projekt ma umożliwić osobom niewidomym i słabowidzącym samodzielne uczestnictwo w życiu społecznym poprzez dostosowanie miejsc publicznych (ośrodka sportu, parku, WOM) – stworzenie tyflografiki (tablic z planem budynku i okolicy), zamontowanie tabliczek w brajlu, zapewnienie udźwiękowionego stanowiska komputerowego.

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

Białołęcki Ośrodek Sportu ul. Światowida 56

Park Picassa, ul. Pabla Picassa

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Białołęka ul. Modlińska 19

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • osoby z niepełnosprawnością

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy – w parku 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, w ośrodku sportu i WOM w godzinach otwarcia obiektów.


Pełny opis projektu

Celem projektu „Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami – II edycja” jest umożliwienie inwalidom wzroku (osobom słabowidzącym i niewidzącym) dostępu do infrastruktury społecznej w dzielnicy, poprzez:

1. Dostosowanie ośrodka sportu:

a. Stworzenie tablicy tyflograficznej (wypukłej grafiki na stojaku) przedstawiającej układ pomieszczeń w ośrodku sportowym – dzięki temu inwalidzi wzroku będą mogli dowiedzieć się, jak wygląda obiekt, zorientować się, gdzie są i jak dotrzeć do celu.

b. Stworzenie tablicy tyflograficznej, ilustrującej układ ulic i budynków w najbliższej okolicy, w holu budynku – niewidomi będą mogli zorientować się w otoczeniu obiektu.

c. Umieszczenie tabliczek w brajlu na drzwi – niewidomi będą mogli dotrzeć w wybrane miejsce bez pomocy przewodnika.

2. Ułatwienia dla osób niewidomych w parku:

a. Stworzenie dwóch tablic tyflograficznych przedstawiającej plan obiektów i alejek w parku umożliwiających rozeznanie się w przestrzeni parku i zlokalizowanie przeszkód

3. Dostosowanie Wydziału Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy:

a. Stworzenie tablicy tyflograficznej, ilustrującej układ ulic i budynków w najbliższej okolicy – niewidomi będą mogli zorientować się w otoczeniu obiektu.

b. Stworzenie udźwiękowionego stanowiska komputerowego, dzięki któremu niewidomy będzie mógł samodzielnie zapoznać się z dokumentami i je wypełnić.

Projekt realizuje zapisy Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych ONZ nakazującej udostępnianie osobom niepełnosprawnym obiektów użyteczności publicznej.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ośrodek sportowy, park i Urząd Dzielnicy staną się bardziej dostępne dla osób niewidomych i niedowidzących. Odbiorcami projektu będą mieszkańcy Warszawy oraz turyści. Jego realizacja zwiększy atrakcyjność turystyczną dzielnicy oraz uwrażliwi pełnosprawnych mieszkańców na potrzeby ich niepełnosprawnych sąsiadów. Tyflografiki i tabliczki w brajlu umożliwią osobom niewidomym samodzielne poruszanie się po wyżej wymienionych obiektach, poprawią ich orientację w przestrzeni miejskiej. Dostosowanie otoczenia pomaga osobom niepełnosprawnym przełamać bariery i rozpocząć aktywne życie społeczne.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Tablica tyflograficzna ilustrująca układ pomieszczeń w BOS 11 000

Tablica tyflograficzna ilustrująca plan okolicy BOS 13 000

Tablica tyflograficzna ilustrująca plan okolicy urzędu dzielnicy 13 000

2 tablice tyflograficzne przedstawiające plan parku 26 000

40 tabliczek na drzwi - po 60 zł sztuka 2400

Udźwiękowione stanowisko komputerowe w urzędzie dzielnicy

program udźwiękawiający 4080

program powiększający 1600

monitor brajlowski 40-znakowy 10 000

komputer obsługujący ww. sprzęt 4500


Całkowity koszt projektu: 85 580,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt energii elektrycznej (stanowisko komputerowe) ok. 300 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 300,00 zł

Załączniki