Autor projektu - zmiany z 2016-03-11 23:05:48
Powrót do projektu

Odolany TONĄ w KWIATACH!

status:


Celem projektu jest ukwiecenie Odolan. Krokusy, żonkile, tulipany, astry krzewiaste, zawilce japońskie, trawy ozdobne i inne gatunki byłyby nasadzone w rabatach w wybranych miejscach wzdłuż chodników, koło przystanków autobusowych, na skwerach, aby cieszyć oczy przechodniów i poprawić jakość przestrzeni publicznej.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.951384067448
szerokość geograficzna: 52.22608943854

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


Lokalizacja projektu

Odolany, rejon ulic Jana Kazimierza, Ordona, Sowińskiego, Kasprzaka, Al. Prymasa Tysiąclecia.

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Rabaty byłyby założone w miejscach publicznych, ogólnodostępnych.


Pełny opis projektu

Oprócz pojedynczych miejsc przed nowymi osiedlami zieleń publiczna na Odolanach jest uboga - ogranicza się do trawników i drzew, wiele z których jest starych i zaniedbanych. Projekt zakłada wzbogacenie tej zieleni o bardzo atrakcyjny element jakim są kwiaty.Rabaty kwiatowe byłyby założone w miejscach publicznych, na trawnikach wzdłuż chodników, koło przystanków autobusowych, na skwerach - wszędzie tam, gdzie jak najwięcej osób będzie je mogło oglądać na co dzień. Niektóre gatunki, np. krokusy, mogłyby być posadzone nie w formie rabat, ale rozproszone na trawniku. Na rabatach byłyby użyte gatunki kwitnące wczesną wiosną (np. krokusy, żonkile, szafirki), i później w ciągu roku (np. lawenda, astry krzewiaste, miechunka, zawilce japońskie, rozchodnik, montbrecja) oraz trawy ozdobne, które dobrze wyglądają również zimą.Rabaty byłyby zaprojektowane przez architekta krajobrazu, w konsultacji z projektodawcami i mieszkańcami. W procesie projektowania byłyby uwzględnione co najmniej dwa spotkania konsultacyjno-informacyjne z udziałem projektantów, urzędników i mieszkańców: przed przystąpieniem do projektowania, aby poznać potrzeby i pomysły mieszkańców oraz po wykonania wstępnego projektu, a przed jego zaakceptowaniem.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zieleń publiczna na Odolanach jest uboga. Założenie proponowanych rabat kwiatowych poprawi jakość przestrzeni publicznej, będzie cieszyć oczy i pomoże wzmocnić stopień identyfikacji mieszkańców ze swoją okolicą.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Przygotowanie projektu przez architekta krajobrazu: ok. 5 000 zł

Koszt roślin + koszt materiałów (kora, ziemia, nawóz itd.): ok. 12 000 zł

Koszt robocizny - ok. 40% kosztu roślin i materiałów: ok. 6 000 zł

RAZEM: 23 000 zł


Całkowity koszt projektu: 23 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Pielęgnacja rabat kwiatowych - ok. 2000 zł na rok


Całkowity koszt eksploatacji: 2 000,00 zł

Załączniki

  • Przykład kompozycji wiosennej.jpg
  • Przykład żonkile przy ulicy.jpg