Autor projektu - zmiany z 2016-03-11 23:34:58
Powrót do projektu

Odolany (i kawałek Ulrychowa) TONĄ w KWIATACH!

status:


Celem projektu jest ukwiecenie Odolan . Krokusy, żonkile, tulipany, astry krzewiaste, zawilce japońskie, trawy ozdobne i inne gatunki i - na prośbę mieszkańców - kawałka Ulrychowa. Żonkile, krokusy, tulipany, szfirki czy czosnki byłyby nasadzone w rabatach w wybranych miejscach wzdłuż chodników, koło przystanków autobusowych, na skwerachprzejść dla pieszych, aby cieszyć oczy przechodniów i poprawić jakość przestrzeni publicznej.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.951384067448
szerokość geograficzna: 52.22608943854

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


Lokalizacja projektu

Odolany, rejon ulic Jana Kazimierza, Ordona, Sowińskiego , Kasprzaka, Al. Prymasa Tysiącleciaoraz Ulrychów, rejon skrzyżowania Sowińskiego i Szulborskiej.

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Rabaty byłyby założone w miejscach publicznych, ogólnodostępnych.


Pełny opis projektu

Oprócz pojedynczych miejsc przed nowymi osiedlami zieleń publiczna na Odolanach jest uboga - ogranicza się do trawników i drzew, wiele z których jest starych i zaniedbanych. Projekt zakłada wzbogacenie tej zieleni o bardzo atrakcyjny element, jakim są kwiaty.Rabaty kwiatowe byłyby założone w miejscach publicznych, na trawnikach wzdłuż chodników, koło przystanków autobusowych, na skwerach przy przejściach dla pieszych - wszędzie tam, gdzie jak najwięcej osób będzie je mogło oglądać na co dzień. Niektóre gatunki, np. krokusy, mogłyby być posadzone nie w formie rabat, ale rozproszone na trawniku. Na rabatach byłyby użyte gatunki rośliny cebulkowe kwitnące wczesną wiosną (np. krokusy, żonkile, szafirki, tulipany, czosnki). Taki wybór podytkowany jest faktem, i później w ciągu roku (np. lawenda, astry krzewiaste, miechunka, zawilce japońskie, rozchodnik, montbrecja) oraz trawy ozdobne, które dobrze wyglądają również zimąże tego rodzaju rabata jest tańsza w wykonaniu i łatwiejsza w pielęgnacji, co jest rozsądnym wyborem w okolicy, gdzie mogą w przyszłości być prowadzone budowy i remonty. Rabaty byłyby zaprojektowane przez architekta krajobrazu.Wstępnie planowanych jest 5 lokalizacji rabat. Cztery z nich znajdują się na terenach zarządzanych przez ZOM, w konsultacji z projektodawcami i mieszkańcami. W procesie projektowania byłyby uwzględnione co najmniej dwa spotkania konsultacyjno-informacyjne z udziałem projektantów, urzędników i mieszkańców: przed przystąpieniem do projektowania, aby poznać potrzeby i pomysły mieszkańców oraz po wykonania wstępnego projektu, a przed jego zaakceptowaniemnatomiast 5 lokalizacja – okolice skrzyżowania Sowińskiego i Szulborskiej - to tereny zarządzane przez gminę. Rabaty miałyby wymiary ok. 2m x 20m, w zależności od danej lokalizacji i zamysłu projektanta.Wstępnie planowane lokalizacje rabat wykonywanych przez ZOM:

- Ordona na odcinku pomiędzy Kasprzaka i Jana Kazimierza, po zachodniej stronie chodnika, pomiędzy wydeptanymi skrótami

- Jana Kazimierza 11, przy przejściu dla pieszych

- Jana Kazimierza 21 (koło skrzyżowania z Gizów) lub, jeśli ta lokalizacja bylaby niemożliwa, Jana Kazimierza 64 (koło skrzyżowania z Karlińskiego)

- Jana Kazimierza 45 – południowo-zachodni róg skrzyżowania z SowińskiegoLokalizacja rabaty realizowanej przez gminę:

- okolice skrzyżowania Sowińskiego z SzulborskąLokalizacje podyktowane są dostępnością terenu (zakończone budowy, terenu zarządzany przez ZOM lub gminę) oraz widocznością przyszłej rabaty.Każda rabata byłaby skomponowana z 2-3 odmian roślin, zestawionych dla uzyskania atrakcyjnego efektu kolorystycznego, oraz atrakcyjnej struktury (różne wysokości, kształty i terminy kwitnienia). Odmiany tworzące rabaty byłyby wymieszane lub zgrupowane w pola o różnych kształtach, w zależności od zamysłu projektanta (patrz: przykłady na zdjęciach).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zieleń publiczna na Odolanach jest uboga. Założenie proponowanych rabat kwiatowych poprawi jakość przestrzeni publicznej, będzie cieszyć oczy i pomoże wzmocnić stopień identyfikacji mieszkańców ze swoją okolicą.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychPrzygotowanie projektu przez architekta krajobrazu: ok. 5 000 zł Koszt roślin + koszt materiałów (kora, ziemia, nawóz itd.): ok. 12 000 zł Koszt robocizny - ok. 40% kosztu roślin i materiałów: ok. 6 000 zł

Wg. danych ZOM koszt wykonania 1m2 rabaty z roślin cebulkowych to 90zł (materiały i robocizna, ok. 70 cebul na m2).

Rabaty w 4 lokalizacjach realizowanych przez ZOM to 4*2m*20m=160m2, czyli 160*90zł=14400zł, czyli 15 tys. zł.

Na lokalizację realizowaną przez gminę - okolice skrzyżowania Sowińskiego i Szulborskiej - przeznacza się 8 tys. zł, co powinno dać ok. 80m2, do zrealizowania jako jedna lub więcej rabat w zależności od możliwości lokalizacji i zamysłu projektanta.RAZEM: 23 000 zł


Całkowity koszt projektu: 23 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Pielęgnacja rabat kwiatowych - ok. 2000 zł na rok

Rabaty z roślin cebulkowych nie wymagają dużych nakładów jeśli chodzi o pielęgnację - konieczne jest jedynie pominięcie przy pierwszych koszeniach, aby cebule się zregenerowały na kolejny rok oraz nawiezienie po przekwitnięciu.


Całkowity koszt eksploatacji: 2 1 000,00 zł

Załączniki

  • Przykład kompozycji wiosennej.jpg
  • Przykład żonkile przy ulicy.jpg