Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2016-04-13 10:03:51
Powrót do projektu

Odolany (i kawałek Ulrychowa) TONĄ w KWIATACH!

status:


Celem projektu jest ukwiecenie Odolan i - na prośbę mieszkańców - kawałka Ulrychowa. Żonkile, krokusy, tulipany, szfirki czy czosnki byłyby nasadzone w rabatach w wybranych miejscach wzdłuż chodników, koło przystanków autobusowych, przejść dla pieszych, aby cieszyć oczy przechodniów i poprawić jakość przestrzeni publicznej.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.951384067448
szerokość geograficzna: 52.22608943854

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


Lokalizacja projektu

Odolany, rejon ulic Jana Kazimierza, Ordona, Sowińskiego oraz Ulrychów, rejon skrzyżowania Sowińskiego i Szulborskiejokolice Sowińskiego na północ od Wolskiej.

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Rabaty byłyby założone w miejscach publicznych, ogólnodostępnych.


Pełny opis projektu

Oprócz pojedynczych miejsc przed nowymi osiedlami zieleń publiczna na Odolanach jest uboga - ogranicza się do trawników i drzew, wiele z których jest starych i zaniedbanych. Projekt zakłada wzbogacenie tej zieleni o bardzo atrakcyjny element, jakim są kwiaty.Rabaty kwiatowe byłyby założone w miejscach publicznych, na trawnikach wzdłuż chodników, przy przejściach dla pieszych - wszędzie tam, gdzie jak najwięcej osób będzie je mogło oglądać na co dzień. Na rabatach byłyby użyte rośliny cebulkowe kwitnące wiosną (np. krokusy, żonkile, szafirki, tulipany, czosnki). Taki wybór podytkowany jest faktem, że tego rodzaju rabata jest tańsza w wykonaniu i łatwiejsza w pielęgnacji, co jest rozsądnym wyborem w okolicy, gdzie mogą w przyszłości być prowadzone budowy i remonty. Rabaty byłyby zaprojektowane przez architekta krajobrazu.Wstępnie planowanych jest 5 lokalizacji rabat. Cztery z nich znajdują się na terenach zarządzanych przez ZOM, natomiast 5 lokalizacja – okolice skrzyżowania Sowińskiego i Szulborskiej - to tereny zarządzane przez gminę. Rabaty miałyby wymiary ok. 2m x 20m, w zależności od danej lokalizacji i zamysłu projektanta.Wstępnie planowane lokalizacje rabat wykonywanych przez ZOM:

- Ordona na odcinku pomiędzy Kasprzaka i Jana Kazimierza, po zachodniej stronie chodnika, pomiędzy wydeptanymi skrótami

- Jana Kazimierza 11, przy przejściu dla pieszych

- Jana Kazimierza 21 (koło skrzyżowania z Gizów) lub, jeśli ta lokalizacja bylaby niemożliwa, Jana Kazimierza 64 (koło skrzyżowania z Karlińskiego)

- Jana Kazimierza 45 – południowo-zachodni róg skrzyżowania z SowińskiegoLokalizacja rabaty realizowanej przez gminę:

- okolice skrzyżowania Sowińskiego z SzulborskąSowińskiego na północ od WolskiejLokalizacje podyktowane są dostępnością terenu (zakończone budowy, terenu zarządzany przez ZOM lub gminę) oraz widocznością przyszłej rabaty.Każda rabata byłaby skomponowana z 2-3 odmian roślin, zestawionych dla uzyskania atrakcyjnego efektu kolorystycznego, oraz atrakcyjnej struktury (różne wysokości, kształty i terminy kwitnienia). Odmiany tworzące rabaty byłyby wymieszane lub zgrupowane w pola o różnych kształtach, w zależności od zamysłu projektanta (patrz: przykłady na zdjęciach).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zieleń publiczna na Odolanach jest uboga. Założenie proponowanych rabat kwiatowych poprawi jakość przestrzeni publicznej, będzie cieszyć oczy i pomoże wzmocnić stopień identyfikacji mieszkańców ze swoją okolicą.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wg. danych ZOM koszt wykonania 1m2 rabaty z roślin cebulkowych to 90zł (materiały i robocizna, ok. 70 cebul na m2).

Rabaty w 4 lokalizacjach realizowanych przez ZOM to 4*2m*20m=160m2, czyli 160*90zł=14400zł, czyli 15 tys. zł.

Na lokalizację realizowaną przez gminę - okolice skrzyżowania Sowińskiego i Szulborskiej Sowińskiego na północ od Wolskiej - przeznacza się 8 tys. zł, co powinno dać ok. 80m2, do zrealizowania jako jedna lub więcej rabat w zależności od możliwości lokalizacji i zamysłu projektanta.RAZEM: 23 000 zł


Całkowity koszt projektu: 23 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Rabaty z roślin cebulkowych nie wymagają dużych nakładów jeśli chodzi o pielęgnację - konieczne jest jedynie pominięcie przy pierwszych koszeniach, aby cebule się zregenerowały na kolejny rok oraz nawiezienie po przekwitnięciu.


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki

  • Przykład kompozycji wiosennej.jpg
  • Przykład żonkile przy ulicy.jpg