Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2016-06-09 14:50:34
Powrót do projektu

Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami - II edycja. Dotknij Stadionu LegiiŚródmieścia

status:


Projekt ma umożliwić osobom niewidomym i słabowidzącym samodzielne uczestnictwo w życiu społecznym poprzez dostosowanie miejsc publicznych (Stadionu Legii, Ogrodu Krasińskich, Wydziału Obsługi Mieszkańców w Urzędzie dzielnicyDzielnicy) – stworzenie tyflografiki (tablic z planem budynku i okolicy), zamontowanie tabliczek w brajlu, zapewnienie udźwiękowionego stanowiska komputerowego.

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego ul. Łazienkowska 3 Ogród Krasińskich ul. Świętojerska/ Andersa/ Długa/ pl. Krasińskich; Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Śródmieście ul. Nowogrodzka 43.

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • osoby z niepełnosprawnością

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy w godzinach otwarcia obiektów. Na stadionie efekty realizacji projektu będą dostępne dla uczestników imprez sportowych.


Pełny opis projektu

Celem projektu „Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami – II edycja” jest umożliwienie inwalidom wzroku (osobom słabowidzącym i niewidzącym) dostępu do infrastruktury społecznej w dzielnicy, poprzez:

1. Dostosowanie Stadionu Legii: a. Stworzenie dwóch tablic tyflograficznych (wypukła grafika na stojaku) przedstawiającej układ stadionu – dzięki temu inwalidzi wzroku będą mogli dowiedzieć się, jak wygląda obiekt, zorientować się, gdzie są i jak dotrzeć do celu. b. Stworzenie tablicy tyflograficznej, ilustrującej układ ulic i budynków w najbliższej okolicy, w holu budynku – niewidomi będą mogli zorientować się w otoczeniu obiektu. c. Umieszczenie tabliczek w brajlu na drzwi – niewidomi będą mogli dotrzeć w wybrane miejsce bez pomocy przewodnika. 2. Ułatwienia dla osób niewidomych w parku:

a. Stworzenie dwóch tablic tyflograficznych przedstawiającej plan obiektów i alejek w parku umożliwiających rozeznanie się w przestrzeni parku i zlokalizowanie przeszkód. 3

2. Dostosowanie Wydziału Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy:

a. Stworzenie tablicy tyflograficznej, ilustrującej układ ulic i budynków w najbliższej okolicy – niewidomi będą mogli zorientować się w otoczeniu obiektu.

b. Stworzenie udźwiękowionego stanowiska komputerowego, dzięki któremu niewidomy będzie mógł samodzielnie zapoznać się z dokumentami i je wypełnić.

Projekt realizuje zapisy Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych ONZ nakazującej udostępnianie osobom niepełnosprawnym obiektów użyteczności publicznej.


Uzasadnienie dla realizacji projektuStadion Legii,

Ogród Krasińskich i Urząd Dzielnicy staną się bardziej dostępne dla osób niewidomych i niedowidzących. Odbiorcami projektu będą mieszkańcy Warszawy oraz turyści. Jego realizacja zwiększy atrakcyjność turystyczną dzielnicy oraz uwrażliwi pełnosprawnych mieszkańców na potrzeby ich niepełnosprawnych sąsiadów. Tyflografiki i tabliczki w brajlu umożliwią osobom niewidomym samodzielne poruszanie się po wyżej wymienionych obiektach, poprawią ich orientację w przestrzeni miejskiej. Dostosowanie otoczenia pomaga osobom niepełnosprawnym przełamać bariery i rozpocząć aktywne życie społeczne.

Zmiany spowodowane są usunięciem z projektu części inwestycji dotyczącej Stadionu Legii jako obiektu nie pozostającego we władaniu m.st. Warszawy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych2 tablice tyflograficzne ilustrujące układ pomieszczeń na stadionie 22 000

Tablica tyflograficzna ilustrująca plan okolicy stadionu 13 000 Tablica tyflograficzna ilustrująca plan okolicy Urzędzie Dzielnicy 13 000750

2 tablice tyflograficzne przedstawiające plan Ogrodu Krasińskich 26 000 60 tabliczek na drzwi - po 60 zł sztuka - na stadionie 360027 500

Konsultacje i testy w zakresie przydatności tablic dla osób niewidomych 4 450

Udźwiękowione stanowisko komputerowe w urzędzie dzielnicy Urzędzie Dzielnicy :

program udźwiękawiający 40804 100

program powiększający 16002 000

monitor brajlowski 40-znakowy 10 000 komputer obsługujący ww. sprzęt 450011 000

komputer z monitorem i systemem operacyjnym 4 500

słuchawki z mikrofonem 100

________________________________________

Całkowity koszt projektu: 67 400,00 zł


Całkowity koszt projektu: 97 78067 400,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt energii elektrycznej (stanowisko komputerowe w urzędzie dzielnicy) ok. 300 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 300,00 zł

Załączniki