Autor projektu - zmiany z 2016-01-15 14:27:11
Powrót do projektu

Skwer Oleandrów dla każdego

status:


Aranżacja Skweru Oleandrów - wykonanie mini placu zabaw dla dzieci, stolików do gry w szachy, stołu betonowego do tenisa. Obsadzenie zielenią , działania rewitalizacyjne i upiększające dla pozostałej części działki nr 41

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.018970012665
szerokość geograficzna: 52.216205487774

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Skwer Oleandrów- teren pomiędzy ul. Marszałkowską, Polną, Oleandrów, Zoli

Istotne informacje o lokalizacji

Skwer miejski, teren zieleni urządzonej, objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Unii Lubelskiej - cz. płn. - C7.ZP (dz. ew. nr 41 z obrębu 5-05-10, pozostająca w wyłącznej gestii Miasta).


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Miejsce jest ogólnodostępne (aktualnie ze zrealizowaną siłownią plenerową i ustalonym regulaminem jej korzystania)


Pełny opis projektu

Istota projektu sprowadza się do zagospodarowania działki nr 41 wylanej asfaltem. Główne założenia projektu to:1. Utworzenie mini placu zabaw dla dzieci wyposażonego w podwójną huśtawkę, zjeżdżalnię, domek, bujak- na wspólnym ogrodzonym terenie wraz z bezpiecznym podłożem.2. Przekształcenie powierzchni asfaltowej w teren urządzony z myślą o wypoczynku i rekreacji::

montaż dwóch stolików do gry w szachy, montaż stołu do gry w tenisa, wymurowanie wielkogabarytowych donic i założenie w nich zieleni (w uzgodnieniu z mieszkańcami częściowo dla roślin wsadzanych przez dzieci, starszych okolicznych mieszkańców), założenie trawnika.3. Uzupełnienie brakujących lub zniszczonych elementów: dosadzenie żywopłotów okalających skwer, uzupełnienie stanu koszy na śmieci, montaż donic betonowych. Skwer .Dodatkowo w przyszłości planuje się uzyskać dodatkowe środki na wykonanie repliki rzeźby Alfonsa Karnego " Kazik - akt chłopca" ( 1928, brąz, wys. 142 cm, nr inw. Rz.W.339 MNW), która stała pierwotnie na teranie skweru, a w przyszłości (replika) byłaby uzupełnieniem dla nowej aranżacji tego miejsca.Skwer w nowej odsłonie nadal pełnić będzie dotychczasową rolę miejsca spotkań i integracji mieszkańców (same okoliczne budynki to ok. 1100 osób) w kontynuacji 6-letniej już tradycji majówek, Dni Sąsiada, Sąsiedzkiej Choinki, itd.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Realizacja projektu zapewni stworzenie przyjaznej, ogólnodostępnej przestrzeni dla wszystkich mieszkańców tej części Dzielnicy Śródmieście. Jednocześnie zintegruje okolicznych mieszkańców i zaktywizuje ich do zadbania dbania o to miejsce.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Płot stalowy o wys. 1,2 m, - 40 mb, - 18 000 zł,

2. Bramki wejściowe - 2 szt. - 2 100 zł,

3. Mini plac zabaw dla dzieci, pow. ok. 130 m2 łącznie- 80 000 zł, w tym:

- Podłoże bezpieczne 130 m2 - 42 000 zł,

- Podwójna huśtawka - 1 szt.- 6 000 zł,

- Zjeżdżalnia / domek / drabinka - 1 szt. - 25 300 zł

- Bujak - 1 szt.- 3 500 zł,

- Kosz na śmieci- 2 szt- 1200 zł

4. Stolik do gry w szachy- 2 szt- 10 000 zł,

5. Stół do gry w tenisa- 1 szt- 5 000 zł 5

6. Kosze na śmieci - 2 szt.- 1 400 zł, 6

7. Donice murowane ok. 100 m2 – 40 000 zł, 7

8. Rabaty - pow. ok.. 80 m2 – 20 000 zł, 8

9. Założenie trawnika wraz ze skuciem asfaltu- ok. 120 m- 13 800 zł 9

10. Żywopłot ok. 120 mb. – 10650 zł,


Całkowity koszt projektu: 200 950,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszty sprzątania terenu, konserwacja urządzeń


Całkowity koszt eksploatacji: 4 000,00 zł

Załączniki

  • Skwer Oleandrów dla każdego.pdf