Koordynator w Zarządzie Transportu Miejskiego - zmiany z 2016-05-11 12:42:22
Powrót do projektu

Wygodna przesiadka na placu Zawiszy

status:


Projekt uczyni wygodnym korzystanie z placu Zawiszy - ważnego węzła przesiadkowego. Proponowane przeniesienie przystanków znacząco zmniejszy odległości pokonywane przez pasażerów pomiędzy przystankami. Projekt da więcej miejsca pasażerom i pieszym likwidując wąskie przejścia przy samym placu. Przeniesienie parkowania poprawi warunki pieszym, a równocześnie pozwoli na uzyskanie kilku dodatkowych miejsc parkingowych.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.989098250866
szerokość geograficzna: 52.224822847654

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

Plac Zawiszy

Istotne informacje o lokalizacji

Ze względu na regulamin Budżetu Partycypacyjnego, projekt obejmuje jedynie przystanki zlokalizowane po stronie Ochoty.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Plac Zawiszy jest ogólnodostępny.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada przeniesienie przystanków i peronów przystankowych bliżej placu Zawiszy:

Przystanek plac Zawiszy 01 znajdujący się 160 metrów od skrzyżowania w stronę placu Starynkiewicza, zostanie przeniesiony na miejsce przystanku plac Zawiszy 03.

Ze względu na dużą liczbę autobusów korzystających z tych przystanków potrzebny jest przystanek podwójny, dlatego plac Zawiszy 03 zostanie przesunięty bliżej skrzyżowania, na miejsce aktualnej zatoczki do parkowania dla 5 samochodów.

Miejsca parkingowe zostaną przeniesione na dawny przystanek plac Zawiszy 01, gdzie jest miejsce na stworzenie miejsc dla około 8 samochodów (na mapie pokazującej zmiany, parkowanie oznaczono kolorem fioletowym).

Przystanek plac Zawiszy 04 znajdujący się na Grójeckiej, zostanie przesunięty bliżej skrzyżowania. Na mapie pokazującej zmiany nowe perony przystanków zaznaczono pomarańczową linią, a przesunięcia przystanków żółtymi strzałkami.Dodatkowo planowane jest powiększenie przestrzeni dla pieszych i poprawienie bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie szerokości jezdni przy przejściach dla pieszych: przez Grójecką przy Al. Jerozolimskich, przez Raszyńską przy Grójeckiej, przez Al. Jerozolimskie przy Raszyńskiej, oraz przez Towarową przy Al. Jerozolimskich. Na mapie powiększenie chodnika (nową linię krawężników) zaznaczono kolorem zielonym.

Na prośbę ZTM rezygnuję z poszerzenia przestrzeni dla pieszych na wlocie Raszyńskiej, co utrudniłoby dojazd do przystanku autobusom. Dodatkowo ze względu na zbyt krótki peron przystanku proponuję skrócenie żywopłotu o 2 metry (chyba że ZTM będzie miał inną sugestię by poprawić funkcjonalność przystanku).Należy zauważyć, że planowane zmiany nie utrudnią przejazdu samochodów, gdyż liczba pasów za skrzyżowaniem nie będzie mniejsza niż liczba pasów przed skrzyżowaniem z których możliwa jest jazda w danym kierunku. Dopasowanie liczby wlotów i wylotów ze skrzyżowania jest jednym z wymogów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (rozdział 13. paragraf 61.), które poprawia bezpieczeństwo ruchu drogowego.Projekt poprawia warunki szczególnie pasażerom komunikacji miejskiej, ale także pozostałym pieszym i kierowcom.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt uczyni wygodnym korzystanie z placu Zawiszy, który dla pasażerów komunikacji miejskiej spełnia funkcję ważnego węzła przesiadkowego. Obecna lokalizacja przystanków powoduje, że jest on rozwiązaniem dysfunkcjonalnym, utrudniającym sprawne przemieszczanie się między kierunkami jazdy i środkami transportu.

Projekt przede wszystkim skraca odległości pomiędzy przystankami, daje też więcej miejsca pieszym, likwidując wąskie przejścia (np. to między przystankiem plac Zawiszy03, a skrzyżowaniem). Poprawia bezpieczeństwo skracając długość przejść dla pieszych i umożliwiając sprawniejsze przejście na drugą stronę jezdni. Jest to istotne zwłaszcza dla osób starszych i mniej sprawnych ruchowo, którym przejście długiego przejścia dla pieszych zajmuje więcej czasu.

Dodatkowo liczba miejsc parkingowych nieznacznie wzrośnie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Poszerzenie chodników w miejscu przejść dla pieszych:

róg Grójeckiej i Al. Jerozolimskich - około 75 m2 róg Raszyńskiej i Grójeckiej - około 20 m2

róg Al. Jerozolimskich i Raszyńskiej - około 25 m2

róg Towarowej i Al. Jerozolimskich - około 15 m2

razem 135m2 115m2 nowego chodnika x 126 (za "ile kosztuje Ochota") = około 1715.000 złW związku z zabudową kratki ściekowej w przypadku dwóch narożników (Grójecka/Jerozolimskie, Jerozolimskie/Raszyńska) możliwa jest zabudowa fragmentów z prefabrykatów przykręcanych do jezdni, co eliminuje koszty związane z przebudową odwodnienia.Likwidacja zatoczki do parkowania (być może wymagane będą drobne poprawki brukarskie), wymalowanie miejsc parkingowych i odpowiednie przesunięcie słupków w miejscu przystanku plac Zawiszy 01. (koszty malowania, nowych znaków i przesuwania słupków) = około 5,000 złDodatkowe koszty, takie jak przeniesienie krawędzi peronów i , przeniesienie wiat przystankowych (na pewno dla przystanku plac Zawiszy 01, być może również dla przystanku plac Zawiszy 04) i malowanie nowych linii na jezdni = około 10,000 złZmiana organizacji ruchu na placu Zawiszy - malowanie nowych linii = około 515,000 zł


Całkowity koszt projektu: 37 45 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • plac zawiszy zmiany.jpg