Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2016-05-25 15:49:44
Powrót do projektu

Dorośli i dzieci zakręceni w sieci

status:


Projekt ma na celu umożliwienie korzystania z bezpłatnych szkoleń dla dzieci, dorosłych i seniorów

z dziedziny informatyki.


Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

ul. Małcużyńskiego 4, 02-793 Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji

Szkoła Podstawowa Nr 336 im. Janka Bytnara „Rudego”


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z projektu będą mogli skorzystać uczniowie szkoły i każdy mieszkaniec bez względu na wiek, zainteresowany zajęciami komputerowymi. Uczniowie szkoły- w czasie zajęć lekcyjnych, dodatkowych i świetlicowych od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00. W weekendy zajęcia będą dostępne również dla dorosłych i seniorów w godzinach porannych od 10.00-14.00. Kursy obsługi komputera dla dorosłych i seniorów będą realizowane w grupach w zależności od stopnia zaawansowania i w zależności od zapotrzebowania. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych nauczycieli informatyki.


Pełny opis projektu

Celem projektu jest wyposażenie pracowni komputerowych w nowoczesny sprzęt, który posłuży kilka kolejnych lat i sprzętowo będzie mógł obsłużyć nowoczesne programy oraz umożliwi udział w różnego rodzaju projektach realizowanych przez szkołę, do których wykorzystywane są nowoczesne multimedia takie jak projektory oraz tablice interaktywne. Obecny sprzęt jest przestarzały i wymaga wymiany by sprostać oczekiwaniom użytkowników. Obecna sytuacja finansowa nie pozwala na wymianę starego i ciągle psującego się sprzętu komputerowego. Ilość zestawów komputerowych i biurek musi być dostosowana do ilości osób w klasie. Komputery powinny posiadać oprogramowanie spełniające dzisiejsze standardy (Windows 7 i wyżej + pakiet Office). Pracownia powinna być wyposażona w serwer i switch w celu kontroli i obsługi stanowisk komputerowych. Do podłączenia pracowni potrzebne jest wykonanie okablowania prądowego i internetowego. Do drukowania pomocy dydaktycznych i materiałów pracownia musi posiadać sieciową drukarkę laserową.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Pragniemy poszerzyć ofertę edukacyjną z zakresu szeroko pojętych technologii informatycznych zarówno dla uczniów szkoły, jak również pozostałych mieszkańców Ursynowa bez względu na wiek. Chcemy, aby dzieci poprzez zabawę zgłębiały tajniki wiedzy informatycznej, natomiast osoby starsze mogły oswoić się z nowoczesnymi technologiami. Szkolenia stworzą warunki do korzystania z różnorodnych źródeł informacji, a także będą sprzyjać rozwojowi kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej. Zajęcia dodatkowe pomogą w wyrównaniu szans dla dzieci z uboższych rodzin licznie zamieszkujących naszą dzielnicę. Osoby dorosłe i starsi na zajęciach prowadzonych w weekendy w godzinach przedpołudniowych będą mogli skorzystać ze szkoleń prowadzonych przez nauczycieli informatyki.
Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

50 sztuk zestawów komputerowych wraz z Windows, oprogramowaniem MS Office, oprogramowaniem antywirusowym –115.000,00 zł

- 2 sztuki drukarek sieciowych – 3.000,00 zł

- instalacja okablowania elektrycznego i strukturalnego dla stanowisk komputerowych – 30.000,00 zł.

- instalacja okablowania teleinformatycznego – 25.000,00 zł.

- koszty zajęć komputerowych prowadzonych w weekendy dla dzieci, dorosłych i seniorów prowadzonych przez wykwalifikowanych informatyków – 48.000,00 zł -


Całkowity koszt projektu: 221 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki