Koordynator w Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2016-05-31 11:19:30
Powrót do projektu

!!! SPACERUJEMY BLUSZCZAŃSKĄ BEZPIECZNIE I PO CHODNIKACH !!!

status:


Zapewnienie bezpiecznej komunikacji dla pieszych spacerujących między nowo wybudowanymi osiedlami przy ul. Bluszczańskiej i Grupy AK Północ, a szkołami, przedszkolami i terenami rekreacyjnymi zlokalizowanymi przy trasie siekierkowskiej, ul. Siekierkowskiej i nad Wisłą.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.068075895309
szerokość geograficzna: 52.209273316334

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

ul. Bluszczańska - odcinek między blokami Budimexu, a ul. Kątną

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

ogólnodostępna ulica osiedlowa


Pełny opis projektu

Projekt zakłada:

- wykonanie chodnika o 1-1,5m szerokości wzdłuż ul. Bluszczańskiej w miejscach, gdzie go nie ma i komunikacja piesza odbywa się po jezdni lub po uszkodzonym poboczu (w miejscach zaznaczonych na rysunkach).

- wykonanie utwardzonej nawierzchni o szer. 3m na wlotach do Bluszczańskiej ciągów pieszo-jezdnych ul. Figowej i Daktylowej

Chodnik będzie wykonany na istniejącym, utwardzonym tłuczniem poboczu. W sytuacji braku możliwości wykonania chodnika dopuszczone są betonowe płyty, nakładka asfaltowa lub kostka bauma.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

na ul.Bluszczańskiej na odcinku około 1 km (!) brak jest jakiejkolwiek infrastruktury pozwalającej na bezpieczną komunikację pieszą


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

dokumentacja projektowa: 10 000 wykonanie 400m2 chodnika: 32 000 wykonanie 100 m2 12 000 zł

ustawienie obrzeża 30x8cm: 120 mb x 50 zł = 6 000 zł

wykonanie chodnika: 180 m2 x 80 zł/m2 = 14 400 zł

wykonanie utwardzonej nawierzchni drogi: 10000 100 m2 x 160 zł/8m2 = 16 000 zł


Całkowity koszt projektu: 52 00048 400,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Bluszczanska1.pdf
  • Bluszczanska2.pdf
  • Bluszczanska3.pdf