Autor projektu - zmiany z 2016-03-13 21:27:37
Powrót do projektu

Dzień życzliwości wobec kobiet w ciąży (Ochota)dla mieszkanek Ochoty.

status:


Celem projektu jest organizacja akcji informacyjno-społecznej na terenie Urzędu oraz placówek podległych Dzielnicy, mającej na celu popularyzację pozytywnych postaw wobec ciężarnych (także we wczesnej ciąży), wśród pracowników oraz klientów urzędu i placówek, jak również nawiązywanie wspólnych relacji wśród kobiet w ciąży mieszkających w obrębie jednej Dzielnicy.

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Urząd Dzielnicy Ochota, ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Ochota (Centrum Medyczne Raszyn), ul. Ks. Józefa Poniatowskiego 18a, 05-090 Warszawa

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Ochota (Filia Przychodni Rejonowej przy ul. Wojciechowskiego 58), ul. Wincentego Kadłubka 18, 02-495 Warszawa

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Ochota (Filia Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. Sanockiej 6), ul. Jankowska 2, 02-129 Warszawa

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Ochota (Filia Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. Szczęśliwickiej 36), ul. Kaliska 24, 02-316 Warszawa

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Ochota (Przychodnia Rejonowa), ul. Stanisława Wojciechowskiego 58, 02-495 Warszawa

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Ochota (Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna), ul. Kazimierza Sosnkowskiego 18, 02-495 Warszawa

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Ochota (Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna), ul. Sanocka 6, 02-110 Warszawa

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Ochota (Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna), ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Ochota (Przychodnia Rejonowo-Spoecjalistyczna), ul. Skarzyńskiego 1, 02-377 Warszawa

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Ochota (Przychodnia Stomatologii dla Dzieci i Młodzieży), ul. Sanocka 6, 02-379 Warszawa

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Ochota (Przychodnia Zdrowia Psychicznego), ul. Skarżyńskiego 1, 02-377 Warszawa

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Ochota (Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii), ul. 1 Maja 13, 02-495 Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • osoby z niepełnosprawnością
  • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Efekt wnioskowanego projektu będzie ogólnodostępny dla każdego mieszkańca gminy.

Beneficjentem projektu są kobiety ciężarne, mieszkanki Dzielnicy odwiedzające urząd oraz jednostki podległe lub współpracujące z Urzędem dzielnicy.


Pełny opis projektu

Projekt polega na organizacji na terenie Dzielnicy Dnia życzliwości wobec kobiet w ciąży.

Celem projektu jest organizacja akcji społecznej na terenie Urzędu oraz placówek podległych Dzielnicy, mającej na celu popularyzację pozytywnych postaw wobec ciężarnych (także we wczesnej ciąży), wśród pracowników oraz klientów urzędu i placówek, jak również nawiązywanie wspólnych relacji wśród kobiet w ciąży mieszkających w obrębie jednej Dzielnicy.

Realizacja projektu zakłada następujące działania:

- ustalenie w harmonogramie urzędu oraz jednostek podległych Dnia życzliwości dla kobiet w ciąży (I kw. 2017 r.)

- wprowadzenie w urzędzie dzielnicy procedur, które pozwolą na lepszą obsługę interesantek, które są w ciąży, poprzez:

a. wprowadzenie regulaminu obsługi interesanta, ze szczególnym uwzględnieniem uprzywilejowanych grup społecznych, w tym kobiet w ciążym lub audyt isniejących regulaminów pod kątem obsługi kobiet w ciąży

b. wewnętrzne szkolenia personelu, mającego kontakt z mieszkańcami, w celu efektywnego wprowadzenia zapisów regulaminowych.

W Dniu życzliwości wobec kobiet w ciąży przeprowadzenie akcji społecznej na terenie Urzędu oraz placówek podlegających Dzielnicy poprzez:

c. umieszczenie czytelnej informacji przy stanowiskach o pierwszeństwie osób uprzywilejowanych w postaci naklejek informacyjnych oraz stworzenie „okienka” lub „stanowiska” pierwszeństwa.

d. efektywną akcję plakatowo-informacyjną na terenie urzędów dzielnic oraz jednostek, propagującą pozytywne postawy społeczne. Sugerowany typ przekazu to: „Klienci tego urzędu ustępują miejsca w kolejce kobietom w ciąży”. Key visual powinien nieść czytelną informację, jak poznać, że kobieta jest w ciąży (nawet tej wczesnej) i potrzebuje pomocy.

e. dystrybucję 500 znaczków akcji społecznej JESTEM W DRODZE © wśród uprzywilejowanych klientek urzędu lub jednostek podległych, jako elementu właściwej identyfikacji, czy osoba spodziewa się dziecka.

f. poinformowania lokalnych mediów o zaangażowaniu dzielnicy w działania na rzecz kobiet w ciąży i prowadzonych działań.

Dzień życzliwości wobec kobiet w ciąży to okazja, aby ciężarne mieszkające w obrębie jednej Dzielnicy mogły nawiązać kontakt, wymienić się doświadczeniami i zbudować długotrwałe relacje interpersonalne.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Coraz więcej kobiet oczekujących dziecka skarży się na brak życzliwości ze strony osób, z którymi się spotykają w przestrzeni miejskiej. W urzędzie, w kolejkach coraz częściej zapomina się o tradycyjnych przywilejach tej grupy. Szczególnie dotkliwe jest to dla kobiet, których ciąża jest we wczesnym stadium, kiedy to ryzyko utraty jest największe lub w okresie gdy ciąża jest niewidoczna, np. przykryta okryciem wierzchnim.

Wymienione w ramach proponowanego projektu procedury oraz wsparcie, jakie urzędy dzielnicy mogą zaproponować kobietom w ciąży ograniczy liczbę potencjalnych konfliktów wśród klientów na terenie urzędu dzielnicy oraz pozytywnie wpłynie organizację obsługi petentów. Ułatwi załatwianie spraw urzędowych osobom uprzywilejowanym.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wdrożenie procedur obsługi klienta uprzywilejowanego w urzędzie gminy:

- Audyt istniejącego regulaminu lub stworzenie regulaminu obsługi mieszkańców – 0 zł

- Szkolenie wewnętrzne pracowników WOM w zgodzie z zapisami regulaminu – 0 zł

Akcja informacyjno-promocyjna:

- Akcja plakatowa - 800 zł

- Oznakowanie „okienek” lub stanowisk – 300 zł

- Dystrybucja znaczków akcji społecznej JESTEM W DRODZE © - 2000 zł

- poinformowanie mediów – 0 zł

Analogiczny wniosek został złożony w pozostałych 17 dzielnicach. Współdziałanie w ramach tego projektu może ograniczyć znacznie koszty przeprowadzenia akcji (np. koszty graficzne lub produkcyjne oraz osobo-godziny).


Całkowity koszt projektu: 3 100,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki