Autor projektu - zmiany z 2016-03-13 19:58:34
Powrót do projektu

Yes, we can We Can - szkolne spotkania o demokracji

status:


Projekt uzupełnia szkolny program nauczania o demokracji i partycypacji. Tradycyjny sposób przekazywania wiedzy w szkole zostanie wzmocniony poprzez spotkania z idolami młodzieży (Youtuberzy, dziennikarze) i autorytetami (ikony walki o demokrację), których działania pokazują, jak istotna jest demokracja i partycypacja społeczna w codziennym życiu. Cel - aktywizowanie młodzieży, wzmocnienie świadomości społecznej.

Dzielnica

Ursus


Charakter projektu

Lokalny , Ursus


Lokalizacja projektu

Dzielnica Ursus m. st. Warszawy

Istotne informacje o lokalizacji

Projekt ma być realizowany docelowo podczas 3 spotkań organizowanych w Bibliotece Publicznej im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców - projekt ogólnodostępny. Projekt powinien być realizowany w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie dzielnicy Ursus. Pozostałe szkoły w miarę zainteresowania i dostępu do technologii komunikacyjnych (telekonferencje np. Skype) będą mogły również włączyć się do projektuudział mieszkańców – ogólnodostępność.


Klasyfikacja projektu

 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu
 • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

  Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

  Projekt jest skierowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej uczęszczającej do szkół w dzielnicy Ursus. Będzie realizowany na terenie zainteresowanych szkół. Bezpośrednie uczestnictwo w projekcie szkół powinno następować w drodze kolejności zgłoszenia. Pośrednie (za pomocą technologii komunikacyjnej i informacyjnej -TIK) w terminie określonym przez wykonawcęznajdujących się na terenie Ursusa oraz do mieszkańców Warszawy. Gospodarzem spotkań będzie Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, na której terenie odbędą się spotkania z zaproszonymi gośćmi i dyskusja. Dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnej i komunikacyjnej (TIK) i platformy komunikacyjnej w miarę zainteresowania projektem w spotkaniach będą mogły uczestniczyć ursuskie szkoły (na podstawie zgłoszenia w terminie określonym przez wykonawcę). Spotkania i dyskusja będą przekazywane na żywo poprzez media strumieniowe (technologia live streaming) dzięki czemu będą ogólnodostępne. Nagrania będzie można zobaczyć na kanale Youtube projektu.


  Pełny opis projektu

  Uczniowie wskazują, że tradycyjne metody nauczania o demokracji są mało efektywne. Ma to przełożenie na realne zaangażowanie społeczne młodzieży. Jednocześnie młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna to osoby, które urodziły się już w demokratycznej Polsce i nie mają możliwości empirycznego porównania demokracji niewystarczające dla zainteresowania ich tematem. Empiryczne poznanie zagadnienia jest sposobem na uzupełnienie wiedzy szkolnej, pobudza młodzież do podejmowania działań ukierunkowanych na partycypację społeczną i budowę demokracji od dołu. Gimnazjaliści i uczniowie ponadgimnazjalni urodzili się w demokracji i nie mogą jej porównać do innych ustrojów. Celem projektu jest uświadomienie uczniom w jaki sposób tego, jak demokracja przekłada się na ich codzienne życie i jak mogą uczestniczyć w życiu społecznym w swojej dzielnicy oraz poza nią. Poprzez spotkania i dyskusję z idolami młodzieży -Youtuberzy, dziennikarzami, autorytetami walczącymi o demokrację (np. zamieszkującymi dzielnicę) lub osobami, które zamieszkują w dzielnicy, a angażują się społecznie (osoby działające lokalnie) młodzież w sposób namacalny może poznać ich doświadczenia i porozmawiać o interesujących ich aspektach demokracji (np. wolność . Spotkania podzielone są na trzy zakresy tematyczne reprezentowane przez:

  1) youtubera (rówieśnik młodzieży, posiadający ok. milion subskrypcji), którego działanie wynika z wolności słowa w Internecie, lokalne inicjatywy, samorządność etc.);

  2) dziennikarz/reporter wojenny, który zajmie się tematem demokracji w krajach objętych konfliktami;

  3) osoba działająca na rzecz społeczności lokalnej przedstawi tematykę partycypacji społecznej, samorządności, budowy demokracji oddolnie;

  Zagadnienia demokracji będą obejmować fundamentalne zasady demokracji: suwerenności narodu, pluralizmu, trójpodziału władz, państwa prawa, konstytucjonalizmu, przedstawicielstwa (reprezentacji), ograniczonych rządów większości /rządy większości z poszanowaniem praw mniejszości.

  Podczas spotkań wykorzystywana będzie wiedza na temat miejsc i instytucji związanych z walką o demokrację , jak i demokratycznym Państwem . Efektem spotkań będzie przygotowanie przez uczniów projektów dotyczących demokracji. Jednocześnie spotkania takie byłyby udostępniane w Ursusie - np. dawne Zakłady Mechaniczne „Ursus”, kluby dyskusyjne, działające w dzielnicy organizacje pozarządowe. Spotkanie będzie miało charakter uczestnictwa bezpośredniego i interaktywnego (dyskusja na miejscu i dzięki udostępnieniu on - line za pomocą technologii informacyjnej i komunikacyjnej TIK dla innych zainteresowanych projektem szkół . Uczniowie tych szkół będą brali dzięki TIK czynny udział w dyskusji/ poprzez platformę do komunikacji - telekonferencja i chat/) oraz pośredniego poprzez media strumieniowe i dostęp do przekazu. Dzięki temu rozwiązaniu młodzież rozszerzy swoją wiedzę o demokracji, zmobilizuje się do działania na rzecz jej rozwoju, zdobędzie niezbędne na rynku pracy kompetencje technologiczne (innowacyjność projektu). Efektem spotkań - przygotowanie przez młodzież projektów partycypacji społecznej, które zostaną nagrodzone nagrodą rzeczową.

  Projekt przygotowała Małgorzata Snarska.


  Uzasadnienie dla realizacji projektu

  Na poziomie edukacji gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej młodzież posiada uczniowie posiadają już podstawową wiedzę na temat demokracji. Dzięki działalności samorządów szkolnych może zrozumieć praktyczne aspekty demokracji. Jednak aby efektywnie zaktywizować uczniów do działania w tym wieku potrzebne są zewnętrzne (pozaszkolne i pozarodzinne) autorytety, które zachęcą i zainteresują młodzież tematem. Jednocześnie fakt Możliwość dzielenia się "spotkaniem" z innymi szkołami poprzez TIK wzmacnia element interaktywności nauki i pobudza do dyskusji międzyszkolnej, wzmacnia też kompetencje technologiczne. Ursus pełen jest miejsc związanych z walką o demokrację i jej „wdrażaniem” . Takim przykładem są np. dawne Zakłady Mechaniczne "Ursus" - to świadectwo „Ursus”, działające organizacje pozarządowe czy pomoc sąsiedzka to świadectwa historii i codzienność demokratycznego państwa, które stanowią namacalny walor poznawczy.


  Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

  Budżet zakłada organizację 3 spotkań (po jednym w miesiącu wrześniu, październiku i listopadzie) w tym:

  1. Przygotowanie materiałów edukacyjnych oraz scenariuszy spotkań (merytoryczne i elektroniczne) - 20000 zł. Wynagrodzenia dla zaproszonych gości - 30000 zł. Instalacja bezpłatnego oprogramowania TIK do komunikacji - 10000 zło demokracji i scenariuszy oraz ankiety ewaluacyjnej 10000,00zł.

  2. Wynagrodzenie dla prelegentów i koszty dojazdu (3 x 2000,00zł.) razem 6000,00zł.

  3. Wynagrodzenie dla moderatora dyskusji (3 x 400,00zł.) razem 1200,00zł.

  4. Zakup kamery internetowej - szerokokątna full HD 500,00zł.

  5. Router LTE 600,00zł.

  6. Audio - mikrofony (3 x 100,00zł) razem 300,00zł.

  7. Mikser z wejściem komputerowym 150,00zł.

  8. Obsługa TIK i instalacja darmowego oprogramowania do telekonferencji 2000,00zł.

  9. Nagroda rzeczowa 2000,00zł.


  Całkowity koszt projektu: 60 00022 750,00 zł

  Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

  NIE


  Załączniki