Autor projektu - zmiany z 2016-03-13 23:02:56
Powrót do projektu

Yes, We Can - szkolne spotkania o demokracji

status:


Projekt uzupełnia szkolny program nauczania o demokracji i partycypacji. Tradycyjny sposób przekazywania wiedzy w szkole zostanie wzmocniony poprzez spotkania z idolami młodzieży (Youtuberzy, dziennikarze) i autorytetami (ikony walki o demokrację), których działania pokazują, jak istotna jest demokracja i partycypacja społeczna w codziennym życiu. Cel - aktywizowanie młodzieży, wzmocnienie świadomości społecznej.

Dzielnica

Ursus


Charakter projektu

Lokalny , Ursus


Lokalizacja projektu

Dzielnica Ursus m. st. Warszawy

Istotne informacje o lokalizacji

Projekt ma być realizowany docelowo podczas 3 spotkań tematycznych (w miesiącach: wrzesień, październik i listopad) organizowanych w Bibliotece Publicznej im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez udział mieszkańców – ogólnodostępność.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt jest skierowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej uczęszczającej do szkół znajdujących się na terenie Ursusa oraz do mieszkańców Warszawy. Gospodarzem spotkań będzie Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, na której terenie odbędą się spotkania z zaproszonymi gośćmi i dyskusja. Dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnej i komunikacyjnej (TIK) i platformy komunikacyjnej w miarę zainteresowania projektem w spotkaniach będą mogły uczestniczyć ursuskie szkoły (na podstawie zgłoszenia w terminie określonym przez wykonawcę). Spotkania i dyskusja będą przekazywane na żywo poprzez media strumieniowe (technologia live streaming) dzięki czemu będą ogólnodostępne. Nagrania będzie można zobaczyć na kanale Youtube projektu.


Pełny opis projektu

Uczniowie wskazują, że tradycyjne metody nauczania o demokracji są niewystarczające dla zainteresowania ich tematem. Empiryczne poznanie zagadnienia jest sposobem na uzupełnienie wiedzy szkolnej, pobudza młodzież do podejmowania działań ukierunkowanych na partycypację społeczną i budowę demokracji od dołu. Gimnazjaliści i uczniowie ponadgimnazjalni urodzili się w demokracji i nie mogą jej porównać do innych ustrojów. Celem projektu jest uświadomienie uczniom tego, jak demokracja przekłada się na ich codzienne życie i jak mogą uczestniczyć w życiu społecznym w swojej dzielnicy oraz poza nią. Poprzez spotkania i dyskusję z idolami młodzież może poznać ich doświadczenia i porozmawiać o interesujących ich aspektach demokracji. Spotkania podzielone są na trzy zakresy tematyczne reprezentowane przez:

1) youtubera (rówieśnik młodzieży, posiadający ok. milion subskrypcji), którego działanie wynika z wolności słowa w Internecie;

2) dziennikarz/reporter wojenny, który zajmie się tematem demokracji w krajach objętych konfliktami;

3) osoba działająca na rzecz społeczności lokalnej przedstawi tematykę partycypacji społecznej, samorządności, budowy demokracji oddolnie;

Zagadnienia demokracji będą obejmować fundamentalne zasady demokracji: suwerenności narodu, pluralizmu, trójpodziału władz, państwa prawa, konstytucjonalizmu, przedstawicielstwa (reprezentacji), ograniczonych rządów większości /rządy większości z poszanowaniem praw mniejszości.

Podczas spotkań wykorzystywana będzie wiedza na temat miejsc i instytucji związanych z walką o demokrację i demokratycznym Państwem w Ursusie - np. dawne Zakłady Mechaniczne „Ursus”, kluby dyskusyjne, działające w dzielnicy organizacje pozarządowe. Spotkanie będzie miało charakter uczestnictwa bezpośredniego i interaktywnego (dyskusja na miejscu i dzięki udostępnieniu on - line za pomocą technologii informacyjnej i komunikacyjnej TIK dla zainteresowanych projektem szkół / poprzez platformę do komunikacji - telekonferencja i chat/) oraz pośredniego poprzez media strumieniowe i dostęp do przekazu. Dzięki temu rozwiązaniu młodzież rozszerzy swoją wiedzę o demokracji, zmobilizuje się do działania na rzecz jej rozwoju, zdobędzie niezbędne na rynku pracy kompetencje technologiczne (innowacyjność projektu). Efektem spotkań - przygotowanie przez młodzież projektów partycypacji społecznej, które zostaną nagrodzone nagrodą rzeczową.

Projekt przygotowała Małgorzata Snarska.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na poziomie edukacji gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej uczniowie posiadają już podstawową wiedzę na temat demokracji. Dzięki działalności samorządów szkolnych może zrozumieć praktyczne aspekty demokracji. Jednak aby efektywnie zaktywizować do działania potrzebne są zewnętrzne (pozaszkolne i pozarodzinne) autorytety, które zachęcą i zainteresują młodzież tematem. Możliwość dzielenia się "spotkaniem" z innymi poprzez TIK wzmacnia element interaktywności nauki i pobudza do dyskusji, wzmacnia też kompetencje technologiczne. Ursus pełen jest miejsc związanych z walką o demokrację i jej „wdrażaniem” – np. dawne Zakłady Mechaniczne „Ursus”, działające organizacje pozarządowe czy pomoc sąsiedzka to świadectwa historii i codzienność demokratycznego państwa, które stanowią namacalny walor poznawczy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Budżet zakłada organizację 3 spotkań tematycznych (po jednym w miesiącu wrześniu, październiku i listopadzie) w tym:

1. Przygotowanie materiałów edukacyjnych o demokracji i scenariuszy, materiałów reklamujących spotkania oraz ankiety ewaluacyjnej 500010000,00zł.

2. Wynagrodzenie dla prelegentów i koszty dojazdu (3 x 2000,00zł.) razem 6000,00zł.

3. Wynagrodzenie dla moderatora dyskusji (3 x 400,00zł.) razem 1200,00zł.

4. Zakup kamery internetowej - szerokokątna full HD 500,00zł.

5. Router LTE 600,00zł.

6. Audio - mikrofony (2 x 100,00zł) razem 200,00zł.

7. Mikser z wejściem komputerowym 150,00zł.

8. Obsługa TIK i instalacja darmowego oprogramowania do telekonferencji 2000,00zł.

9. Nagroda rzeczowa 2000,00zł.


Całkowity koszt projektu: 22 750650,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki