Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2016-06-13 10:54:43
Powrót do projektu

NOWA PONCZOWA

status:


CELEM PROJEKTU JEST POPRAWA STANU TECHNICZNEGO UL. PONCZOWEJ POPRZEZ JEJ UTWARDZENIE KOSTKĄ.

Dzielnica

Wilanów


Charakter projektu

Lokalny , Wilanów


Lokalizacja projektu

UL. PONCZOWA

Istotne informacje o lokalizacji

KOŃCOWY ODCINEK OK. 150 M UL. PONCZOWEJ


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

UL. PONCZOWA POZOSTANIE OTWARTA W PEŁNI DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW ORAZ ODWIEDZAJĄCYCH GOŚCI BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ.


Pełny opis projektu

PROJEKT POLEGA NA UTWARDZENIU KOSTKĄ BRUKOWĄ KOŃCOWEGO ODCINKA OK. 150 METRÓW UL. PONCZOWEJ. OBECNIE TA CZĘŚĆ JEST MIESZANINĄ BŁOTA, ZIEMI I TŁUCZNIA. NAWET PO NIEWIELKIM DESZCZU TWORZĄ SIĘ KAŁUŻE I BŁOTO.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

BEZ POPRAWIENIA STANU UL. PONCZOWEJ BRAK JEST MOŻLIWOŚCI DOJŚCIA DO DOMU BEZ UBRUDZENIA, A DZIURY W DRODZE ZAGRAŻAJĄ DOJAZDOWI.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wstępny koszt utwardzenia 180000zł


Całkowity koszt projektu: 180 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

UTRZYMANIE W SEZONIE LETNIM OK 550 ZŁ

UTRZYMANIE W SEZONIE ZIMOWYM OK. 1650 ZŁ.


Całkowity koszt eksploatacji: 2 200,00 zł

Załączniki