Koordynator w dzielnicy Bielany - zmiany z 2016-06-09 15:43:12
Powrót do projektu

ŚWIETLICA JĘZYKOWA U ZARUSKIEGO

Świetlica językowa u Zaruskiego

status:


Celem projektu byłoby utworzenie na terenie Szkoły Podstawowej nr 53 im. Gen gen M. Zaruskiego w Warszawie świetlicy językowej, w której dzieci i dorośli rozmawiają po angielsku. Świetlica miałaby przyjazną, rodzinną atmosferę: dzieci mogłyby korzystać z pomocy dwóch lektorów, wyjaśniać wątpliwości językowe, odrabiać pracę prace domowe oraz bawić się z "angielskim w tle".

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.974080562592
szerokość geograficzna: 52.279816506012

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

RUDZKA 6, 01-689

Istotne informacje o lokalizacji

Teren Szkoły Podstawowej nr 53 im. Gen. M. Zaruskiego w Warszawie.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Świetlica byłaby dostępna dla wszystkich chętnych uczniów w przedziale wiekowym od 6 do 13 lat w dniach i godzinach uzgodnionych z Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 53 im. Gen M. Zaruskiego przy ul. Rudzkiej 6. Takie miejsce byłoby otwarte 2 razy w tygodniu po jednej godzinie zegarowej. Warunkiem uczestnictwa byłby wcześniejsze zapisanie dziecka przez rodziców / opiekunów prawnych. Zasady korzystania ze świetlicy zostałyby przedstawione w stosownym regulaminie.


Pełny opis projektu

"Świetlica językowa u Zaruskiego" jest autorskim projektem mającym na celu rozwijanie kompetencji językowych u uczniów klas I - VI. Proponuje się utworzenie na terenie Szkoły Podstawowej nr 53 im. Gen M. Zaruskiego w Warszawie ogólnodostępnej świetlicy, w której dzieci i dorośli rozmawiają wyłącznie po angielsku. Takie miejsce, byłoby otwarte 2 razy w tygodniu po jednej godzinie zegarowej. Wchodząc do świetlicy, uczniowie wkraczaliby w świat języka angielskiego: mogliby w nim w przyjaznej, rodzinnej atmosferze porozmawiać z lektorem, wyjaśnić swoje wątpliwości "językowe", odrobić zadania domowe oraz bawić się i twórczo spędzać czas z "angielskim w tle". W świetlicy przebywałoby jednocześnie 2 lektorów języka angielskiego, tak aby zapewnić dzieciom szeroki dostęp do nauczyciela. Zajęcia przebiegałyby dwutorowo: z jednej strony oferowane byłyby konsultacje językowe i pomoc przy zadaniach, a z drugiej zapewniona rozrywka powiązana z językiem angielskim - wszystko w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników. W świetlicy oferowano by napoje i drobne przekąski. Miejsce samo "przyciągnęłoby" dzieci, aby zaczęły kojarzyć naukę języka angielskiego nie tylko z wysiłkiem, ale również z przyjemnością i dobrą zabawą. Do pracy nie byliby angażowani nauczyciele pracujący na co dzień w szkole, po to by dzieci nie kojarzyły zajęć w świetlicy z lekcjami i nie zniechęciły się do przyjścia. Wydaje się, iż właściwszym rozwiązaniem byłoby zaangażowanie w obsługę projektu partnera zewnętrznego, który przedstawiłby ciekawy pomysł przeprowadzenia takich zajęć (preferowani byliby partnerzy społeczni). Taki podmiot samodzielnie zapewniłby prowadzenie zajęć, wynajmując od szkoły odpowiednie pomieszczenie.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dzieci w szkołach podstawowych uczą się zazwyczaj języka w stosunkowo dużych grupach, co automatycznie przenosi ciężar nauki języka obcego na rodziców. Chcąc wyjść naprzeciw tej potrzebie, oferuje się pomoc w rozwiązaniu szkolnych problemów języka angielskiego. Ponadto świetlica, byłaby dla dzieci kolejną okazją do bezpłatnego kontaktu z językiem angielskim. Oczekiwanym efektem byłoby zwiększenie kompetencji językowych uczniów oraz przyczynienie się do podniesienia wśród nich poziomu znajomości tego języka.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Liczba przewidzianych w 2017 r godzin pracy świetlicy: 66 h

Koszt wynajęcia sali (40,00 zł/ godz. brutto) 40,00 zł*66 godz. = 2.640,00 zł.

Koszt zatrudnienia lektora (75,00 zł./godz. brutto) 2*75,00 zł.*66 godz. = 9.900,00 zł.

Koszt pomocy dydaktycznych dla świetlicy: 5.000,00 zł.

Koszt napojów i przekąsek: 3.000,00 zł.


Całkowity koszt projektu: 25 340,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki