Autor projektu - zmiany z 2016-03-13 21:09:53
Powrót do projektu

Yes, We Can - szkolne spotkania o demokracji w Śródmieściu

status:


Projekt uzupełnia szkolny program nauczania o demokracji i partycypacji. Tradycyjny sposób przekazywania wiedzy w szkole zostanie wzmocniony poprzez spotkania z idolami młodzieży (Youtuberzy, dziennikarze) i autorytetami (ikony walki o demokrację), których działania pokazują, jak istotna jest demokracja i partycypacja społeczna w codziennym życiu. Cel - aktywizowanie młodzieży, wzmocnienie świadomości społecznej.

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Wybrane szkoły na terenie śródmieścia zgodnie z poniższym opisem szczegółowym.

Istotne informacje o lokalizacji

Projekt powinien być realizowany w min. 18 6 szkołach w Śródmieściu - 6 gimnazjach i 12 szkołach ponadgimnazjalnych. Pozostałe szkoły w miarę dostępu do technologii komunikacyjnych (telekonferencje np. Skype) będą mogły również włączyć się do projektu.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt jest skierowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej uczęszczającej do szkół w Śródmieściu. Będzie realizowany na terenie zainteresowanych szkół. Bezpośrednie uczestnictwo w projekcie szkół powinno następować w drodze kolejności zgłoszenia. Pośrednie (za pomocą technologii komunikacyjnej i informacyjnej - TIK) w terminie określonym przez wykonawcę.


Pełny opis projektu

Uczniowie wskazują, że tradycyjne metody nauczania o demokracji są mało efektywne. Ma to przełożenie na realne zaangażowanie społeczne młodzieży. Jednocześnie młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna to osoby, które urodziły się już w demokratycznej Polsce i nie mają możliwości empirycznego porównania demokracji do innych ustrojów. Celem projektu jest uświadomienie uczniom w jaki sposób demokracja przekłada się na ich codzienne życie i jak mogą uczestniczyć w życiu społecznym w swojej dzielnicy oraz poza nią. Poprzez spotkania i dyskusję z idolami młodzieży - Youtuberzy, dziennikarzami, autorytetami walczącymi o demokrację (np. zamieszkującymi dzielnicę) lub osobami, które zamieszkują w dzielnicy, a angażują się społecznie (osoby działające lokalnie) młodzież w sposób namacalny może poznać ich doświadczenia i porozmawiać o interesujących ich aspektach demokracji (np. wolność słowa w Internecie, lokalne inicjatywy, samorządność etc.). Podczas spotkań wykorzystywana będzie wiedza na temat miejsc i instytucji związanych z walką o demokrację, jak i demokratycznym Państwem w Śródmieściu - np. gmachy instytucji państwowych etc. Efektem spotkań będzie przygotowanie przez uczniów projektów dotyczących demokracji. Jednocześnie spotkania takie byłyby udostępniane on-line za pomocą technologii informacyjnej i komunikacyjnej TIK dla innych zainteresowanych szkół. Uczniowie tych szkół będą brali dzięki TIK czynny udział w dyskusji.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na poziomie edukacji gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej młodzież posiada już podstawową wiedzę na temat demokracji. Dzięki działalności samorządów szkolnych może zrozumieć praktyczne aspekty demokracji. Jednak aby efektywnie zaktywizować uczniów do działania w tym wieku potrzebne są zewnętrzne (pozaszkolne i pozarodzinne) autorytety, które zachęcą i zainteresują młodzież tematem. Jednocześnie fakt dzielenia się "spotkaniem" z innymi szkołami poprzez TIK wzmacnia element interaktywności nauki i pobudza do dyskusji międzyszkolnej. Śródmieście jest pełne miejsc związanych z walką o demokrację i jej „wdrażaniem”.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Przygotowanie materiałów edukacyjnych oraz scenariuszy lekcji (merytoryczne i elektroniczne) - 10000 zł

Wynagrodzenia dla zaproszonych gości - 25000 zł

Instalacja bezpłatnego oprogramowania TIK do komunikacji - 20000 zł


Całkowity koszt projektu: 55 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki