Koordynator w dzielnicy Żoliborz - zmiany z 2016-01-21 13:19:06
Powrót do projektu

UDAR MÓZGU? DEMENCJA? O CO CHODZI, JAK Z TYM ŻYĆ? NIE BOIMY SIĘ! SZKOLIMY SIĘ!

status:


Dobre praktyki w stymulacji umysłowej osób po udarach mózgu, z chorobami otępiennymi. Edukujemy Rodziny / znajomych / sąsiadów / zainteresowanych w zakresie pozytywnego podejścia do choroby

w Rodzinie / otoczeniu oraz w zakresie metod organizacji życia w obliczu choroby,


Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny , Żoliborz


Lokalizacja projektu

Ratusz Dzielnicy Żoliborz

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • studenci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Warsztaty dla 200 osób. Jeden warsztat - 20 uczestników /10 – godzinne warsztaty, weekend. „Organizacja opieki nad osobą z chorobą otępienną”. W warsztacie bierze udział 20 pełnoletnich opiekunów. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Pełny opis projektu

Warsztaty mają na celu wsparcie w świadomym i skutecznym pełnieniu roli opiekuna / towarzysza / znajomego / sąsiada osoby z chorobą otępienną. W trakcie warsztatów zapoznamy opiekunów z problematyką chorób otępiennych, możliwymi sposobami adaptacji do nowych wyzwań jakie stwarza choroba, możliwości organizacji czasu wolnego chorym, możliwości radzenia sobie ze stresem.

Warsztaty prowadzą psychologowie wyłącznie z wieloletnim praktycznym doświadczeniem w stymulowaniu Osób z otępieniami i wspieraniu ich Rodzin oraz gruntowną wiedzą teoretyczną popartą udokumentowanymi zdolnościami komunikacyjnymi.

Korzyści dla chorych i opiekunów: zgodnie z uznaną zasadą dotyczącą optymalnej opieki: im spokojniejszy opiekun tym spokojniejszy podopieczny. Spokój niesie wiedza i możliwość przewidywania przyszłych zdarzeń w oparciu o posiadane informacje. Wyedukowany opiekun będzie mądrze reagował na zachowania właściwe dla poszczególnych etapów choroby i będzie eliminował ze zbioru zachowań działania przynoszące odwrotną od zamierzonej reakcję. Dzięki w/w jakość opieki jak również komfort psychiczny obu stron będą miały możliwość kształtować się na oczekiwanym poziomie.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

O chorobach otępiennych mówi się, że są najbardziej przerażającymi z racji słabej rozpoznawalności, postępującego charakteru, wyzwań jakie stawiają przed opiekunami. Generują szereg potrzeb adaptacyjnych w obszarze rodziny, w której zaistnieją.

Szacunki WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) mówią o 5 % udziale chorób otępiennych w populacji Osób 60+ i lawinowym procentowym przyroście udziału osób chorych w populacji wraz z każdym kolejnym 5-letnim okresem życia. Przyjmując minimalną wartość szacunku WHO (5%) i biorąc pod uwagę ilość Osób mieszkających w dzielnicy Żoliborz (48 000) metodą ekstrapolacji możemy przyjąć, że problem chorób demencyjnych dotyczy 2400 osób. Ciąg dalszy w ZAŁĄCZNIKU1


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Akademia Opiekuna:

Warsztaty dla 200 opiekunów

1 warsztat dla 15 - 20 osób/10h

koszt szkolenia / jedna osoba = 300 pln / 10 h (koszt zawiera wynagrodzenie szkoleniowców, koordynatora projektu, promocję)


Całkowity koszt projektu: 60 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki