Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2016-06-09 15:06:34
Powrót do projektu

"ROLKOSTRADA MURANÓW"

status: I etap: wymiana ok.800-900 m


Wykonanie wymiany nawierzchni w Parku Traugutta (pętla)na ok. 500 metrowej pętli w ramach budżetu 2016. Docelowo: stworzenie na Muranowie "pętli" 5-7 km gładkiej przeznaczonej do jazdy na rolkach, poprowadzonej: parkami (Krasińskich - pętla ok 900m) i chodnikami Muranowa ze skatespotem na skwerze przed Kinem Muranówpartycypacyjnego 2017. Część parku położna między ulicami: Konwiktorską, Zakroczymską i Międzyparkową.

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Muranów Część Parku Traugutta położna między ulicami: Konwiktorską, Zakroczymską i Międzyparkową.

Istotne informacje o lokalizacji

włączenie do obszaru "ROLKOSTRADY MURANÓW" muranowskich Parków: Traugutta i Krasińskich oraz obszaru skweru przed Kinem Muranów


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

ogólnodostępny, z uwagi na dwie stacje metra (Ratusz, Dw. Gdański) - każdy miłośnik rolek dotrze "na rolkach" do trasy


Pełny opis projektuideą

Ideą jest stworzenie docelowo trasy typu "pętla" z mniejszymi "pętlami"„pętla”, której przejechanie na rolkach da satysfakcję, wrażenia estetyczne, pozwoli się zmęczyć, pozwoli dotrzeć do trasy "na rolkach"; I Etap - wymiana nawierzchni w Parku Traugutta. Projekt polega na wymianie nawierzchni i dostosowaniu jej do potrzeb jazdy na rolkach.


Uzasadnienie dla realizacji projektubrak

Brak takiej trasy, promocja Muranowa i jego parkówParku Traugutta, ożywienie skweru przed Kinem Muranów, tej części parku poprzez umożliwienie jazdy na rolkach w mieście.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych1m2 budowy/wymiany nawierzchni bitumicznej od ok.55 zł/m2 wzwyż Docelowo - budowa dalszej trasy oraz skate spotu przy Kinie Muranów

Wymianie podlegać będzie ok. 3 290 m2 nawierzchni – przyjęto cenę za 1m2 na poziomie 140 zł brutto.


Całkowity koszt projektu: 380 000460 600,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki