Koordynator w dzielnicy Ochota - zmiany z 2016-06-08 17:35:26
Powrót do projektu

INSTALACJA DEFIBRYLATORA

status:


ZAKUP I MONTAŻ DEFIBRYLATORÓW W TRZECH URZĘDACH PUNKTACH NA TERENIE OCHOTY

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

1. Biblioteka "Przy Baleya", ul. Baleya 9

2. Biblioteka "Przystanek Książka", ul. Grójecka 42

3. Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Rokosowska 10

Istotne informacje o lokalizacji

1. Biblioteka "Przy Baleya", ul. Baleya 9

2. Biblioteka "Przystanek Książka", ul. Grójecka 42

3. Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Rokosowska 10


Klasyfikacja projektu

  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

DEFIBRYLATORY BĘDĄ DOSTĘPNE W GODZINACH OTWARCIA PLACÓWEK.


Pełny opis projektu

DEFIBRYLATOR JEST NIEWIELKIM GABARYTOWO URZĄDZENIE MONTOWANYM NA ŚCIANIE W OBUDOWIE. W ZESTAWIE ZNAJDUJE SIĘ SAMO URZĄDZENIE ORAZ TORBA, BATERIA I ELEKTRODY. OBUDOWĘ STANOWI OZNAKOWANA GABLOTA/SKRZYNKA/SZAFKA Z ALARMEM ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWYM.

PROJEKT OBEJMUJE RÓWNIEŻ SZKOLENI9E DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU W ZAKRESIE UŻYCIA AED.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

DEFIBRYLATOR TO URZĄDZENIE RATUJĄCE ŻYCIE W PRZYPADKU NAGŁEGO ZATRZYMANIA KRĄŻENIA I JEST BARDZO PROSTE W OBSŁUDZE, JASNYMI POLECENIAMI GŁOSOWYMI W JĘZYKU POLSKIM PROWADZI OSOBĘ UDZIELAJĄCĄ POMOCY.

WCZESNA DEFIBRYLACJA ZWIĘKSZA PRZEŻYWALNOŚĆ OFIAR nzk NAWET O 70%. Z TEGO POWODU POWSZECHNY DOSTĘP DO TYCH URZĄDZEŃ STAJE SIĘ OBOWIĄZUJĄCYM NA ŚWIECIE STANDARDEM. ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH DEFIBRYLATORY POWINNY ZNAJDOWAĆ SIĘ TAM, GDZIE WYSTĘPUJĄ DUŻE SKUPISKA LUDZI - W OBIEKTACH KOMUNIKACJI, W URZĘDACH, W HALACH SPORTOWYCH CZY BIUROWYCH. ZAKŁADA SIĘ TAKIE ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ - BY UMOŻLIWIĆ SKORZYSTANIE Z NICH W CZASIE PONIŻEJ 4 MINUT.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

KOSZTORYS DLA 1 ZESTAWU:

1. DEFIBRYLATOR - ZESTAW Z TORBĄ, BATERIĄ I JEDNĄ PARĄ ELEKTROD - PLN 5505

2. GABLOTA (MONTAŻ+ OZNAKOWANIE - PLN 543

3. SZKOLENIE Z ZAKRESU UŻYCIA AED (DLA 12 OSÓB) - PLN 738

RAZEM - 6786

(3 ZESTAWY)


Całkowity koszt projektu: 20 358,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

- BRAK OPŁAT ZA SERWIS PRZEZ 8 LAT GWARANCJI NA AED

- GWARANCJA NA BATERIĘ - 4 LATA NA 200 WYŁADOWAŃ

- 9 LAT ŻYWOTNOŚCI BATERII: PO TYM CZASIE BATERIA (1szt.) 678 - (cały projekt 2 034,00)

- TERMIN PRZYDATNOŚCI ELEKTROD - MINIMUM 2 LATA: PO TYM OKRESIE - ELEKTRODY (1 ZESTAW) - 240,00 - (cały projekt - 720,00)PRZEZ OKRES 10 LAT - 1 ZESTAW: 231,60


Całkowity koszt eksploatacji: 694,80 zł

Załączniki