Wydział Sportu i Rekreacji_Bia - zmiany z 2016-04-18 09:44:35
Powrót do projektu

Bezpieczna w wielkim mieście - zajęcia z samoobrony dla kobiet.

status:


Cykl zajęć z samoobrony dla kobiet.Dzięki nauce techniki obrony własnej kobiety zyskują praktyczne umiejętności radzenia sobie w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Projekt zakłada 10 dwugodzinnych treningów dla trzech 30-osobowych grup, w czasie których oprócz umiejętności praktycznych profesjonalni instruktorzy przekażą podstawową wiedzę o przepisach prawa z zakresu granic obrony koniecznej.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.956764221191
szerokość geograficzna: 52.330880946534

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

Szkoła Podstawowa nr 110, ul. Bohaterów 41

Istotne informacje o lokalizacji

Szkoła Podstawowa nr 110, ul. Bohaterów 41


Klasyfikacja projektu

  • sport
  • inna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia będą odbywały się w Szkole Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41. Projekt przewiduje stworzenie 3 grup treningowych po 30 osób w każdej. Zajęcia będą się odbywały w godzinach popołudniowych i wieczornych od poniedziałku do piątku lub w soboty, raz w tygodniu dla każdej z grup. Udział w zajęciach jest dla uczestników bezpłatny, po uprzednim zgłoszeniu chęci uczestnictwa w zajęciach konkretnej grupy.


Pełny opis projektu

Uczestniczki cyklu zajęć z samoobrony dla kobiet będą miały okazję przejść szkolenie pod okiem doświadczonych, profesjonalnych instruktorów. Dzięki nauce techniki obrony własnej kobiety zyskują praktyczne umiejętności radzenia sobie w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

Projekt zakłada przeszkolenie trzech 30 osobowych grup w ramach 10 dwugodzinnych treningów. Oprócz umiejętności praktycznych uczestniczki zdobędą także ogólną wiedzę z zakresu przepisów prawa dotyczących granic obrony koniecznej.

Celem tego projektu jest przeszkolenie mieszkanek Białołęki w zakresie unikania potencjalnie niebezpiecznych sytuacji, radzenia sobie w chwilach zagrożenia i obrony przed napastnikiem. W efekcie będą bardziej świadome zagrożeń, a także będą potrafiły właściwie zareagować w trudnej sytuacji i obronić się wtedy, gdy to konieczne. Zwiększy się także ich poczucie bezpieczeństwa oraz pewności siebie.

Zajęcia będą odbywały się w Szkole Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41 - w godzinach popołudniowych i wieczornych od poniedziałku do piątku lub w soboty, raz w tygodniu dla każdej z grup. Udział w zajęciach jest dla uczestników bezpłatny, po uprzednim zgłoszeniu chęci uczestnictwa w zajęciach konkretnej grupy.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na poczucie bezpieczeństwa mieszkanek Białołęki, da im także konkretne, praktyczne umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia oraz unikania sytuacji potencjalnie niebezpiecznych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt jednego treningu (120 minut) dla jednej grupy - 140 zł

koszt cyklu 10 treningów dla jednej grupy - 1400 zł

koszt zajęć dla trzech planowanych grup - 4200 złkoszt promocji projektu (druk i wyklejenie plakatów, reklama w prasie lokalnej i internecie) - 1300 zł


Całkowity koszt projektu: 4 2005 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki