Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2016-06-09 15:18:43
Powrót do projektu

Łąka Żelaznej Bramy - EKO MIASTO

status:


Projekt ma na celu stworzenie ogólnodostępnej łąki kwietnej uzupełnionej o tabliczki informacyjne. Łąka jest alternatywą dla nudnych miejskich trawników. Stanie się także domem dla setek owadów i roślin. Łąka poprawi estetykę okolicy zachwycając kolorami i zapachem.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.004979610443
szerokość geograficzna: 52.239400178129

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

ulica Marszałkowska Międzyjezdnie ul. Marszałkowskiej - środkowa część poza Osią Saską zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym.

Istotne informacje o lokalizacji

mapa w załączniku - rozgałęzienie ulicy Marszałkowskiej na wysokości Placu Żelaznej Bramy

Międzyjezdnie ul. Marszałkowskiej - środkowa część poza Osią Saską zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańcówZ projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy. Jest on w pełni ogólnodostępny, ponieważ znajduję się w publicznej przestrzeni miejskiej. Nie przewidujemy tworzenia żadnych dodatkowych zasad dotyczących korzystania z projektu

Łąka kwietna znajdować się będzie na niedostępnym dla mieszkańców terenie międzyjezdni ul. Marszałkowskiej. W związku z lokalizacją łąki oraz w związku z wymogami organizacji ruchu oraz oznakowania ulicznego nie przewiduje się wprowadzenia żadnych tablic informacyjnych w tym także tablic z oznaczeniami budżetu partycypacyjnego.


Pełny opis projektu

Projekt ma na celu stworzenie ogólnodostępnej łąki kwietnej o powierzchni 5000 m2 uzupełnionej o tabliczki informacyjneokoło 10 arów (1000 m2)*. Łąka jest alternatywą dla miejskich trawników. Stanie się także domem dla setek różnych owadów i roślin. Łąka poprawi estetykę okolicy zachwycając kolorami i zapachem. Stanie się ponadto miejscem, w którym botanicy i entomolodzy będą mogli prowadzić badania nad biologią zapylaczy i roślin. Takich miejsc bardzo brakuje w Warszawie, Dodatkowo w pobliżu łąki kwietnej powinny znaleźć się tablice informacyjne prezentujące najważniejsze fakty i zalety dotyczące łąki. Podniesie to walor edukacyjny przedsięwzięcia. Tabliczka powinna być wykonana z PCV pokrytym folią antygrafitin umocowana na stabilnym drewnianym wkopywanym cokole.

Należy dobrać odpowiednią mieszankę gatunków gatunkową do panujących warunków glebowych, nasłonecznienia i wilgotności podłoża lub zastosować mieszanki zawierające nasiona wielu gatunków roślin o różnych wymaganiach. Dzięki temu otrzymamy najbardziej różnorodne zbiorowisko roślinne..* powierzchnia może ulec korekcie w przypadku złożenia ofert cenowych dot. realizacji projektu przewyższających założenia wstępnego kosztorysu projektu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W świetle zachodzących zmian w przyrodzie miasta stają się enklawami życia wielu gatunków rodzimych roślin i zwierząt. Łąki kwietne będące synonimem bioróżnorodności dają mieszkańcom możliwość bliższego obcowania z naturą a naukowcom możliwość prowadzenia badań nad zależnościami panującymi między dzikimi roślinami i owadami zapylającymi w mieście. Sprawdzają się również jako rezerwuary wody opadowej w glebie, która dzięki zacienieniu roślin łąkowych powoli odparowuje z powierzchni gruntu przez co ogranicza poziom smogu w mieście. Łąka kwietna jest także ekonomicznie uzasadnioną alternatywą dla miejskich trawników. Oszczędności pojawiają się przy pielęgnacji terenu ograniczając koszenie do jednego lub dwóch zabiegów koszenia w sezonie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych1)Wykonanie łąki 5000 m2, według wytycznych z załącznika. Głęboka orka: 6 zł/m2 Wyrównanie/spulchnienie terenu przy pomocy glebogryzarki: 4 zł/m2 Wysiew nasion z materiałem: 6 zł/m2 Wałowanie terenu: 4 zł/m2 Razem koszt za m2: 20 zł Większość prac wykonana będzie przy pomocy ciężkiego sprzętu. 2)Tabliczka informacyjna stojąca (proponowany koszt obejmuje PCV oklejoną folią antygrafiti o wymiarach 50x60cm)  wkopywana wraz z opracowaniem tekstu przez botanika. Razem koszt za sztukę: 400 zł Razem całkowity koszt (20 zł x 5000 m2) łąka + 2 x 400 zł tabliczka = 100.800 zł Cena może się zmienić w zależności od zastosowanych rodzaju specjalistycznych mieszanek nasion łąkowych oraz zastosowanego sposobu przygotowanie gruntu.

- zerwanie darni na powierzchni 1000 m2 – 5000 zł. brutto (1000 x 5zł)

- przygotowanie gruntu – 8000 zł. brutto (1000 x 8 zł)

- nasiona roślin łąkowych wraz z piaskiem lub wermikulitem- 6000 zł. brutto (1000 x 6zł)

- wysiew nasion – 3000 zł. brutto (1000 x 3zł)

- wałowanie – 4000 zł. brutto (1000 x 4zł)

- podlewanie (konieczność dowożenia wody) w razie suszu od maja do października ok. 24 razy – 18000 zł. brutto (24 x 750 zł.)

- koszenie przyjęto 2 razy - 4000 zł. brutto (2 x 2 zł x 1000)


Całkowity koszt projektu: 48 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latachMiejska łąka kwietna jest łatwa w pielęgnacji. Łąkę należy skosić raz lub dwa razy w roku po przekwitnięciu roślin. Siano po koszeniu zostawiamy przez około tygodnia (w zależności od pogody) na łące w celu wysiania się nasion , dzięki czemu utrzymamy pożądany skład gatunkowy zbiorowiska. W zależności od pogody po 3 do 10 dniach zbieramy siano by nie dostarczać zbyt wielu składników odżywczych powstających z jego rozkładu, mogłyby spowodować to szybki wzrost chwastów. Można również pozostawić łąkę niekoszoną do późnej jesieni co umożliwi samoistny wysiew nasion. Przez pozostawienie biomasy na zimę zapewniamy jednocześnie nawożenie danemu obszarowi. Na wiosnę należy dokładnie zgrabić i zebrać z terenu obumarłą roślinność. Szacunkowy koszt takich zabiegów oceniany jest na 2 zł/m2 rocznie wraz z wywozem i utylizacją urobku. Całkowity roczny koszt pielęgnacji terenu to 10000 zł Dodatkowym kosztem jest utrzymanie tablicy informacyjnej. Po trzech latach najprawdopodobniej potrzebna będzie jej wymiana – koszt 400 zł sztuka/3 lat

- podlewanie (konieczność dowożenia wody) w razie suszu od maja do października ok. 24 razy – 18000 zł. brutto (24 x 750 zł.)

- koszenie przyjęto 2 razy - 4000 zł. brutto (2 x 2 zł x 1000)


Całkowity koszt eksploatacji: 22 000,00 zł

Załączniki

  • Wykonanie i utrzymanie łąki kwietnej.pdf
  • mapa łąka żelaznej bramy.pdf
  • przykłady łąk miejskich.pdf