Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych - zmiany z 2016-04-15 15:50:54
Powrót do projektu

Życzliwość wobec kobiet w ciąży dla mieszkanek Wesołej.

status:


Projekt polega na organizacji na terenie Dzielnicy Dnia życzliwości wobec kobiet w ciąży.

Celem projektu jest organizacja akcji informacyjno- społecznej na terenie Urzędu oraz placówek podległych Dzielnicy, mającej na celu popularyzację pozytywnych postaw wobec ciężarnych (także we wczesnej ciąży), wśród pracowników oraz klientów urzędu i placówek, jak również nawiązywanie wspólnych relacji wśród kobiet w ciąży mieszkających w obrębie jednej Dzielnicy.


Dzielnica

Wesoła


Charakter projektu

Lokalny , Wesoła


Lokalizacja projektu

Urząd Dzielnicy Wesoła , ul. 1 Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa-Wesoła Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wesoła, ul. Jana Kilińskiego 50, 05-075 Warszawa - Wesoła Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wesoła (Przychodnia Rejonowa Nr 1), ul. Kilińskiego 50, 05-075 Warszawa Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wesoła (Przychodnia Rejonowa Nr 2), ul. Warszawska 55, 05-075 Warszawa-Wesoła Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wesoła (Przychodnia Rejonowa Nr 3), ul. Jana Pawła II 23, 05-077 Warszawa - Wesoła oraz placówek podległych Dzielnicy.

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • osoby z niepełnosprawnością
  • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Efekt wnioskowanego projektu będzie ogólnodostępny dla każdego mieszkańca gminy.

Beneficjentem projektu są kobiety ciężarne, mieszkanki Dzielnicy odwiedzające urząd oraz jednostki podległe lub współpracujące z Urzędem dzielnicy.


Pełny opis projektu

Projekt polega na organizacji na terenie Dzielnicy Dnia życzliwości wobec kobiet w ciąży.

Celem projektu jest organizacja akcji społecznej na terenie Urzędu oraz placówek podległych Dzielnicy, mającej na celu popularyzację pozytywnych postaw wobec ciężarnych (także we wczesnej ciąży), wśród pracowników oraz klientów urzędu i placówek, jak również nawiązywanie wspólnych relacji wśród kobiet w ciąży mieszkających w obrębie jednej Dzielnicy.Realizacja projektu zakłada następujące działania:

- ustalenie w harmonogramie urzędu oraz jednostek podległych Dnia życzliwości dla kobiet w ciąży (I kw. 2017 r.)

- wprowadzenie w urzędzie dzielnicy dobrych praktykprocedur, które pozwolą na lepszą obsługę interesantek, które są w ciąży, poprzez:

a. wprowadzenie regulaminu obsługi interesanta, ze szczególnym uwzględnieniem uprzywilejowanych grup społecznych, w tym kobiet w ciąży lub audyt istniejących regulaminów pod kątem obsługi kobiet w ciąży

b. wewnętrzne szkolenia personelu, mającego kontakt z mieszkańcami, w celu efektywnego wprowadzenia zapisów regulaminowych.

W Dniu życzliwości wobec kobiet w ciąży inicjacja przeprowadzenie akcji społecznej na terenie Urzędu oraz placówek podlegających Dzielnicy poprzez: -

c. umieszczenie czytelnej informacji przy stanowiskach o pierwszeństwie osób uprzywilejowanych w postaci naklejek informacyjnych oraz stworzenie „okienka” lub „stanowiska” pierwszeństwa. - efektywną akcję plakatowo-informacyjną na terenie urzędów dzielnic oraz jednostek, propagującą pozytywne postawy społeczne. Sugerowany typ przekazu to: „Klienci tego urzędu ustępują miejsca w kolejce kobietom w ciąży”. Key visual powinien nieść czytelną informację, jak poznać, że kobieta jest w ciąży (nawet tej wczesnej) i potrzebuje pomocy. - dystrybucję 500 znaczków akcji społecznej JESTEM W DRODZE © wśród uprzywilejowanych klientek urzędu lub jednostek podległych, jako elementu właściwej identyfikacji, czy osoba spodziewa się dziecka. - poinformowania lokalnych mediów o zaangażowaniu dzielnicy w działania na rzecz kobiet w ciąży i prowadzonych działań. Dzień życzliwości wobec kobiet w ciąży to okazja, aby ciężarne mieszkające w obrębie jednej Dzielnicy mogły nawiązać kontakt, wymienić się doświadczeniami i zbudować długotrwałe relacje interpersonalne.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Coraz więcej kobiet oczekujących dziecka skarży się na brak życzliwości ze strony osób, z którymi się spotykają w przestrzeni miejskiej. W urzędzie, w kolejkach coraz częściej zapomina się o tradycyjnych przywilejach tej grupy. Szczególnie dotkliwe jest to dla kobiet, których ciąża jest we wczesnym stadium, kiedy to ryzyko utraty jest największe lub w okresie gdy ciąża jest niewidoczna, np. przykryta okryciem wierzchnim.

Wymienione w ramach proponowanego projektu procedury oraz wsparcie, jakie urzędy dzielnicy mogą zaproponować kobietom w ciąży ograniczy liczbę potencjalnych konfliktów wśród klientów na terenie urzędu dzielnicy oraz pozytywnie wpłynie organizację obsługi petentów. Ułatwi załatwianie spraw urzędowych osobom uprzywilejowanym.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wdrożenie procedur obsługi klienta uprzywilejowanego w urzędzie gminy:

- Audyt istniejącego regulaminu lub stworzenie katalogu dobrych praktyk regulaminu obsługi mieszkańców – 0 zł Ten punkt nie będzie realizowany zgodnie z wyjaśnieniem powyżej.

- Szkolenie wewnętrzne pracowników WOM w zgodzie z zapisami regulaminu lub dobrymi praktykami – 0 zł Szkolenie wewnętrzne pracowników Urzędu informujące o celach akcji.Akcja informacyjno-promocyjna:

- Akcja plakatowa - 800 zł – 800 zł – Plakaty zaprojektowane przez grafików miejskich z udziałem projektodawcy bądź bez jego udziału. W formie elektronicznej przekazane do WOMów (a także ZOZów, domów kultury i OSiRów – w formie papierowej).

- Oznakowanie „okienek” lub stanowisk – 300 zł – Ten punkt nie będzie realizowany zgodnie z wyjaśnieniem powyżej.

- Dystrybucja znaczków akcji społecznej JESTEM W DRODZE © - 2000 – Znaczki mogą zostać wyprodukowane w Centrum Komunikacji Społecznej (z udziałem projektodawcy lub bez jego udziału). Dystrybucja znaczków może być prowadzona poprzez WOMy, ZOZy, domy kultury i OSiRy. Produkcja i dystrybucja znaczka mogłaby się odbyć na drodze udzielenia przez Fundację licencji Urzędowi.

- poinformowanie mediów – 0 zł Analogiczny wniosek został złożony w pozostałych 17 dzielnicach. Współdziałanie w ramach tego projektu może ograniczyć znacznie koszty przeprowadzenia akcji (np. koszty graficzne lub produkcyjne oraz osobo-godziny)– Możliwa realizacja z wykorzystaniem kanałów i narzędzi dostępnych w Urzędzie.

- nawiązanie kontaktu, wymieniana doświadczeń, budowanie długotrwałych relacji interpersonalnych kobiet w ciąży w jednej dzielnicy – Organizacja konferencji oraz warsztatów w każdej dzielnicy warsztaty dla kobiet ciąży prowadzone przez pielęgniarki z ZOZów lub pracowników szkół rodzenia. Organizacja z wykorzystaniem możliwości Urzędu i Fundacji – 100 zł.


Całkowity koszt projektu: 3 1002 900,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • 1623.pdf