Koordynator w dzielnicy Ochota - zmiany z 2016-06-08 17:54:07
Powrót do projektu

RENOWACJA ZIELENI PRZY UL. TARCZYŃSKIEJ

status:


PROJEKT ZAKŁADA RENOWACJĘ ZIELENI PRZYULICZNEJ

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.989084839821
szerokość geograficzna: 52.223268681671

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

TARCZYŃSKA

Istotne informacje o lokalizacji

UL. TARCZYŃSKA NA ODCINKU OD UL. NIEMCEWICZA DO PL. ZAWISZY


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z EFEKTU REALIZACJI PROJEKTU BĘDZIE KORZYSTAĆ OGÓŁ MIESZKAŃCÓW. TEREN JEST OGÓLNIE DOSTĘPNY I WSKAZANYM JEST PODNIESIENIE WALORÓW ESTETYCZNYCH


Pełny opis projektu

PROJEKT ZAKŁADA WYKONANIE NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI:

1. WYMIANA ZIEMI

2. WYKONANIE NASADZEŃ MATERIAŁU ROŚLINNEGO (ROŚLINY OKRYWANE)

3. WYKOROWANIE I PODLANIE


Uzasadnienie dla realizacji projektu

PODNIESIENIE ESTETYKI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ UL. TARCZYŃSKIEJ. PRZY UL. TARCZYŃSKIEJ ZNAJDUJE SIĘ SZEREG OBIEKTÓW ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ KULTURALNĄ. ULICA TA STANOWI JEDNĄ Z "Wizytówek" DZIELNICY OCHOTA. REALIZACJA PROJEKTU POZWOLI NA KONTYNUACJĘ PROJEKTU POD NAZWĄ "TARCZYŃSKA KU WYŻYNOM". PRZY TEJ ULICY ZLOKALIZOWANE SĄ: KAMIENICA PRACY TWÓRCZEJ, GALERIA FOTOGRAFII, GALERIA MALARSKA, KAWIARNIE, CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ, ITP.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

POW. 200 M2

WYMIANA ZIEMI 10 000 zł

NASADZENIA ROŚLINNE 20 000 zł


Całkowity koszt projektu: 30 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

KOMPLEKSOWA PIELĘGNACJA ROŚLIN PO POSADZENIU 6000,00 zł/rok


Całkowity koszt eksploatacji: 6 000,00 zł

Załączniki