Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2016-06-09 14:57:38
Powrót do projektu

"MURANÓW BEZKOSZTOWO NA SPORTOWO" - SKWER INFLANCKA

status:


stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni mającej zachęcić dzieci, młodzież, dorosłych do wspólnego przebywania na powietrzu, uprawniania aktywności ruchowej i intelektualnej. m.in typu: koszykówka, piłka ręczna i piłka nożna, tenis stołowy, gry planszowe, ćwiczenia kalisteniczne, zabawy na placu zabaw dla dzieci i in.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.990238925078
szerokość geograficzna: 52.254193472438

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Teren zieleni położony przy ul. Inflanckiej dz. ew. nr 16 z obrębu 5-01-03.

Istotne informacje o lokalizacji

działka przy ul. Inflanckiej o pow. ok. 2200 m2 w bezpośrednim sąsiedztwie Basenu Inflancka oraz licznych budynków mieszkalnych


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

ogrodzony w całości lub częściowo, ogólnodostępny


Pełny opis projektu

Na powierzchni ok. 2000 m2 w bezpośrednim sąsiedztwie Basenu Inflancka, szpitala położniczego oraz osiedli mieszkaniowych stworzenie przestrzeni mającej zachęcić dzieci, młodzież i dorosłych do wspólnego przebywania na powietrzu bądź do uprawniania aktywności fizycznej i intelektualnej m.in. typu: koszykówka, piłka ręczna i piłka nożna, tenis stołowy, gry planszowe, ćwiczenia kalisteniczne, zabawy na placu zabaw dla dzieci i in. W ramach realizacji projektu powstanie ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne umożliwiające uprawianie różnych dyscyplin sportowych. W ramach programu funkcjonalno-przestrzennego powstanie również mały plac zabaw dla dzieci, ustawione zostaną betonowe stoły do ping-ponga, betonowe stoliki do gier planszowych, urządzenia do ćwiczeń z obciążeniem własnego ciała stanowiące uzupełnienie dla istniejącej na tym terenie siłowni plenerowej.

Nieodłącznym elementem projektu jest zieleń, która poprzez właściwe zagospodarowanie stworzy enklawę do wypoczynku i rekreacji. Projekt zakłada również montaż elementów wyposażenia takich jak ławki, kosze na śmieci, latarnie oświetleniowe itp.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Stworzenie wyjątkowej przestrzeni do wspólnego aktywnego spędzania czasu zarówno dla dziewcząt, jak i chłopców oraz dorosłych, które nie generuje kosztów korzystania. Chodzi w szczególności o dzieci i młodzież szkolną, aby zachęcić ją do wychodzenia z domu, poznania rówieśników i sąsiadów, ale także - o dorosłych, by i im dać możliwość nieodpłatnego korzystania z aktywności na świeżym powietrzu, poznania sąsiadów. Powierzchnie przeznaczone do gier odpowiednio pomniejszone (niewymiarowe) albowiem głównie chodzi o możliwość ruchu. Na działce znajdują się już urządzenia siłowni miejskiej na powietrzu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- wykonanie projektu bez projektu boiska wielofunkcyjnego (projekty branżowe: drogowy, elektryczny, wyposażenia, zieleni wraz z gospodarka istniejąca zielenią), obsługa geodezyjna – 50 000 zł. brutto

- budowa nawierzchni, w tym nawierzchni bezpiecznych na placu zabaw dla dzieci oraz pod urządzeniami siłowni kalistenicznej- 100 000 zł. brutto

- dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw, zestawu do ćwiczeń kalistenicznych, stołów do ping-ponga i stołów do gier planszowych – 150 000 zł. brutto

- dostawa i montaż wyposażenia (ławki, kosze na śmieci itp.), ogrodzenia placu zabaw, tablic informacyjnych z oznaczeniami BP, tablic regulaminowych – 60 000 zł. brutto

- oświetlenie terenu – 25 000 zł. brutto

- gospodarka istniejącą zielenią, nowe nasadzenia, renowacja trawników itp. – 80 000 zł. brutto

- pielęgnacja zieleni (przyjęto 4 m-ce) - 7 000 zł. brutto

- budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22 m x 42 m (powierzchnia 924 m2) wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem 327 000 zł. brutto, w tym:

- projekt 10 000 zł. brutto

- podbudowa nawierzchni 80 000 zł. brutto

- nawierzchnia poliuretanowa 140 000 zł. brutto

- ogrodzenie 60 000 zł. brutto

- furtka 2 000 zł. brutto

- brama 5 000 zł. brutto

- wyposażenie (bramki do piłki ręcznej/ nożnej, słupki do siatkówki/tenisa, 2 kosze do koszykówki)

30 000 zł. brutto* program funkcjonalno-przestrzenny, dobór elementów zagospodarowania może ulec zmianie, podczas wykonywania dokumentacji projektowej.


Całkowity koszt projektu: 799 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

- pielęgnacja zieleni – 20 000 zł. brutto

- codzienne przeglądy stanu technicznego wyposażenia placu zabaw, boiska oraz siłowni zewnętrznych - 4 200 zł. brutto

- przeglądy kwartalne - 1 000 zł. brutto

- wymiana pisku piasku w piaskownicy- 1 500 zł. brutto

- drobne naprawy 15 000 zł. brutto


Całkowity koszt eksploatacji: 41 700,00 zł

Załączniki

  • MURANÓW BEZKOSZTOWO NA SPORTOWO.pdf