Autor projektu - zmiany z 2016-03-13 22:01:09
Powrót do projektu

Pawilon na rogu - miejski salon na skwerze u zbiegu ul. Stalowej i 11 Listopada / Publiczny pokój

status:


Pawilon na rogu ma być otwartym salonem zapraszającym mieszkańców i przyjezdnych do rozmowy, zabawy, czytania książek i odpoczynku wśród zieleni. Co najważniejsze, mieszkańcy sami zadecydują o tym, jak przemienić betonowy skwer leżący w samym sercu Nowej Pragi w tętniące życiem miejsce spotkań.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.035148122146
szerokość geograficzna: 52.258203994678

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

Skwer na rogu ulic 11 Listopada i Stalowej

Istotne informacje o lokalizacji

Teren przeznaczony do zagospodarowania został zaznaczony na mapie załączonej do projektu.


Klasyfikacja projektu

  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Przestrzeń ogólnodostępna


Pełny opis projektu

Pawilon na rogu to propozycja stworzenia przestrzeni publicznej wysokiej jakości, to znaczy takiej, która zaspokaja potrzeby różnych grup mieszkańców, a tym samym pełni funkcję miejsca spotkań i integracji sąsiedzkiej. Będzie zęściowo to częściowo zadaszona konstrukcja ulokowana na skwerze u zbiegu ulic 11 Listopada i Stalowej. Każdy przechodzień będzie mógł tam odpocząć podczas swojej codziennej marszruty, poczytać książkę, zagrać w grę planszową, porozmawiać z sąsiadem, napić się wody lub po prostu przyglądać się miejskiemu życiu. Katalog elementów składających się na zagospodarowanie skweru obejmuje: altanę, duże i małe siedziska, źródełko wody pitnej, małe latarnie zasilane energią słoneczną (umożliwiające korzystanie z pawilonu także po zmroku), stoliki z planszami (szachy, tryktrak, młynek itp.), odporny na zmienne warunki atmosferyczne regał z książkami, donice z roślinami. Na skwerze nie powinno zabraknąć zieleni, która sprzyja relaksowi i poprawia jakość powietrza. Może to być nie tylko zieleń ozdobna, ale i jadalna: zioła i krzewy owocowe to doskonałe uzupełnienie kwiatów czy traw.

Pawilon na rogu ma być miejscem pozwalającym na zaspokajanie różnych potrzeb: od podstawowych (woda, owoce, zioła), przez społeczne (gry, rozmowy) i intelektualne (książki), aż po estetyczne (zieleń). Należy zwrócić uwagę na wysoką wartość użytkową, trwałość i estetykę zastosowanych materiałów; zagospodarowanie skweru powinno zachęcać do pozostania tam na dłużej. Zaangażowanie mieszkańców w proces projektowania zwiększy odpowiedzialność mieszkańców za współtworzone miejsce.

Powyższy opis należy traktować jako propozycję wyjściową. O ostatecznym kształcie pawilonu i jego wyposażeniu zadecydują mieszkańcy podczas konsultacji społecznych z udziałem architekta krajobrazu. Zadaniem prowadzącego-moderatora będzie przeprowadzenie procesu społecznego projektowania przestrzeni (metoda “burzy mózgów”, projektowanie z użyciem trójwymiarowych modeli itp). Architekt będzie służył mieszkańcom swoją wiedzą ekspercką. Informacja o konsultacjach dotyczących skweru powinna być ogłoszona drogą elektroniczną oraz na ulicach i w placówkach publicznych położonych na terenie Nowej Pragi (plakaty).

Inspiracją dla projektu jest wzorzec “Public Outdoor Room” z książki Christophera Alexandra pt. “Język wzorców” (GWP, 2008).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Mieszkańców Nowej Pragi trapią liczne bolączki wynikające z braku wystarczającej liczby ogólnodostępnych miejsc spotkań i relaksu na świeżym powietrzu. Szczególnie dużym problemem jest społeczna izolacja i wynikający z niej wysoki poziom stresu. Konieczne jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej, sprzyjającej przełamywaniu anonimowości, zdrowej sąsiedzkiej integracji i odpoczynkowi, a przy tym dostępnej bez względu na warunki atmosferyczne.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Konsultacje z mieszkańcami: dwudniowy (2 x 4h) warsztat z projektantem (architektem krajobrazu) i moderatorem: 2 x 2400 zł = 4800 zł

Promocja konsultacji (plakaty, media społecznościowe, mailing): 2000 zł

Projekt architektoniczny zagospodarowania skweru: 6000 zł

Wykonanie elementów małej architektury (pawilon, ławki, stoły, regał): 10000 zł

Zakup sadzonek, krzewów, roślin: 600 zł

Zakup ziemi: 1000 zł

Praca ogrodnika przy zakładaniu ogrodu: 1000 zł

Kosz na śmieci: 500 zł

Zakup pierwszej kolekcji książek do biblioteki z lokalnego antykwariatu (zgodnie ze wskazaniami podczas konsultacji): 1000 zł

Koszt instalacji źródła wody pitnej: 10000 zł

Zakup, transport i montaż lamp zasilanych ogniwami fotowoltaicznymi: 2 x 8000 zł = 16000 zł

Plakaty zachęcające do korzystania i uzupełniania sąsiedzkiej biblioteki (umieszczone w dzielnicowych bibliotekach, antykwariatach, domach kultury): 500 złŁącznie: 53400 złPowyższy kosztorys ma charakter orientacyjny. Ostateczny koszt projektu zależy od wyników konsultacji, nie może jednak przewyższyć zaplanowanej w budżecie kwoty.


Całkowity koszt projektu: 53 400,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt wynagrodzenia ogrodnika: 100 zł x 10 miesięcy = 1000 zł

Koszt sprzątania, drobnych napraw i konserwacji: 4000 zł

Koszt wody: 100 zł x 12 miesięcy = 1200 złŁącznie: 6200 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 6 200,00 zł

Załączniki