Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2016-03-16 10:49:53
Powrót do projektu

Pawilon na skwerze / Publiczny pokój

status:


Pawilon na rogu ma być otwartym salonem zapraszającym mieszkańców i przyjezdnych skwerze jest zadaszoną konstrukcją, która zaprasza mieszkańców do rozmowy, zabawy, czytania książek i odpoczynku wśród zieleni. Co najważniejsze, mieszkańcy sami zadecydują o tym, jak przemienić betonowy skwer leżący w samym sercu Nowej Pragi w Ten ogólnodostępny, publiczny pokój zamieni zaniedbany skwer na ulicy Szymanowskiego w tętniące życiem miejsce spotkań.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.035148122146031900942326
szerokość geograficzna: 52.258203994678261955645724

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

Skwer na rogu ulic 11 Listopada i Stalowej Część pasa zieleni na ulicy Szymanowskiego

Istotne informacje o lokalizacji

Teren przeznaczony do zagospodarowania został zaznaczony na mapie załączonej do projektu.


Klasyfikacja projektu

  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Przestrzeń ogólnodostępnaotwarta, dostępna przez całą dobę


Pełny opis projektu

Pawilon na rogu skwerze to propozycja stworzenia przestrzeni publicznej wysokiej jakości, to znaczy takiej, która zaspokaja potrzeby różnych grup mieszkańców, a tym samym pełni funkcję miejsca spotkań i integracji sąsiedzkiej. Będzie to częściowo zadaszona, niezwiązana z gruntem konstrukcja na słupach ulokowana na skwerze u zbiegu ulic 11 Listopada i Stalowejw pasie zieleni na ulicy Szymanowskiego. Każdy przechodzień będzie mógł tam odpocząć podczas swojej codziennej marszruty, poczytać książkę, zagrać w grę planszową, porozmawiać z sąsiadem, napić się wody lub po prostu przyglądać się miejskiemu życiu. Katalog elementów składających się na zagospodarowanie skweru obejmujeobiekt może obejmować: altanę, duże i małe siedziska, źródełko wody pitnej, małe latarnie zasilane małą latarnię zasilaną energią słoneczną (umożliwiające umożliwiającą korzystanie z pawilonu także po zmroku), stoliki z planszami (szachy, tryktrak, młynek itp.), odporny na zmienne warunki atmosferyczne regał z książkamido wymiany książek, donice z roślinami . Na skwerze nie powinno zabraknąć zieleni, która sprzyja relaksowi i poprawia jakość powietrza. Może to być nie tylko zieleń ozdobna, ale i jadalna: ozdobnymi i jadalnymi (zioła i krzewy owocowe to doskonałe uzupełnienie kwiatów czy traw). Mieszkańcy mogą zaproponować inne, niewymienione tu elementy.Pawilon na rogu ma być miejscem pozwalającym na zaspokajanie różnych potrzeb: od podstawowych (woda, owoce, zioła), przez społeczne (gry, rozmowy) i intelektualne (książki), aż po estetyczne (zieleń). Należy zwrócić uwagę na wysoką wartość użytkową, trwałość i estetykę zastosowanych materiałów; zagospodarowanie skweru powinno zachęcać do pozostania tam na dłużej. Zaangażowanie mieszkańców w proces projektowania zwiększy odpowiedzialność mieszkańców za współtworzone miejsce.Powyższy opis należy traktować jako propozycję wyjściową. O ostatecznym kształcie pawilonu i jego wyposażeniu zadecydują mieszkańcy podczas w trakcie konsultacji społecznych z udziałem architekta. Przedstawiony poniżej budżet ma charakter orientacyjny, a ostateczny koszt projektu zależy od wyboru elementów zagospodarowania pawilonu. Zadaniem prowadzącego-moderatora będzie przeprowadzenie procesu społecznego projektowania przestrzeni (metoda “burzy mózgów”, projektowanie z użyciem trójwymiarowych modeli itp). Architekt będzie służył mieszkańcom swoją wiedzą ekspercką. Informacja o konsultacjach dotyczących skweru powinna być ogłoszona drogą elektroniczną oraz na ulicach i w placówkach publicznych położonych na terenie Nowej Pragi (plakaty).Inspiracją dla projektu jest wzorzec “Public Outdoor Room” “Otwarte pomieszczenie publiczne” z książki Christophera Alexandra pt. “Język wzorców” (GWP, 2008).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Mieszkańców Nowej Pragi trapią liczne bolączki wynikające z braku wystarczającej liczby ogólnodostępnych miejsc wysokiej jakości przestrzeni spotkań i relaksu na świeżym powietrzu. Szczególnie dużym problemem jest społeczna izolacja i wynikający z niej wysoki poziom stresu. Konieczne jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej, sprzyjającej przełamywaniu anonimowości, zdrowej sąsiedzkiej integracji i odpoczynkowi, a przy tym dostępnej bez względu na warunki atmosferyczne.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Konsultacje z mieszkańcami: dwudniowy (2 x 4h) jednodniowy warsztat z projektantem (architektem) i moderatorem: 2 x 2400 zł = 4800 zł (koszt wynagrodzenia)

Promocja konsultacji (plakaty, media społecznościowe, mailing): 2000 zł

Projekt architektoniczny zagospodarowania skweru: 6000 10000

Wykonanie elementów małej architektury (pawilon, ławki, stoły, regał, donice): 10000

Wykonanie i instalacja metalowej tabliczki z napisem "Przestrzeń publiczna. Dbaj o to miejsce - należy do Ciebie.": 500

Koszt przesadzenia i pielęgnacji krzewów rosnących na zagospodarowywanym terenie: 2500 zł

Zakup sadzonek, krzewów, roślin: 600 2000

Zakup ziemi: 1000 zł

Praca ogrodnika przy zakładaniu ogrodu: 1000 zł

Kosz na śmieci: 500 zł Zakup pierwszej kolekcji książek do biblioteki z lokalnego antykwariatu (zgodnie ze wskazaniami podczas konsultacji): 1000

Koszt instalacji źródła wody pitnej: 10000 zł

Zakup, transport i montaż lamp zasilanych ogniwami fotowoltaicznymi: 2 1 x 8000 zł = 16000 8000

Plakaty zachęcające do korzystania i uzupełniania sąsiedzkiej biblioteki (umieszczone w dzielnicowych bibliotekach, antykwariatach, domach kultury): 500 złŁącznie: 53400 46000Powyższy kosztorys ma charakter orientacyjny. Ostateczny koszt projektu zależy od wyników konsultacji, nie może jednak przewyższyć zaplanowanej w budżecie kwoty.


Całkowity koszt projektu: 53 40046 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt wynagrodzenia ogrodnika: 100 zł x 10 miesięcy = 1000 zł

Koszt sprzątania, drobnych napraw i konserwacji: 4000 zł

Koszt wody: 100 200 zł x 12 miesięcy = 1200 2400Łącznie: 6200 7400


Całkowity koszt eksploatacji: 6 2007 400,00 zł

Załączniki