Wydział Infrastruktury_Praga Północ - zmiany z 2016-06-08 08:56:32
Powrót do projektu

Pawilon na skwerze / Publiczny pokój

status:


Pawilon na skwerze jest zadaszoną konstrukcją, która zaprasza mieszkańców do rozmowy, zabawy, czytania książek i odpoczynku wśród zieleni. Ten ogólnodostępny, publiczny pokój zamieni zaniedbany skwer na ulicy Szymanowskiego w tętniące życiem miejsce spotkań.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.031900942326
szerokość geograficzna: 52.261955645724

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

Część pasa zieleni na ulicy Szymanowskiego

Istotne informacje o lokalizacji

Teren przeznaczony do zagospodarowania został zaznaczony na mapie załączonej do projektu.


Klasyfikacja projektu

  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Przestrzeń otwarta, dostępna przez całą dobę


Pełny opis projektu

Pawilon na skwerze to propozycja stworzenia przestrzeni publicznej wysokiej jakości, to znaczy takiej, która zaspokaja potrzeby różnych grup mieszkańców, a tym samym pełni funkcję miejsca spotkań i integracji sąsiedzkiej. Będzie to częściowo zadaszona, niezwiązana z gruntem konstrukcja na słupach ulokowana w pasie zieleni na ulicy Szymanowskiego. Każdy przechodzień będzie mógł tam odpocząć podczas swojej codziennej marszruty, poczytać książkę, zagrać w grę planszową, porozmawiać z sąsiadem, napić się wody lub po prostu przyglądać się miejskiemu życiu. Katalog elementów składających się na obiekt może obejmować: altanę, duże i małe siedziska, źródełko wody pitnej, małą latarnię zasilaną energią słoneczną (umożliwiającą korzystanie z pawilonu także po zmroku), stoliki z planszami (szachy, tryktrak, młynek itp.), odporny na zmienne warunki atmosferyczne regał do wymiany książek, donice z roślinami ozdobnymi i jadalnymi (zioła i krzewy owocowe to doskonałe uzupełnienie kwiatów). Mieszkańcy mogą zaproponować inne, niewymienione tu elementy.Pawilon na rogu ma być miejscem pozwalającym na zaspokajanie różnych potrzeb: od podstawowych (woda, zioła), przez społeczne (gry, rozmowy) i intelektualne (książki), aż po estetyczne (zieleń). Należy zwrócić uwagę na wysoką wartość użytkową, trwałość i estetykę zastosowanych materiałów; zagospodarowanie skweru powinno zachęcać do pozostania tam na dłużej. Zaangażowanie mieszkańców w proces projektowania zwiększy odpowiedzialność mieszkańców za współtworzone miejsce.Powyższy opis należy traktować jako propozycję wyjściową. O ostatecznym kształcie pawilonu i jego wyposażeniu zadecydują mieszkańcy w trakcie konsultacji społecznych z udziałem architekta. Przedstawiony poniżej budżet ma charakter orientacyjny, a ostateczny koszt projektu zależy od wyboru elementów zagospodarowania pawilonu. Zadaniem prowadzącego-moderatora będzie przeprowadzenie procesu społecznego projektowania przestrzeni (metoda “burzy mózgów”, projektowanie z użyciem trójwymiarowych modeli itp). Architekt będzie służył mieszkańcom swoją wiedzą ekspercką. Informacja o konsultacjach dotyczących skweru powinna być ogłoszona drogą elektroniczną oraz na ulicach i w placówkach publicznych położonych na terenie Nowej Pragi (plakaty).Inspiracją dla projektu jest wzorzec “Otwarte pomieszczenie publiczne” z książki Christophera Alexandra pt. “Język wzorców” (GWP, 2008).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Mieszkańców Nowej Pragi trapią liczne bolączki wynikające z braku wystarczającej liczby wysokiej jakości przestrzeni spotkań i relaksu na świeżym powietrzu. Szczególnie dużym problemem jest społeczna izolacja i wynikający z niej wysoki poziom stresu. Konieczne jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej, sprzyjającej przełamywaniu anonimowości, zdrowej sąsiedzkiej integracji i odpoczynkowi, a przy tym dostępnej bez względu na warunki atmosferyczne.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Konsultacje z mieszkańcami: jednodniowy dwudniowy warsztat z projektantem (architektem) i moderatorem: 2 x 2400 zł = 4800 zł (koszt wynagrodzenia)

Promocja konsultacji (plakaty, media społecznościowe, mailing): 2000 zł

Projekt architektoniczny zagospodarowania skweru: 10000 zł

Wykonanie elementów małej architektury (pawilon, ławki, stoły, regał, donice): 10000 12200

Wykonanie i instalacja metalowej tabliczki z napisem "Przestrzeń publiczna. Dbaj o to miejsce - należy do Ciebie.": 500 zł

Koszt przesadzenia i pielęgnacji krzewów rosnących na zagospodarowywanym terenie: 2500 zł

Zakup sadzonek, krzewów, roślin: 2000 zł

Zakup ziemi: 1000 zł

Praca ogrodnika przy zakładaniu ogrodu: 1000 zł

Kosz na śmieci: 500 zł

Koszt instalacji źródła wody pitnej: 10000 zł

Zakup, transport i montaż lamp zasilanych ogniwami fotowoltaicznymi: 1 x 8000 zł = 8000 zł

Plakaty zachęcające do korzystania i uzupełniania sąsiedzkiej biblioteki (umieszczone w dzielnicowych bibliotekach, antykwariatach, domach kultury): 500 złŁącznie: 46000 złPowyższy kosztorys ma charakter orientacyjny. Ostateczny koszt projektu zależy od wyników konsultacji, nie może jednak przewyższyć zaplanowanej w budżecie kwoty.


Całkowity koszt projektu: 46 55 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt wynagrodzenia ogrodnika: 100 zł x 10 miesięcy = 1000 zł

Koszt sprzątania, drobnych napraw i konserwacji: 4000 zł

Koszt wody: 200 zł x 12 miesięcy = 2400 złŁącznie: 7400 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 7 400,00 zł

Załączniki

  • Pawilon_mapa_2.jpg